Skip to main content

Projekt ASTROGutenberg
KLASYKA ASTROLOGII ZA DARMO
Stowarzyszenie Astrologów w Polsce

William Lilly

ASTROLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA
1647 r.

tłumaczenie rozdziału i redakcja: Izabela Podlaska-Konkel

William LillyKSIĘGA III

ROZDZIAŁ 113

O szczęściu lub niedoli

Kiedy zbadasz dobrze wszystkie elementy horoskopu, w szczególności wzmocnienia i osłabienia planet, sprawdź, czy w horoskopie są trzy lub cztery planety w podstawowych godnościach lub we wzajemnej recepcji ale nie w godności. Oznaczać to będzie, że Niebiosa wskazują, iż właściciela horoskopu czeka wielkie powodzenie i szczęście. Będzie wieść godne życie i cieszyć się szacunkiem zależnym od jakości horoskopu i powyżej swojego statusu urodzenia. I osiągnie godny podziwu sukces prawie we wszystkim, czego w się życiu podejmie. Jeśli zaś większość planet znajduje się w upadku, na wygnaniu, wędrująca lub w niekorzystnych domach horoskopu, właściciela horoskopu spotka w życiu dużo niepowodzeń, a nieszczęście będzie gonić nieszczęście.

W każdym horoskopie uważnie zbadaj pozycję Słońca i Księżyca, czy są w dobrym czy złym położeniu. Dzięki temu możesz dużo się dowiedzieć o życiowym szczęściu lub niedoli właściciela horoskopu. Jeśli światła są w podobnej kondycji co reszta planet, interpretacja będzie bardziej trafna i pewna.

Jeśli analiza nie przynosi jednoznacznych rezultatów, czyli kiedy część planet jest korzystnie położona, a część jest bardzo słaba, lub sygnifikatory są mocne, ale znajdują się w niekorzystnych miejscach horoskopu czy na odwrót, oznacza to, że losy właściciela horoskopu będą zmienne, a jego szczęście nierówne. Niektóre okresy jego życia będą wyjątkowo szczęśliwe, a jego los wspaniały. Inne zaś przyniosą mu same nieszczęścia i stan przygnębienia, co miałem okazję poznać na wielu przykładach. Poza tym może się zdarzyć, że ktoś ma bardzo obiecujący horoskop urodzeniowy, ale powodzenie przychodzi dopiero po pewnym czasie. To, kiedy się ono pojawi, zależy od dyrekcji pięciu hylegialnych miejsc w horoskopie. Wyjątkowo korzystnie położona planeta, która zapowiada szczęście i błogosławieństwo w określonej dziedzinie, zacznie działać dopiero wtedy, kiedy sygnifikatory połączą się z promitorami, które z kolei symbolizują konkretne wydarzenia w horoskopie urodzeniowym.

Kiedy zdarzy się, że oba światła są wędrujące, a ich władca w upadku, na wygnaniu lub w godnym pożałowania miejscu horoskopu, Jowisz i Wenus są słabe i wędrujące lub w niekorzystnym położeniu, a Saturn i Mars znajdują się w tej samej części nieba. Do tego Saturn, Mars, Węzeł Południowy lub Merkury są głównymi sygnifikatorami szczęścia lub wszystkie planety wolno się poruszają. Wtedy właściciel horoskopu może spodziewać się wielu katastrof i niedoli przez większą część swojego życia. A czas, kiedy one nastąpią, trzeba wyznaczyć analizując w dyrekcjach aspekty sygnifikatorów do pozycji malefików w horoskopie urodzeniowym.

Wolna licencja – ten materiał został opublikowany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Stowarzyszenie Astrologów w Polsce i autor tłumaczenia zezwalają na jego kopiowanie na własny użytek, cytowanie i wykorzystanie w celach niekomercyjnych pod następującymi warunkami: należy wyraźnie wskazać autora materiału, tłumacza, redaktorów oraz miejsce pierwotnej publikacji z aktywnym linkiem do tej strony: Stowarzyszenie Astrologów w Polsce – Projekt ASTROGutenberg www.polskaastrologia.pl, a także nazwę licencji (CC BY-NC-ND 3.0) wraz z odnośnikiem do jej postanowień. W przypadku przedruku w internecie konieczne jest także zamieszczenie dokładnego aktywnego odnośnika do materiału objętego licencją.