Skip to main content

Projekt ASTROGutenberg
KLASYKA ASTROLOGII ZA DARMO
Stowarzyszenie Astrologów w Polsce

www.polskaastrologia.pl

Nicholas Culpeper

DZIEŁO ASTROLOGICZNE

Nicholas Culpeper

CZĘŚĆ 2
Elekcje wojny

Przekład: Jakub Luberda, redakcja: Izabela Podlaska-Konkel

1
Elekcje wyruszenia na wojnę są przede wszystkim po to, by zapewnić walczącym opiekę i aby mogli bezpiecznie wrócić do domu.

2
Dlatego też postaraj się, aby Słońce, Wenus, Jowisz lub Głowa Smoka były na ascendencie, bo w przeciwnym wypadku mogą nie wrócić do domu.

3
Jeśli Saturn będzie na ascendencie, to wróci do domu jako tchórz. Ogarnie go też strach i nie będzie walczył.

4
Jeśli będzie tam Mars, to albo zginie, albo zostanie poważnie ranny.

5.
Jeśli będzie tam zarówno Saturn, jak i Mars, możesz być pewien, że nigdy już nie powróci.

6
Jeśli władca ascendentu będzie w upadku, to nigdy nie powróci.

7
Jeśli nie ma planet na ascendencie, patrz na ósmy i dziesiąty dom. Bowiem jeśli maleficzna planeta będzie w ósmym, zginie, a jeśli w dziesiątym, to zostanie wzięty do niewoli.

8
W przypadku pytań dotyczących wojny jest tak, że jeśli władca ascendentu lub inne korzystne planety będą w pierwszym domu, pytający osiągnie to, czego pragnie.

9
Jeśli maleficzne planety będą na ascendencie, albo władca ascendentu będzie w upadku, pytający zostanie pokonany.

10
Dom dziesiąty, jedenasty, dwunasty, ascendent oraz dom drugi i trzeci są przyporządkowane atakującemu, a dom czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty broniącemu się. Tak samo jest z planetami, które w tych domach się znajdują.

11.
Maleficzna planeta na medium coeli sygnifikuje niedobre rzeczy dla pytającego, a na imum coeli dla broniących się.

12
Jeśli ascendent będzie w znaku stałym, wojna potrwa długo; jeśli w znaku kardynalnym, tylko trochę, a jeśli w zmiennym umiarkowanie długo.

13
Jeśli władca ascendentu i władca siódmego domu będą ze sobą w kwadraturze lub opozycji w momencie zadania pytania, nie ma co oczekiwać i mieć nadziei na pokój.

14
Jeśli władca ascendentu i siódmego domu będą w trygonie lub sekstylu, możliwe będzie zawarcie pokoju przez podpisanie traktatu pokojowego, jeśli będzie się pertraktować z ludźmi jak ci, których opisuje charakter planety będącej władcą horoskopu w czasie zadawania pytania.

15
Jeśli władca ascendentu będzie w czwartym domu i nie będzie uszkodzony albo będzie w korzystnym aspekcie z władcą czwartego domu, pytający odniesie zwycięstwo, zdobędzie zaszczyty i osiągnie z tego korzyści.

16
Jeśli nie będzie żadnego aspektu, zebrania ani przeniesienia światła pomiędzy władcą ascendentu a władcą siódmego domu, do wojny nie dojdzie.

17
Jeśli aspekty będą korzystne, a planety dobrze położone, pokój będzie ostateczny i długotrwały, ustanowiony z dobrej woli i za zgodą obu stron.

18
Jeśli chcesz wiedzieć, czy broniący się mają zapasy żywności lub skarby, spójrz na ósmy dom i na planety w nim, ponieważ jest to dom drugi liczony od siódmego. Sygnifikuje ich stan posiadania, zaś jego władca pokaże, czy żyją w biedzie, czy w dostatku.

19
Jeśli jest tam Saturn, Mars albo Ogon Smoka, to są w potrzebie, a jeśli jest tam Jowisz, Wenus, Punkt Fortuny lub Głowa Smoka, to żyją w dostatku i im bardziej ten dom jest wzmocniony, tym lepiej są zaopatrzeni.

20
To samo możesz powiedzieć o atakujących, patrząc na drugi dom, który jest ich domem, który opisuje ich stan posiadania.

21
Jeśli władca siódmego domu będzie w czwartym domu albo władca czwartego w siódmym, to dobry znak dla broniącego się, ale pod warunkiem, że nie będą uszkodzeni. To wystarczający argument zarówno w sprawach wojen, jak i w sprawach sądowych. (*1)

22.
W ten sam sposób oceń na podstawie ascendentu i dziesiątego domu sytuację atakującego.

23.
Nie jest dobrze walczyć, gdy władca ascendentu jest w ósmym domu.

24.
Słońce nie przynosi niczego dobrego, gdy w momencie rozpoczęcia bitwy jest na ascendencie, a jednocześnie nie tworzy koniunkcji z władcą ascendentu.

25.
Atakujący zawsze przegrywa bitwę, jeśli władcą ascendentu jest malefik, planeta w retrogradacji lub planeta spalona.

26.
Jeśli z kolei władca siódmego będzie w takim położeniu, to broniący się zostanie pokonany, a zwycięstwo odniesie ten, kto rozpocznie bitwę.

27.
Niechaj żaden król nie rusza do walki, gdy władca ascendentu aplikuje do siódmego domu.

28.
Nie może być mowy o zajęciu miasta, gdy ascendent horoskopu roku wypada w znaku je sygnifikującym.

29.
Gdy Księżyc, Saturn, i Mars są w koniunkcji w tym samym stopniu, królowie zostaną siłą strąceni z tronu, będzie dużo rozlewu krwi i nastanie wojna w miejscach, które sygnifikuje znak, w którym zachodzi koniunkcja.

KONIEC
Traktat został poprawiony Słońce 12 st Skorpiona 1648
NICHOLAS CULPEPER.
Coeli enarrant Dei Gloriam.(*2)

Przypisy tłumacza:
(*1) W przypadku spraw sądowych „broniący się” to oskarżony.
(*2) przysłowie łacińskie „Niebiosa głoszą chwałę Boga”.

 

 

Uwaga! Ten tekst jest po wstępnej redakcji. Jeśli zalazłeś w nim błąd, będziemy wdzięczni za skontaktowanie się z nami w tej sprawie na adres: info (małpka) polskaastrologia.pl.

Wolna licencja – ten materiał został opublikowany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Stowarzyszenie Astrologów w Polsce i autor tłumaczenia zezwalają na jego kopiowanie na własny użytek, cytowanie i wykorzystanie w celach niekomercyjnych pod następującymi warunkami: należy wyraźnie wskazać autora materiału, tłumacza, redaktorów oraz miejsce pierwotnej publikacji z aktywnym linkiem do tej strony: Stowarzyszenie Astrologów w Polsce – Projekt ASTROGutenberg www.polskaastrologia.pl, a także nazwę licencji (CC BY-NC-ND 3.0) wraz z odnośnikiem do jej postanowień. W przypadku przedruku w internecie konieczne jest także zamieszczenie dokładnego aktywnego odnośnika do materiału objętego licencją.