Skip to main content

IX Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Astrologicznego
24-27.03.2017, Warszawa
„Astrologia jako uniwersalny język opisu świata”

Polskie Stowarzyszenie Astrologiczne
zaprasza w sobotę 25.03.2017 o g. 17.15 – 18.45

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa, XV piętro, sala nr 11

na wykład Roda Changa

„Zaćmienia a cykl Księżyca i cykl Saros
(Eclipse and lunar cycle)

Wykład w języku angielskim tłumaczony na język polski

Zaćmienia Słońca i Księżyca są ważnymi narzędziami, które astrologowie używają do rocznych prognoz dotyczących sytuacji globalnej. Badamy w tym celu żywioły, znaki i władców zaćmienia oraz aspekty. Możemy też w ten sposób pracować z horoskopem urodzeniowym, szczególnie kiedy stopień zaćmienia wypada w koniunkcji lub opozycji z planetą w horoskopie urodzeniowym. To sprawia, że dany rok jest przełomowy w twoim życiu. Jednak wspaniała siła przepowiedni na podstawie zaćmień nie kończy się na tym. Co 18 lat zaćmienie wypada w tym samym stopniu zodiaku. Astrologowie nazywają ten powrót cyklem Saros. Dzięki wiedzy, co zdarzyło się 18 lat wcześniej, astrologowie są w stanie przewidzieć, co wydarzy się w danym kraju, społeczeństwie, rodzinie czy w naszym życiu. Zaćmienia są również częścią cyklu lunarnego i są powiązane z nowiem i pełnią. Jestem zafascynowany tym, że stopień nowiu zaćmienia Słońca może przywołać wydarzenia z przyszłości, szczególnie jeśli miały one miejsce, kiedy nów był w tym samym stopniu. To samo tyczy się pełni i stopnia zaćmienia Księżyca. Rod przedstawi swoje obserwacje dotyczące działania zaćmień w powiązaniu z cyklem Saros i lunacjami oraz ich wpływ zarówno na wydarzenia światowe, jak i na prognozowanie wydarzeń w życiu ludzi.

Solar eclipses and lunar eclipses are important tools that astrologers use to predict the yearly global situation. We examine Elements, Signs and Rulers of the Eclipse and aspects in the chart. This can also work on personal horoscopes especially when the Eclipse degree conjuncts or opposes a planet in the Natal chart, which will make this year a turning point in your life. However, the amazing forecasting power of Eclipses not only stops here, every 18 years an eclipse will happened in a similar degree on the zodiac, astrologers name this repetition “Saros cycles”. They give astrologers some idea what is going to happen: in our country, in our society, in our family and in our lives, if we understand what happened eighteen years previously. Also eclipses, as as part of the lunar cycle, linking with the new moon and full moon. I am fascinated that the new moon degree of a solar eclipse can trigger past events especially when those events occurred in the same new moon degree of an earlier time. The same applies to the full moon degree of a lunar eclipse. In this talk, Rod will present his Eclipse study, combining Saros cycle and lunar cycle, and how to apply it in Mundane event and in personal astrological forecasting.

Rod Chang astrologRod Chang zgłębiał tajniki astrologii przez ponad dwadzieścia lat. Uczył się zarówno samodzielnie, jak i w the London School of Astrology oraz na the Faculty of Astrological Studies. Jego ulubionymi dziedzinami są astrologia mundalna i astrologia humanistyczna. Jest autorem licznych książek na temat astrologii w języku chińskim, przez ponad dziesięć lat nauczał też astrologii po mandaryńsku. Jest współzałożycielem (razem z Jupiter Lai) Akademii Astrologii, w której promują zachodnią astrologię wśród chińskich słuchaczy.

Rod Chang has studied astrology for over twenty years, both through self-study and through the LSA and the Faculty of Astrological Studies. His favourite aspects are mundane astrology and a humanistic approach to astrology. He has written a number of books on astrology in Chinese and has taught it in Mandarin for around ten years. He is co-founder of the Academy of Astrology with Jupiter Lai, which aims to promote Western Astrology to Chinese speakers.

Więcej o konferencji i warunkach udziału w wykładach znajdziesz na stronie:
Plan IX Konferencji