Skip to main content

13.11.2012 roku ukazał się podwójny letnio-jesienny numer kwartalnika „Trygon” nr 2-3(15-16)/2012, wydawany przez Polskie Stowarzyszenie Astrologiczne, w nakładzie 700 egzemplarzy, 97 s. W numerze między innymi wypowiedzi naszych członków na temat, czym jest astrologia (Rafała Wąsowskiego, Elżbiety Czerwińskiej-Sofulak, Agnieszki Dawidowicz, Włodzimierza Zylbertala, Mirka Czylka, Marty Matuszewskiej, Teresy Kunki, Kasi Tracz, Łucji Wierzyckiej, Marii Raczyńskiej, wykłady z III I IV konferencji Piotra Piotrowskiego i Bogdana Zbrzeżnego, artykuł na temat astrogenealogii oraz analiza horoskopu podróży na Rodos Elżbiety Czerwińskiej- Sofulak oraz sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2011 rok.

Jeśli chcesz otrzymywać nasz kwartalnik, wystarczy zapisać się do Polskiego Stowarzyszenia Astrologicznego i wpłacić roczną składkę członkowską 60 zł na konto Stowarzyszenia:

Polskie Stowarzyszenie Astrologiczne
02-123 Warszawa, ul. Korotyńskiego 26/61
Bank Zachodni WBK S.A.
20 1090 1870 0000 0001 1067 8306

okladka_2-3(15-16)2012_www450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI:
2 Od Redakcji
Izabela Podlaska-Konkel

AKTUALNOŚCI

3 Sprawozdanie z działalności za 2011 rok

6 Program wykładów i warsztatów jesień 2012

Jesienią proponujemy cztery wykłady (w tym dwa bezpłatne i otwarte) i trzy warsztaty oraz coroczne spotkanie z okazji urodzin PSA. W tym roku obchodzimy czterolecie powstania naszej organizacji.

7 Konferencja w Nowym Orleanie
Izabela Podlaska-Konkel
Raz na cztery lata odbywa się w Stanach Zjednoczonych międzynarodowa konferencja astrologiczna UAC (United Astrology Conference). organizuje i sponsoruje pięć organizacji: ACVA, AFAN, CVA, ISAR i NCGR. Jest to największa i najciekawsza impreza astrologiczna na świecie.

 O ASTROLOGII
9 Czy astrologia jest systemem dywinacyjnym?
RAFAŁ WĄSOWSKI
W Mezopotamii wiedza astrologiczna była używana do wskazania pomyślnych dni dla składania ofiar poszczególnym bogom. Jednakże określanie czasu dla poszczególnych wydarzeń lub rytuałów było tylko jednym z zastosowań astrologii. Zanim powstały horoskopy urodzeniowe, główną funkcją astrologii było zarządzanie.

21 Astrologia jako alfabet jaźni
ELŻBIETA CZERWIŃSKA-SOFULAK
Współczesny astrolog poświęca wiele czasu na przyswojenie sobie zasad, które funkcjonowały wieki temu, usiłując je dostosować do dzisiejszych wymagań. Z listy ogólnych prawd, które zresztą często przeczą sobie wzajemnie, przekazywanych z pokolenia na pokolenie przez mniej lub bardziej wiarygodne autorytety, stara się wyłowić to, co pasuje do jego wyobrażeń o świecie, w którym przyszło mu funkcjonować.

24 Patrzę na horoskop i słyszę muzykę
KATARZYNA TRACZ
Patrzę na horoskop i słyszę muzykę, widzę człowieka, czuję jego emocje. Może pewnego dnia złapie rytm i zrozumie dlaczego ta melodia wciąż gra, a on przecież nie umie do niej tańczyć. Może pewnego dnia zatańczy tak, jak zawsze o tym marzył. Ja tańczę, potykam się czasem, obijam o innych ludzi, ale wciąż zataczam koła wokół sali.

26 Astrologia to gimnastyka umysłu
ŁUCJA WIERZYCKA
Zajmowanie się astrologią i osobiste pojmowanie tego fenomenu zależy bardzo od znaku zodiaku. Już od znaku zodiaku. Astrologię można postrzegać w różny sposób: dla Bliźniaka będzie ona przede wszystkim „językiem”. Zamiłowanie do astrologii wynika oczywiście z całego horoskopu.

27 Astrologia nas uwodzi

MIROSŁAW CZYLEK
Astrologia jest dla mnie niczym wzgardzona przez wszechświat piękna kobieta. Piękna, ponieważ uwodzi swoją głębią przeżyć, na którą narażeni są wszyscy, którym się ona spodobała i którzy się zakochali. Dlaczego kobieta? Ano – ponieważ kobiety w przeciwieństwie do większości mężczyzn potrafią słuchać.

