Skip to main content

19.03.2009 r. ukazał się kolejny numer kwartalnika Polskiego Stowarzyszenia Astrologicznego „Trygon” 1(2)/2009. Przybyło nam autorów i ciekawych tekstów. Nakład wynosił 150 egzemplarzy. NAKŁAD WYCZERPANY.

Trygon 2(3)/2009 duza okladka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI:
Od redakcji – Józefina Jagodzińska
Plan I Konferencji PSA
Co na niebie wiosną 2009 – Izabela Podlaska
Szkic o astrologii i kulturze  – Piotr Piotrowski
Co po domach? – Wojciech Jóźwiak
Wykorzystanie astrologii w procesie rekrutacji – Dorota Rzepecka
Cykle planetarne na giełdzie – Wojciech Suchomski
Rozważania o Ceres – Krzysztof Porzeżyński
Siedem lat w małżeństwie – Józefina Jagodzińska
Trzęsienie ziemi. Tranzyty Urana do Saturna – Izabela Podlaska
Nieskromna Panna. Horoskop Mylene Farmer – Anna Maria Woźniak
Horoskop Freddiego Mercury’ego – Tomasz Kiedos
Lilith i poezja – Ewa Kornafel
Horoskop Agnieszki Osieckiej – Monika Żychlińska