Skip to main content

26.02.2010 ukazał się wiosenny numer kwartalnika „Trygon” 1(6)/2010. Nakład 500 egzemplarzy. NAKŁAD WYCZERPANY

SPIS TREŚCI:
Od Redakcji
Plan II Konferencji PSA
Horoskop Haiti – Anna Szczeblewska
Astrologiczni dłużnicy – Miłosława Krogulska
Trzy stygmaty – Andrzej Sławomir Cedzyński
Twórcze konfiguracje kwintylowe – Maria Raczyńska
Wstęp do astrologii medycznej – Sylwester Bandura
Nie tylko horoskopy – Krzysztof Porzeżyński
Astrologia horarna – Tomasz Wiński
Biblioteka astrologiczna Macieja z Miechowa – Maciej Nabiałek
Marek Piotrowski – mistrz sportów walki – Teresa Kunka
Dalai Lama – nietypowy Rak – Izabela Podlaska
Autorzy numeru