Skip to main content

Projekt ASTROGutenberg
KLASYKA ASTROLOGII ZA DARMO
Stowarzyszenie Astrologów w Polsce

William Lilly

ASTROLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA
1647 r.

tłumaczenie rozdziału i redakcja: Izabela Podlaska-Konkel

William LillyKSIĘGA III

ROZDZIAŁ 120

Relacje z rodzeństwem

Jeśli władcy pierwszego i trzeciego domu są połączeni korzystnym aspektem, oznacza on zgodę pomiędzy właścicielem horoskopu i rodzeństwem oraz wspólne korzyści. Jeśli planety te łączy kwadratura lub opozycja, nie zapowiada to zgody między rodzeństwem. Brak aspektu wskazuje, że nie będzie między nimi miłości.

To, co zostało powiedziane na temat braci i sióstr i ich relacji, można odnieść do krewnych, sąsiadów lub dalszej rodziny. Zazwyczaj jeśli w horoskopie urodzeniowym widzę, że Saturn, Mars lub Węzeł Południowy jest planetą wędrowcem w trzecim domu, i nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek się pomylił, wtedy krewni są sprawcami nieoczekiwanych nieprzyjemności, wielu kontrowersji i różnego rodzaju sytuacji, które utrudnią życie właścicielowi horoskopu.

Władca ascendentu w kwadraturze lub opozycji z Saturnem lub Marsem lub z tymi dwiema planetami naraz wskazuje, że rodzeństwo nie będzie żywić do siebie wielkich uczuć. Jeśli Mars będzie władcą trzeciego domu i tworzyć będzie z władcą ascendentu trygon lub będzie z nim w recepcji, właściciel horoskopu będzie żył w zgodzie z braćmi, choć nie zawsze będą mieć to samo zdanie.

Władca trzeciego domu na ascendencie w dobrej relacji z jego władcą, w recepcji z nim lub kiedy ta sama planeta włada pierwszym i trzecim domem, zapowiada wielką zgodę między właścicielem horoskopu i jego braćmi. Właściciel horoskopu będzie miał też wiele korzyści i zysków dzięki braciom i siostrom lub krewnym, jeśli władca trzeciego domu jest w koniunkcji z Punktem Fortuny lub z jego władcą, w korzystnym miejscu horoskopu.

Węzeł Południowy w trzecim domu i spalony władca domu drugiego wskazują, że właściciel horoskopu dozna w swoim majątku szkody przez swoich braci. Baran lub Waga w pierwszym domu świadczą o słabej kondycji braci, lub że mogą być nawet wrogami. Rak i Koziorożec świadczą o wpływowych i możnych krewnych lub braciach, ale nie będą oni zbyt pomocni, raczej staną się jego nieprzyjaciółmi. Lew i Wodnik w pierwszym domu to znak, że bracia zarówno nie będą się zgadzać z właścicielem horoskopu, jak i będą sprowadzą na niego kłopoty. Merkury w opozycji z Marsem wskazuje na niezgodę. To, co zostało powiedziane o rodzeństwie, możesz zastosować do krewnych i sąsiadów.

 

 

Wolna licencja – ten materiał został opublikowany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Stowarzyszenie Astrologów w Polsce i autor tłumaczenia zezwalają na jego kopiowanie na własny użytek, cytowanie i wykorzystanie w celach niekomercyjnych pod następującymi warunkami: należy wyraźnie wskazać autora materiału, tłumacza, redaktorów oraz miejsce pierwotnej publikacji z aktywnym linkiem do tej strony: Stowarzyszenie Astrologów w Polsce – Projekt ASTROGutenberg www.polskaastrologia.pl, a także nazwę licencji (CC BY-NC-ND 3.0) wraz z odnośnikiem do jej postanowień. W przypadku przedruku w internecie konieczne jest także zamieszczenie dokładnego aktywnego odnośnika do materiału objętego licencją.