Skip to main content

Projekt ASTROGutenberg
KLASYKA ASTROLOGII ZA DARMO
Stowarzyszenie Astrologów w Polsce

William Lilly

ASTROLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA
1647 r.

tłumaczenie rozdziału i redakcja: Izabela Podlaska-Konkel

William LillyKSIĘGA III

ROZDZIAŁ 121

Liczba rodzeństwa

Liczbę rodzeństwa odczytasz ze znaku, w którym zaczyna się trzeci dom. Jeśli znak ten i jego władca będą płodne, właściciel horoskopu może mieć dużo rodzeństwa. Jeśli będzie odwrotnie, rodzeństwa będzie mało. Właściciel horoskopu będzie mieć tylu braci, ile planet w znakach męskich aspektuje trzeci dom lub jego władcę. Jeśli planety te będą w znakach żeńskich, tyle będzie miał sióstr. Jeśli planety, które są sygnifikatorami, tworzą dobre aspekty, rodzeństwo będzie żyło. Jeśli zaś tworzą złe aspekty, rodzeństwo umrze.

Spalony Mars zapowiada małą liczbę braci i śmierć najmłodszego z nich, jeśli właściciel horoskopu w ogóle będzie miał jakiekolwiek rodzeństwo.

Spalony władca trzeciego domu, Słońce w trzecim domu lub w opozycji do Jowisza wskazują na niewiele braci i sióstr oraz ich krótki żywot.

Saturn lub Jowisz w pierwszym domu wskazują, że osoba ta urodzona jest jako pierwsze dziecko lub że będzie jej się najlepiej wiodło z całego rodzeństwa. Kiedy Saturn lub Słońce są w godności podstawowej i znajdują się w jednym z domów kątowych lub kiedy jedna z trzech zewnętrznych planet jest władcą ascendentu i znajduje się w trzecim domu, lub gdy władca trzeciego domu jest jedną z wewnętrznych planet i przebywa na ascendencie, wtedy ten, który się urodził, jest albo pierworodnym lub będzie miał lepsze życie od swoich braci i sióstr.

Starożytni rzadko w ocenie domu trzeciego idą za wskazówkami Ptolemeusza, który zaleca analizę znaku medium coeli jako domu matki, a także Wenus w horoskopie dziennym lub Księżyca w horoskopie nocnym oraz domu jedenastego, który następuje po domu dziesiątym. Ptolemeusz twierdzi, że jeśli beneficzne planety tworzą aspekty z tymi punktami horoskopu, możemy wnioskować o dużej liczbie braci. Ma tutaj na myśli bez wątpienia to, że jeśli ktoś pyta, czy będzie miał więcej braci czy sióstr urodzonych z tej samej matki, są duże szanse, że te reguły się sprawdzą. W innych przypadkach te reguły, które podałem powyżej, są powszechniej stosowane i bardziej logiczne. Nikt Ptolemeusza nie naśladował w tej materii, ani Grecy, ani Żydzi, ani Arabowie, ani Rzymianie. Stultum est absque demonstratione pre aliis uni Credere [od tłumaczki: łacińska sentencja: Głupcem jest, kto bez dowodu wierzy jednemu człowiekowi, a ignoruje wiedzę innych].

 

Wolna licencja – ten materiał został opublikowany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Stowarzyszenie Astrologów w Polsce i autor tłumaczenia zezwalają na jego kopiowanie na własny użytek, cytowanie i wykorzystanie w celach niekomercyjnych pod następującymi warunkami: należy wyraźnie wskazać autora materiału, tłumacza, redaktorów oraz miejsce pierwotnej publikacji z aktywnym linkiem do tej strony: Stowarzyszenie Astrologów w Polsce – Projekt ASTROGutenberg www.polskaastrologia.pl, a także nazwę licencji (CC BY-NC-ND 3.0) wraz z odnośnikiem do jej postanowień. W przypadku przedruku w internecie konieczne jest także zamieszczenie dokładnego aktywnego odnośnika do materiału objętego licencją.