29 Moje spotkania z astrologią
MARIA RACZYŃSKA
Astrologia daje sposobność lepszego poznania swoich bliskich i zrozumienia ich samych oraz ich trudnych sytuacji. To szansa badania predyspozycji młodych ludzi i pokierowania ich na odpowiednią drogę rozwoju. Zastosowanie astrologii to nowe perspektywy pomocne dla psychologów, lekarzy, nauczycieli czy terapeutów.

30 Astrologia jako rozmowa
AGNIESZKA DAWIDOWICZ
Czuję się, jakbym była dopuszczona do rozmowy bogów. Wyobrażam sobie, że siedzę wraz z Nimi przy wielkim stole podczas wspaniałej uczty. I mogę im swobodnie szepnąć do ucha parę cennych uwag odnośnie mojego przeznaczenia i nie tylko. Planety to przecież Sławni starożytni bogowie, noszący zaszczytne imiona.

31 Moja dusza pochodzi z gwiazd
MARTA MATUSZEWSKA
Astrologia, podobnie jak my wszyscy, powstała z połączenia tego co ziemskie z tym co niebiańskie – jest wiedzą o podróżach planet widzianych z perspektywy Ziemi i analizowanych pod kątem tego, co oznaczają one dla istot ziemskich. Ojciec Niebo wyznacza czas i charakter zdarzeń, Matka Ziemia daje dla nich przestrzeń, by się zadziały.

33 Nauka o porządku świata
TERESA KUNKA
Mnie fascynuje astrologia humanistyczna, która opisuje psychikę człowieka i opiera się na idei cykliczności czasu i jego powtarzalności. Połączenie tego nurtu z psychologią głębi Junga, gdzie cykliczność odgrywa również ważną rolę, daje podwaliny pod złożony system astrologiczny, którego celem nie jest przewidywanie konkretnych wydarzeń, ale stanów ducha człowieka i etapów jego rozwoju wewnętrznego.

34 Godność astrologii
WŁODZIMIERZ ZYLBERTAL
Astrologia jest wynikiem wielowiekowych obserwacji i geniuszu syntezy starożytnych uczonych. Wbrew modnym obecnie sądom, według których wszelka wiedza pochodzi od kosmitów, co przybyli na Ziemię w odległej przeszłości, można bez większego wysiłku dowieść, że astrologia bez wątpienia jest tworem ziemskim.

ASTROANALIZY
38 Astrogeneologia czyli rozmowa z przodkami
MARTA MATUSZEWSKA
Badania astrogeneologiczne, które prowadzę, dają dużo dowodów na to, że różne elementy horoskopu urodzeniowego są dziedziczone. Zarówno w mojej rodzinie, jak i w innych rodzinach, z którymi pracowałam, wciąż powtarzają się pewne znaki zodiaku, a nawet konkretne ich stopnie. Nazwałam te obszary zodiaku „wrażliwymi punktami rodziny”.

42 Podróż na Rodos
ELŻBIETA CZERWIŃSKA-SOFULAK
A jednak się udało! Właśnie wróciłam z Rodos. Do ostatniej chwili nie byłam pewna, czy uda mi się wyjechać. Długo biłam się z myślami. W horoskopie horarnym na zadane pytanie 8 lipca 2012 o godz.18.50 w Sochaczewie: „Czy wyjadę w tym roku na wakacje zagranicę ?” moje wahania symbolizował Księżyc w Rybach, a jego pusty kurs nie dawał wielkich szans na wyjazd.

WYKŁADY Z KONFERENCJI PSA
46 Dyrekcje przez troistości
PIOTR PIOTROWSKI
Technika dyrekcji przez troistości to jedna z najstarszych metod określania z horoskopu urodzeniowego ogólnych wskazań odnoszących się do przyszłości, ściślej mówiąc do całokształtu życia człowieka w trzech jego fazach. Mimo że nazywa się ją dyrekcjami, to jednak nie wymaga ona żadnych dodatkowych obliczeń ani przesuwania planet według uzgodnionego klucza, tak jak ma to miejsce na przykład w dyrekcjach prymarnych.

72 W drodze do punktu Omega
BOGDAN ZBRZEŻNY
Przebiegi okresowe: wschody i zachody słońca, nów i pełnia, a dla człowieka narodziny i śmierć były bacznie obserwowane od zarania dziejów, odnotowywane, kiedy człowiek posiadł umiejętność pisania i interpretowane. W naszej drodze do punktu OMEGA w pewien sposób “podążamy za czasem”. Moment urodzin to uruchomienie zegara, śmierć to zero energii w baterii.

 97 Autorzy numeru