Skip to main content

Projekt ASTROGutenberg
KLASYKA ASTROLOGII ZA DARMO
Stowarzyszenie Astrologów w Polsce

www.polskaastrologia.pl

Nicholas Culpeper

DZIEŁO ASTROLOGICZNE

Nicholas Culpeper

CZĘŚĆ 5
Przepowiednie i astrologiczne sekrety

Przekład i redakcja: Izabela Podlaska-Konkel

Prognozy

1
W horoskopie pytania o wiadomość lub usłyszenia jej patrz na ascendent i jego władcę oraz na władcę godziny.

2
Jeśli na ascendencie znajduje się Ogon Smoka, Saturn lub Mars i władca ascendentu też tam będzie, nic z tego nie jest prawdą.

3
Jeśli jest tam Jowisz, Wenus lub Słońce, jest w tym dużo prawdy.

4
Jeśli nie ma planet na ascendencie, spójrz na piąty dom. Jeśli jakaś planeta się w nim znajduje, wydaj werdykt według powyższych reguł.

5
Jeśli nie ma planet ani na ascendencie, ani w piątym domu, spójrz na władcę godziny i obserwuj, czy jest w ruchu prostym czy w retrogradacji, w którym domu się znajduje i z jaką planetą tworzy aspekt. Wydarz werdykt posługując się własnym rozumem i powyższymi regułami.

6
Możesz wydać werdykt na podstawie punkt wiadomości, który obliczamy odmierzając odległość od Merkurego do Księżyca i odliczając ją od ascendentu. Jeśli jest on w znaku stałym lub wolno wschodzącym (*1), wiadomość raczej jest prawdziwa. W innych przypadkach jest to fałsz.

7
Jeśli ascendent jest w znaku kardynalnym, szczególnie w Baranie, możesz być pewny, że nic z tej wiadomości nie jest prawdą.

8
Jeśli na osiach są benefiki, możliwe, że wiadomość jest prawdziwa. Jeśli są tam malefiki, jest to fałsz, chyba że wiadomość jest na temat, który sygnifikują malefiki.

9
Na przykład wiadomość jest prawdziwa, jeśli wiadomość dotyczy wojny lub walki i Mars jest na osi.

10
Jeśli Jowisz jest na osi, wiadomość jest fałszywa, bo Jowisz kocha pokój, wojna jest przeciwna jego naturze.

11
Podobnie jeśli Saturn jest na osi, a wiadomość dotyczyć będzie śmierci, pojmania lub choroby, jet to prawda, ponieważ są to tematy podobne jego naturze.

12
Jeśli osoba, która dostanie list, chce wiedzieć, jakie są wobec niej intencje nadawcy, spójrz na planetę tworzącą separujący aspekt z Księżycem, bo oznacza ona nadawcę. Posłańca symbolizuje władca piątego domu, a jego samego władca ascendentu. Merkury jest ogólnym sygnifikatorem pisania listów.

13
Kiedy szukasz ukrytych skarbów, ustaw władcę ascendentu w domu dziesiątym lub jedenastym lub wzmocnij ich władców. Niech Księżyc aplikuje do planety, która jest nad horyzontem. Jowisz niech będzie władcą godziny i niech nie będzie w retrogradacji  ani spalony, ani uszkodzony. Saturn i Mars nie powinny znajdować się na osiach.

14
Kiedy ktoś zadaje pytanie o to, czy ktoś wyjdzie z więzienia lub zostanie uwolniony z niewoli, patrz na ascendent i jego władcę.

15
Jeśli władca ascendentu będzie w domu kątowym, szczególnie w czwartym domu, dużo czasu minie, zanim zostanie wypuszczony.

16
Tak samo będzie, jeśli Księżyc będzie w domu kątowym. Gorzej, kiedy będzie w dwunastym domu lub w koniunkcji czy w aspekcie z władcą dwunastego domu.

17
Tak samo będzie, jeśli władca ascendentu będzie w koniunkcji z władcą dwunastego domu. A jeśli Saturn lub Mars będzie władcą dwunastego domu, umrze on w więzieniu.

18
Jeśli chcesz poznać, ci kierowało nim, że trafił do więzienia, spójrz na władcę siódmego domu i odpowiednio go zinterpretuj.

19
Znaki kardynalne przyspieszają dostarczenie wiadomości. To samo powoduje władca trzeciego domu w aspekcie w władcą ascendentu czy też Księżyc lub władca ascendentu w trzecim domu.

20
Kiedy ktoś przyjdzie aby zadać pytanie, można poznać jego myśli, zanim powie, o co mu chodzi.

21
Spójrz, gdzie znajduje się władca ascendentu, pod warunkiem, że nie jest spalony, ani w retrogradacji, ani w znaku swojego wygania lub upadku. Jeśli tak się stanie, weź pod uwagę Księżyc i władcę godziny.

22
Rozważ, czy oba są silnie lub które jest silniejsze i jeśli są w pierwszym domu, pytający przychodzi w swojej sprawie. Jeśli w drugim domu, chce zapytać o swoje dobra lub majątek.

23
Jeśli znajdują się w pierwszej połowie domu trzeciego, chce zapytać o krótkie podróże. Jeśli w drugiej połowie przyszedł w sprawie swojego rodzeństwa.

24
Jeśli są w pierwszej części czwartego domu, sprawa dotyczy jego ojca, matki lub przodków. Jeśli są w drugiej części tego domu, chce zapytać o swój dom, farmę lub statek. Jeśli trzecia część będzie w znaku wodnym, chce zapytać o koniec pewnego przedsięwzięcia.

