Skip to main content

Miło mi poinformować, że od lipca funkcjonujemy w odnowionej formie i pod nową nazwą jako Stowarzyszenie Astrologów w Polsce. 3 lipca 2018 roku został zmieniony regulamin stowarzyszenia, a 6 lipca 2018 roku stowarzyszenie zostało przerejestrowane pod nową nazwą i wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy pod numerem 418.
Zostaliśmy do tego zmuszeni z powodu zmian w ustawie o działalności Stowarzyszeń (Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw). Działamy dalej jako stowarzyszenie zwykłe. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Warszawie przy ulicy Korotyńskiego 26 m 61. Przedstawicielem Stowarzyszenia jest Izabela Podlaska-Konkel. Wszystkie wpłacone w tym roku składki nadal obowiązują. Mamy nowy numer konta, NIP i REGON.

Stowarzyszenie Astrologów w Polsce
02-123 Warszawa, ul. Korotyńskiego 26/61
mBank
38 1140 2004 0000 3802 7783 5805

REGON 380779836
NIP 7010838180
Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy pod numerem 418

Do zobaczenia 21 i 22 września na wykładach Marcina Lechny i Miłosławy Krogulskiej.

Pozdrawiam serdecznie
Izabela Podlaska-Konkel
przedstawiciel Stowarzyszenia Astrologów w Polsce