Skip to main content

IX Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Astrologicznego
24-27.03.2017, Warszawa
„Astrologia jako uniwersalny język opisu świata”

Polskie Stowarzyszenie Astrologiczne
zaprasza w sobotę 25.03.2017 o g. 12.15 – 13.15

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa, XV piętro, sala nr 11

na wykład Doroty Nowackiej

„Jak mówi do nas horoskop? Krótki kurs języka astro”

Uniwersalizm astrologii polega m.in. na tym, że jest ona zbiorem symboli tworzących spójny system mający wszelkie cechy języka. Jeśli zaś astrologia jest językiem, to jej znajomość wiąże się z tym, że przy jej pomocy potrafimy nie tylko zakodować informacje, ale i jesteśmy w stanie je odkodować. Niestety w „języku astro” tworzenie wypowiedzi jest z reguły o wiele łatwiejsze niż jej odczytywanie. Tymczasem astrologia zajmuje się głównie tym drugim sposobem korzystania ze swego języka – czyli interpretacją kosmogramu. Podczas wykładu omówię gramatykę i słownictwo oraz styl „języka astro”, a następnie pokażę, jak go używać w praktyce.

Nowacka_Dorota astrologDorota Nowacka – urodziłam się w 1976r. Ukończyłam ekonomię, filologię polską oraz filologię angielską. Ukoronowaniem mojej wieloletniego okresu kształcenia i pracy naukowej jest uzyskany 2006 tytuł doktora nauk humanistycznych. Z powołania jestem nauczycielem, zaś z zamiłowania … astrologiem. Astrologią interesowałam się chyba „od zawsze”. Rok 1989, od którego na dobre rozwijam swoją pasję, szczęśliwie dla mnie zbiegł się z początkiem wolnego rynku wydawniczego w Polsce. Będąc w zasadzie samoukiem, mogłam więc zapoznać się z literaturą przedmiotu – najpierw tą przetłumaczoną wtedy na język polski, a potem także anglojęzyczną, napisaną przez astrologów angielskich i amerykańskich. Zaczęło się oczywiście od porad astrologicznych udzielanych mojej rodzinie i przyjaciołom, potem przyjaciołom przyjaciół. Krąg osób korzystających z mojej pomocy stale się powiększał. Od 2010 jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Astrologicznego. Uczestniczę też w wykładach, warsztatach i konferencjach astrologicznych – zarówno jako słuchacz, jaki i wykładowca. Jej strona www.Astrorady.pl

Więcej o konferencji i warunkach udziału w wykładach znajdziesz na stronie:
Plan IX Konferencji