Skip to main content

13.06.2013 roku ukazał się wiosenny numer kwartalnika „Trygon” nr 1(18)/2013, wydawany przez Polskie Stowarzyszenie Astrologiczne, w nakładzie 700 egzemplarzy. W numerze artykuł Hakana Kirkoglu o dyrekcjach przez termy, tekst Dicka van der Marka o astrologii duchowej oraz teksty Elżbiety Czerwińskiej i Marii Rczyńskiej o tranzytach planet.

Jeśli chcesz otrzymywać nasz kwartalnik, wystarczy zapisać się do Polskiego Stowarzyszenia Astrologicznego
i wpłacić roczną składkę członkowską 60 zł na konto Stowarzyszenia:
Polskie Stowarzyszenie Astrologiczne
02-123 Warszawa, ul. Korotyńskiego 26/61
Bank Zachodni WBK S.A.
20 1090 1870 0000 0001 1067 8306

okladka_1(18)2013_400px

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI:
 
2 Od Redakcji
 
3 Plan V konferencji PSA
Szczegółowy godzinowy program V Konferencji Polskiego Stowarzyszenia Astrologicznego 14-16.06.2013.

5 Program V Konferencja PSA
Spis warsztatów i biografii wykładowców V Konferencji Polskiego Stowarzyszenia Astrologicznego.

12 Starożytnej techniki odkrywanie na nowo
R. HAKAN KIRKOĞLU, tłum. Monika Kurowska
Dyrekcje przez termy (cyrkumambulacje), to starożytna hellenistyczna technika władcy czasu, która dostarcza nam spójnego narzędzia w przewidywania zdarzeń, opartego na horoskopie urodzeniowym. Zasadniczo władcy czasu umożliwiają nam ujęcie w ramy mapy czasu, na której pewne okresy naszego życia nasycone są cechami i funkcjami związanej z nim planety. Przez pryzmat tej planety doświadczamy obietnicy natalnej danej nam przez nasze horoskopy.

25 Temperament w horoskopie
PAWEŁ SKONIECZNY
Wielu astrologów minionych wieków interpretację horoskopu natalnego, a w szczególności określenie charakteru i usposobienia urodzonego, rozpoczynało od wyznaczenia temperamentu. Pojęcie temperamentu mocno wrosło w naszą kulturę, wciąż używamy w języku potocznym takich określeń jak „choleryczny” czy „flegmatyczny”. Przez setki lat funkcjonowała koncepcja czterech temperamentów, która dla współczesnej nauki ma wartość jedynie historyczną. Wykorzystują ją dziś przede wszystkich antropozofowie lub po prostu zwolennicy pedagogiki waldorfskiej, astrologowie wraz z przedstawicielami pokrewnych dziedzin, praktycy medycyny alternatywnej oraz niektórzy pisarze katoliccy.

35 Podróż duszy – astrologia duchowa
DICK VAN DER MARK
tłum. Aleksandra Dobrowolska
Horoskop często wykorzystywany jest jako narzędzie służące do opisu struktur psychologicznych, przy pomocy którego dotyka się problemów o ogromnym znaczeniu. Człowiek jest jednak czymś więcej, niż tylko osobowością. Dlatego właśnie pytania natury duchowej, które pozwalają postrzegać go w szerszej perspektywie, często pozostają bez odpowiedzi. Są to pytania odnoszące się do kwestii inkarnacji, cech duchowych i pewnej wrodzonej przejrzystości, a także przyczyn powstania schematów, jakie wykształcamy w ciągu całego swojego życia. Astrologia duchowa odpowiada na takie właśnie pytania.

42 Uran w bolesnym uścisku z Plutonem
ELŻBIETA CZERWIŃSKA
Muszę przyznać, że im bardziej zgłębiam astrologię, tym bardziej skłaniam się do jej nurtu tradycyjnego i staram się zrozumieć źródła oraz założenia, tkwiące u podstaw tej starożytnej wiedzy. Nie zapominam jednak, że żyję w XXI wieku i że, chociaż natura ludzka pozostaje niezmienna od tysięcy lat w swej zasadniczej warstwie, zmianie ulegają warunki, w jakich funkcjonujemy, a to wpływa na naszą mentalność. Nie wyobrażam sobie w dzisiejszych czasach analizy horoskopu bez planet transsaturnicznych – nie znaczy to, że byłaby ona niemożliwa czy mniej trafna niż w czasach, kiedy Uran, Neptun i Pluton nie były jeszcze odkryte. Po prostu naszym współczesnym, nawykłym do szybkich działań umysłom łatwiej jest wnioskować uwzględniając planety mocno związane z globalizacją świata.

46 Tranzyty jako technika prognozowania
MARIA RACZYŃSKA
W świecie astrologii badania tranzytów, progresji oraz cykli planetarnych są najczęściej stosowanymi narzędziami służącymi do prognozowania przyszłości i rozwoju predyspozycji. Tranzyty to będące w ciągłym ruchu energie planet układu słonecznego, które w danym momencie wywierają wpływ na rozwój naszych urodzeniowych potencjałów. Badanie wpływu tranzytów opiera się na analizie ich aspektów z planetami natalnymi.

49 Projekt AstroGutenberg
Z okazji pięciolecia istnienia naszego Stowarzyszenia rozpoczynamy w 2013 roku Projekt ASTROGutenberg. Wspólnymi siłami chcemy przetłumaczyć najważniejsze dzieła klasyki astrologicznej, które nie zostały dotąd przetłumaczone na język polski. Zaczynamy od „Astrologii chrześcijańskiej” Williama Lilly’ego. Nasz projekt ma charakter ściśle niekomercyjny i edukacyjny. Pod patronatem Jowisza w znaku Bliźniąt chcemy udostępnić za darmo w sieci tłumaczenia, nad którymi wspólnie jako Polskie Stowarzyszenie Astrologiczne będziemy pracować. Teksty ukazywać się będą na naszej stronie www.polskaastrologia.pl w miarę kończenia tłumaczenia kolejnych rozdziałów.

50 Astrologia chrześcijańska Księga I, rozdz. 18
WILLIAM LILLY (TŁUM. IZABELA PODLASKA-KONKEL)
Aby wydawać trafne prognozy astrologiczne, należy po pierwsze doskonale znać naturę planet i znaków. Po drugie trzeba znać siłę, wzmocnienie lub osłabienie planet oraz sygnifikatorów i ich posadowienie oraz ich aspekty oraz uwzględnić również wiele ich wzajemnych wpływów. Po trzecie trzeba właściwie odczytać układów na niebie w postawionym horoskopie oraz aspekty planet w momencie zadania pytania według naturalnych (i nie narzuconych) reguł sztuki; bo im bardziej starasz się wydać werdykt niezgodny z horoskopem, tym bardziej powiększasz swój błąd.

55 Sprawozdanie z działalności Polskiego Stowarzyszenia Astrologicznego za rok 2012
W 2012 roku Stowarzyszenie zajmowało się realizacją celów statutowych. Główne cele w 2012 roku to pozyskiwanie nowych członków, wydawanie kwartalnika Stowarzyszenia „Trygon”, przygotowywanie IV Konferencji, rozwijanie strony internetowej oraz organizowanie spotkań i wykładów popularyzujących astrologię. Cele te zostały osiągnięte. Do Stowarzyszenia z końcem 2012 roku należało łącznie około 315 członków. Składka członkowska nie została zwiększona w 2012 roku i wynosiła jak w poprzednich latach 60 zł.