Skip to main content

12 marca 2013 roku ukazał się zimowy numer kwartalnika „Trygon” nr 4(17)/2012, wydawany przez Polskie Stowarzyszenie Astrologiczne, w nakładzie 700 egzemplarzy, 50 s. W numerze tekst Piotra Gibaszewskiego o astrologii, artykuł Tomasza Wińskiego o solariuszach i ich relokacji, artykuł Miłosławy Krogulskiej o planetarnych przyporządkowaniach metali oraz tekst Izabeli Podlaskiej-Konkel o recepcie na dobry horoskop ślubu.

Jeśli chcesz otrzymywać nasz kwartalnik, wystarczy zapisać się do Polskiego Stowarzyszenia Astrologicznego
(formularz na stronie
https://www.polskaastrologia.pl/index.php?page=zgloszenie)
i wpłacić roczną składkę członkowską 60 zł na konto Stowarzyszenia:

Polskie Stowarzyszenie Astrologiczne
02-123 Warszawa, ul. Korotyńskiego 26/61
Bank Zachodni WBK S.A.
20 1090 1870 0000 0001 1067 8306

okladka_4(17)2012_krzywe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS NUMERU:

2 Od Redakcji
2013 rok to dla naszego Stowarzyszenia rok szczególny. W czerwcu odbędzie się piąta, jubileuszowa konferencja, a w październiku świętować będziemy piąte urodziny naszej organizacji. Mamy z czego się cieszyć, bo pięć lat to w organizacji społecznej dużo, a mamy nadzieję, że kolejne pięć konferencji i pięć lat działalności będzie przynosić polskiemu środowisku astrologicznemu tyle samo pożytku i inspiracji, jak przez minione pięć lat.

AKTUALNOŚCI
3 Program wykładów: zima i wiosna 2013
Serdecznie zapraszamy na wykłady z astrologii przygotowane przez członków Polskiego Stowarzyszenia Astrologicznego. Mogą w nich uczestniczyć zarówno osoby początkujące, które zaczynają swoją przygodę z astrologią, jak i zaawansowani, którzy na wykładach mogą poszerzać swój warsztat i wymieniać się doświadczeniami ze swojej praktyki. Spotykamy się w niedziele raz w miesiącu. Przedstawiamy program od stycznia do kwietnia 2013 roku. Rezerwujcie sobie czas!

4 V Konferencja PSA
V Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Astrologicznego „Jowisz w Bliźniętach  stare i nowe techniki astrologiczne” odbędzie się 14-16.06.2013 w Warszawie. Na konferencji wystąpią:Elżbieta Czerwińska-Sofulak, John Frawley, Piotr Gibaszewski, Wojciech Jóźwiak, Hakan Kırkoğlu, Miłosława Krogulska, Dick van der Mark, Józef Onoszko, Izabela Podlaska-Konkel, Alexander v. Schlieffen, Paweł Skonieczny, Tomasz Wiński, Bogdan Zbrzeżny, Włodzimierz Zylbertal.

O ASTROLOGII
5 Astrologia
PIOTR GIBASZEWSKI
Kiedy dwadzieścia dwa lata temu wpadła mi w rękę wydana jeszcze w latach osiemdziesiątych książka Leszka Weresa i Rafała Prinkego „Mandala życia”, zrozumiałem, że trafiłem na coś, czego szukałem całe życie. Każdy, kto zetknął się z astrologią, ma swoją historię, swoje osobiste powody, dla których odkrył tę królową nauk ezoterycznych. Często są to różne zawiłe i trudne życiowe doświadczenia, kryzysy i niepowodzenia, na które szuka się odpowiedzi i wyjaśnień.

WYKŁAD Z IV KONFERENCJI PSA
10 Astrologiczne urodziny
TOMASZ WIŃSKI
Dlaczego solariusz jest taki ważny? Bo Słońce symbolizuje naszą siłę i energię życiową, źródło każdej istotnej decyzji w naszym życiu. W horoskopie urodzeniowym symbolizuje nas samych, pokazuje, co jest dla nas impulsem do działania, inspiracją, radością. Powrót Słońca na pozycję urodzeniową odnawia naszą energię życiową, zasilając w nią organizm na kolejny rok. Cykl Słońca jest to najważniejszy cykl w naszej ziemskiej wędrówce.

ASTROANALIZY
35 Astrologiczne metale
MIŁOSŁAWA KROGULSKA
Dawni astrologowie i alchemicy uważali, że skoro planeta włada określonym metalem, to istnieje pomiędzy nimi związek (podobieństwo) i dlatego ten metal może zawierać w sobie trochę magicznej mocy planety. A kto nosi dany metal, ten ma przy sobie trochę więcej planetarnej mocy.

37 Przepis na dobry horoskop ślubu
IZABELA PODLASKA–KONKEL
Co więc pokazuje horoskop ślubu? Przede wszystkim opisuje, jak przebiegnie ceremonia. Określi też, jak silne i trwałe będzie małżeństwo, opisze role małżonków i jak partnerzy się w nich odnajdą. Opisze korzyści i wspólne dobra, jakie zgromadzą małżonkowie, a także poświęcenia i ustępstwa, na jakie w imię związku będą musieli się zgodzić. Tranzyty na horoskop ślubu pokażą nam momenty kryzysu (spowodowanego czynnikami wewnętrznymi lub zewnętrznymi), które mogą prowadzić do separacji czy nawet rozwodu.