Skip to main content

23.08.2011 r. ukazał się nr 2(11)/2011 „Trygonu”w nakładzie 700 egz., 62 s. Numer ma więcej stron niż zazwyczaj i jest w nim wiele ciekawych artykułów, między innymi trzy wykłady z III Konferencji PSA (Ewy Kornafel, Krzysztofa Porzeżyńskiego i Roberta Marzewskiego), artykuł Miłki Krogulskiej o magii planetarnej, analiza ingresu Jowisza do znaku Byka Sylwestra Bandury, Raport z działalności Polskiego Stowarzyszenia Astrologicznego i sprawozdanie finansowe za 2010 rok.artykuł Moniki Pachniewicz o Uranie w Baranie i analizę horoskopu horarnego Izabeli Podlaskiej. Przeczytaj opis numeru.

okladka_2(11)2011_400px

SPIS TREŚCI:

2 Od Redakcji
IZABELA PODLASKA

AKTUALNOŚCI
3 Sprawozdanie z działalności za 2010 r.
IZABELA PODLASKA
Raport z działalności Polskiego Stowarzyszenia Astrologicznego i sprawozdanie finansowe za 2010 rok.

6 Refleksje z III Konferencji PSA
ŁUCJA WIERZYCKA
Trzy dni konferencji oznaczało, że wykładowców było wielu. Wykładów było dużo i nie sposób wspomnieć o wszystkich, nawet nie jest możliwe wspomnieć o połowie, ba choćby o jednej trzeciej. Co zrobić? Może wyciągnąć jakiś wspólny mianownik? Zacznijmy od gości zagranicznych,których tym razem było aż trzech, każdego dnia jeden.

12 Opowieść o III Konferencji PSA
MIROSŁAW CZYLEK
Trzecia Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Astrologicznego rozpoczęła się 8 kwietnia 2011 roku w Warszawie dokładnie o godzinie 13.03. Horoskop tego wydarzenia wygląda interesująco zarówno w warstwie stricte astrologicznej, jak i w symbolice sabiańskiej.

16 Fotorelacja z III Konferencji PSA
Zdjęcia wykładowców i uczestników III Konferencji Polskiego Stowarzyszenia Astrologicznego.

WYKŁADY Z III KONFERENCJI PSA
22 Podróże kosmiczne cz.1
KRZYSZTOF PORZEŻYŃSKI
Podróże sprawiają, że poszerzamy swoje pole widzenia, poznajemy świat, spotykamy inne kultury, a to z kolei sprzyja nabywaniu mądrości, która znaczeniowo bliska jest Jowiszowi. Podróżniczym wyprawom sprzyjają takie cechy jak otwartość, prostolinijność, których to nie brakuje IX fazie Strzelca. Dzięki nim mamy szansę w pełniejszy sposób spojrzeć na życie.

32 Lilith, historia kobiecości
EWA KORNAFEL
Kariera Lilith przypomina losy starożytnych bogiń. Dla pobożnych Żydów była ona i jest ucieleśnieniem niebezpiecznej i mającej roszczenia kobiecości. Jest niebezpieczna, bo tli się w niej zarzewie buntu, niezgody na pryncypia męskiego świata i męskiego Boga.

40 Determinizm: astrologia i nauka
ROBERT MARZEWSKI
Jeśli przyjmiemy znaczenia poszczególnych elementów horoskopu jako pewne zbiory cech czy właściwości, to możemy mówić o prawdopodobieństwie oraz nasileniu ich występowania. To samo dotyczy też związanych z nimi zdarzeń.

ASTROANALIZY
46 Magia planetarna
MIŁOSŁAWA KROGULSKA
Połączenie astrologii z magią nazywane jest magią planetarną. Dziedzina ta była bardzo popularna od starożytności po czasy renesansu. Astrologiczne talizmany tworzono aby zmagazynować planetarną energię i dzięki temu korzystać z niej dłużej. Niektórzy współcześni autorzy uważają, że talizman służy do przyciągania, a amulet do ochrony, jednak funkcje te w magii planetarnej mieszają się.

54 Uran w Baranie czyli komu zapłonie głowa
MONIKA PACHNIEWICZ
Uran wkroczył do znaku Barana! Ostatnio przebywał w nim w latach 1927-1934 przynosząc ze sobą rewolucję naukowo- techniczną, objawiającą się wysypem nowatorskich odkryć i wynalazków (m. in: respiratora, zapalniczki, tranzystora, radiosondy).

56 Jowisz w Byku
SYLWESTER BANDURA
4 czerwca 2011r. o godz. 15:56 byliśmy świadkami dosyć optymistycznego wydarzenia na niebie, jakim jest ingres Jowisza w znak Byka. Owa planeta szczęścia będzie gościła w tym znaku przez rok, retrogradując przez około cztery miesiące (od 29 sierpnia do 26 grudnia 2011 roku).

58 Horoskop horarny: Powódź w samochodzie
IZABELA PODLASKA
Które planety i domy sygnifikują samochód i co wskazuje na jego szybkie osuszenie? Interpretacja horoskopu horarnego w pigułce.

62 Autorzy numeru