Skip to main content

O nas

Stowarzyszenie Astrologów w Polsce powstało 27.10.2008 o godz. 9.52 w Warszawie. Działamy jako stowarzyszenie zwykłe, czyli nie ma podziału na władze, a wszelkie nasze przedsięwzięcia i projekty finansujemy tylko i wyłącznie ze składek. Jesteśmy wpisani do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy pod numerem 418. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Warszawie przy ulicy Korotyńskiego 26 m 61. Przedstawicielem Stowarzyszenia jest Izabela Podlaska-Konkel. Stowarzyszenie liczy 180 członków.

Dołącz do nas i zostań członkiem Stowarzyszenia Astrologów w Polsce.

W 2008 roku stowarzyszenie powstało pod nazwą Polskie Stowarzyszenie Astrologiczne. W lipcu 2018 roku zostało przerejestrowane pod nową nazwą Stowarzyszenie Astrologów w Polsce z powodu zmian w ustawie o działalności Stowarzyszeń (Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw).

Kontakt
Możesz się z nami skontaktować telefonicznie (+48 600 218 488/588) lub mailowo pisząc na adres: iza.podlaska@gmail.com

Działalność:
1) Wydajemy czasopismo „Trygon” od 2008 r.
2) Organizujemy coroczną konferencję astrologiczną Stowarzyszenia.
3) Organizujemy wykłady i warsztaty w Warszawie i przez Internet.
4) Od 2010 roku prowadzimy bezpłatny kurs astrologii dla początkujących, w którym biorą udział zarówno członkowie, jak i osoby niezrzeszone.

Więcej informacji o bieżącej działalności Stowarzyszenia Astrologów w Polsce
Dołącz do strony naszego Stowarzyszenia na www.facebook.com! Tam  możesz zadawać nam pytania, porozmawiać z innymi członkami i osobami zainteresowanymi astrologią i na bieżąco śledzić, co się dzieje. Adres strony na facebooku: https://www.facebook.com/PSAstrologiczne
Strona Na Facebooku została utworzona 21.10.2009 o godz. 12:03 w Warszawie.