25
Jeśli w pierwszej części domu piątego, chodzi mu o dzieci lub uczniów, jeśli w drugiej części sprawa dotyczy rozrywek i gier, jeśli w trzeciej części piątego domu, chodzi o ubrania i ozdoby, a jeśli w czwartej części, to chce zapytać o raporty, listy, książki lub o posłańców.

26
Jeśli w pierwszej części domu szóstego, chodzi o choroby, jeśli w drugiej, sprawa dotyczy służących, a jeśli w trzeciej części, chodzi o małe zwierzęta hodowlane.

27
Jeśli znajdują się w pierwszej części siódmego domu, chodzi o jego żonę lub ukochaną. Jeśli w drugiej części, chce zapytać o towarzystwo, jeśli w trzeciej, o złodziei lub zaginione dobra.

28
Jeśli w pierwszej części domu ósmego, to chce zapytać o śmierć lub obawy, jeśli w drugiej część tego domu, chodzi o podział majątku, a jeśli w trzeciej części ósmego domu, sprawa dotyczy długów.

29
Jeśli są w pierwszej części dziewiątego domu, sprawa dotyczy religii lub prawa. Jeśli w drugiej części tego domu, chodzi o podróże, a jeśli w trzecim, chodzi o sny.

30
Jeśli w dziesiątym, sprawa dotyczy królów, książąt lub możnych, jak również honorów, stanowiska i awansu.

31
Jeśli w pierwszej części jedenastego domu, sprawa dotyczy kupców lub handlu, jeśli w drugiej części sprawa dotyczy bogactwa, jeśli w trzeciej części, chodzi o przyjaciół.

32
Jeśli w pierwszej części dwunastego domu, sprawa dotyczy wrogów, jeśli w drugiej części chodzi o niewolę, a jeśli w trzeciej części zwierzęta.

33
Jeśli władca ascendentu jest zablokowany lub nie znajduje się w znaku swojej płci, spójrz na Księżyc. Jeśli nie będzie on w lepszej kondycji, spójrz na władcę godziny.

34
Są dwa sygnifikatory pytań. Pierwszy to planeta, od którego separuje władca ascendentu. Druga to planeta, od której separuje Księżyc.

35
Głównym sygnifikatorem jest planeta, która ma najwięcej godności na ascendencie lub jest w koniunkcji albo opozycji ze Słońcem lub Księżycem, jeśli są bliżej, lub też w koniunkcji z Saturnem lub Jowiszem, jeśli niedawno do niej doszło.

Pokażę to na jednym przykładzie i zakończę mój wywód.

Pewien mężczyzna przyszedł do astrologa z pytaniem. Nie wyjawił jednak konkretnego powodu swojej wizyty, podał tylko ogólny problem, dla którego przybył.

obrazek_horoskop500

Astrolog najpierw spojrzał na władczynię ascendentu i sprawdził, od jakiej planty się oddala. Wenus oddalała się od Słońca, władcy jedenastego domu, które było w domu czwartym. Stąd wiedział, że pytanie dotyczyło kogoś, kogo kochał, bo na to wskazywał dom czwarty. Mogło chodzić albo o ojca, albo o matkę. Ponieważ Księżyc separuje od władcy siódmego domu, który jest domem kobiet, wiedział, że mężczyzna przyszedł zapytać o swoją matkę. A ponieważ Księżyc był w domu podróży, wiadomo było, że sprawa dotyczyła podróży, w którą matka zamierza wyruszyć. Było to dodatkowo podkreślone przez to, że Księżyc był władany przez Merkurego, który znajdował się w domu trzecim.

Wenus była w opozycji z Jowiszem w domu dziesiątym, dlatego astrolog stwierdził, że ma ona zamiar udać się do króla.

Ale jako że obie planety są w retrogradacji i w opozycji, a Wenus jest w znaku upadku Jowisza, astrolog powiedział, że król za pierwszym razem jej nie przyjmie. Potwierdzała to również recepcja Księżyca przez Merkurego, który włada domem dwunastym

Astrolog stwierdził, że w końcu jednak król jej wysłucha, ponieważ Jowisz jest beneficzny, w znaku swojego wywyższenia, kątowy, poza promieniami Saturna i Marsa, a także ponieważ Księżyc włada Jowiszem i znajduje się w znaku ludzkim.

Wszystko to okazało się prawdą.

Przejrzane w Sł 12 st Skorpiona 1648.
NICH. CULPEPER.

FINIS.
1647.

Przypis tłumaczki:
(*1) Znaki wolno wschodzące to Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion i Strzelec.

 

Uwaga! Ten tekst jest po wstępnej redakcji. Jeśli zalazłeś w nim błąd, będziemy wdzięczni za skontaktowanie się z nami w tej sprawie na adres: info (małpka) polskaastrologia.pl.

Wolna licencja – ten materiał został opublikowany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Stowarzyszenie Astrologów w Polsce i autor tłumaczenia zezwalają na jego kopiowanie na własny użytek, cytowanie i wykorzystanie w celach niekomercyjnych pod następującymi warunkami: należy wyraźnie wskazać autora materiału, tłumacza, redaktorów oraz miejsce pierwotnej publikacji z aktywnym linkiem do tej strony: Stowarzyszenie Astrologów w Polsce – Projekt ASTROGutenberg www.polskaastrologia.pl, a także nazwę licencji (CC BY-NC-ND 3.0) wraz z odnośnikiem do jej postanowień. W przypadku przedruku w internecie konieczne jest także zamieszczenie dokładnego aktywnego odnośnika do materiału objętego licencją.