Skip to main content

VIII Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Astrologicznego
15-18.04.2016, Warszawa

Polskie Stowarzyszenie Astrologiczne
zaprasza w niedzielę 17.04.2016 o g. 9.00 – 10.00
Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123a, sala 11, XV piętro

na wykład Bogdana Zbrzeżnego

„Giełda życia, czyli o progresjach i tranzytach słów kilka”

W referacie autor przedstawi swoje przemyślenia na temat oceny skumulowanej siły tranzytów (progresji) jako narzędzia pomocnego w analizie wydarzeń z życia. Omówiony zostanie, przyjęty przez autora, sposób wyznaczania siły tranzytu, na dany moment w czasie, oraz tworzenia wykresów skumulowanej energii wszystkich tranzytów. Kilka przykładów prezentowanych w referacie pozwoli wykazać, iż:
– zdarzenia, które w sposób istotny rzutują na przebieg naszego życia mają, na ogół, swoje odwzorowanie w kształcie wykresów,
– przedmiotem analizy powinny być nie tylko tranzyty ale i progresje,
– celowe jest uwzględnianie tranzytów względem punktów kardynalnych.
Autor, w tej analizie, kładzie bardziej nacisk na to co było, niż co będzie, wychodząc z założenia, że przeszłość jest weryfikowalna a przyszłość tylko prawdopodobna. Nie mniej jednak, metoda może być stosowana, jako narzędzie prognostyczne, do wyznaczania trendów jakości czasu dla jednostki. Nasuwa się tu analogia do linii trendów wzrostu i spadku charakterystycznych dla analiz giełdowych.

Bogdan Zbrzeżny interesuje się astrologią od 1995 r. W 1996 r. ukończył kurs prowadzony przez Margot Graham w ramach Polskiego Towarzystwa Psychotronicznego i należy do Astroakademii Wojciecha Jóźwiaka, gdzie aktywnie uczestniczy w dyskusjach na forum internetowym. Od kilku lat pracuje nad własnym programem astrologicznym. Mieszka w Warszawie.

Więcej o konferencji i warunkach udziału w wykładach.