Skip to main content

Dwumiesięcznik „Trygon”

Stowarzyszenie Astrologów w Polsce to organizacja zrzeszająca miłośników i specjalistów w dziedzinie astrologii. Jako jedno z jej działań, wydajemy dwumiesięcznik „Trygon” poświęcony profesjonalnej astrologii. Od 2017 roku czasopismo ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej i jest wysyłane drogą mailową do członków stowarzyszenia.

Czasopismo „Trygon” zawiera cenne artykuły dotyczące różnych aspektów astrologii, takie jak astrologia medyczna, astrologia finansowa, analiza zjawisk astronomicznych i wiele innych. Redaktor naczelna „Trygonu” to Izabela Podlaska-Konkel, a redakcję tworzą Aleksandra Dobrowolska, Miłosława Krogulska i Beata Proksa.

Dzięki naszemu czasopismu, członkowie Stowarzyszenia Astrologów w Polsce mają dostęp do wiedzy specjalistów z dziedziny astrologii oraz mogą poszerzać swoje horyzonty w tej dziedzinie.

Członkom stowarzyszenia oferujemy bezpłatny udział w comiesięcznych wykładach, online na corocznej konferencji, a także zniżki na płatne warsztaty i wykłady organizowane przez Stowarzyszenie i partnerów naszej organizacji.

Pragniemy, aby każdy członek naszego stowarzyszenia miał nie tylko dostęp do wiedzy, ale również miał okazję do wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów z innymi miłośnikami astrologii. Zachęcamy zainteresowanych do przystąpienia do naszego stowarzyszenia i dołączenia do grona pasjonatów astrologii.