Skip to main content

Projekt ASTROGutenberg
KLASYKA ASTROLOGII ZA DARMO
Stowarzyszenie Astrologów w Polsce

Nicholas Culpeper

DZIEŁO ASTROLOGICZNE
Pozostawione dla potomności

1654 r.

Redakcja i koordynacja projektu: Izabela Podlaska-Konkel
Tłumaczenie:  Jakub „A.P.” Luberda, Izabela Podlaska-Konkel

okladka_2-3(19-20)2013_www_150px

Tekst w całości ukazał się w wersji drukowanej w kwartalniku „Trygon” nr 2-3(19-20)/2013
i jest dostępny zarówno dla członków, jak i dla niezrzeszonych

PRZEDMOWA

CZĘŚĆ 1
Sto aforyzmów do udzielania odpowiedzi na pytania horarne

CZĘŚĆ 2
Wstęp
Elekcje wojny

CZĘŚĆ 3
Elekcje i pytania dotyczące podróży

CZĘŚĆ 4

Rozdział 1
Elekcje budowy lub kładzenia fundamentów

Rozdział 2
Elekcje dotyczące ukrytych skarbów

Rozdział 3
Elekcje ślubu

CZĘŚĆ 5
Przepowiednie i astrologiczne sekrety

 

Wolna licencja – ten materiał został opublikowany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Stowarzyszenie Astrologów w Polsce i autor tłumaczenia zezwalają na jego kopiowanie na własny użytek, cytowanie i wykorzystanie w celach niekomercyjnych pod następującymi warunkami: należy wyraźnie wskazać autora materiału, tłumacza, redaktorów oraz miejsce pierwotnej publikacji z aktywnym linkiem do tej strony: Stowarzyszenie Astrologów w Polsce – Projekt ASTROGutenberg www.polskaastrologia.pl, a także nazwę licencji (CC BY-NC-ND 3.0) wraz z odnośnikiem do jej postanowień. W przypadku przedruku w internecie konieczne jest także zamieszczenie dokładnego aktywnego odnośnika do materiału objętego licencją.