Skip to main content

Formularz zgłoszenia członkostwa w Stowarzyszeniu Astrologów w Polsce

 

Formularz prosimy wypełnić, podpisać i wysłać drogą elektroniczną na maila: iza.podlaska (małpka) gmail.com lub wydrukować i przesłać pocztą na adres: Stowarzyszenie Astrologów w Polsce ul. Korotyńskiego 26 m. 61, 02-123 Warszawa

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia Astrologów w Polsce z siedzibą w Warszawie 02-123 , ul. Korotyńskiego 26/61, działającego na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz regulaminu Stowarzyszenia uchwalonego w dniu 3 lipca 2018 roku.

    Data urodzenia

    Telefon:

    Ankieta

    Czy jesteś profesjonalnym astrologiem?