Skip to main content

Projekt ASTROGutenberg
KLASYKA ASTROLOGII ZA DARMO
Stowarzyszenie Astrologów w Polsce

William Lilly

ASTROLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA
1647 r.

tłumaczenie rozdziału i redakcja: Izabela Podlaska-Konkel

William LillyKSIĘGA III

ROZDZIAŁ 123

Okoliczności porodu

Znaki szybko wschodzące na ascendencie, takie jak Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, uszkodzone opozycją lub kwadraturą z malefikami albo Węzłem Południowym, wskazują, że poród może być niebezpieczny dla matki.

Znaki wolno wschodzące na ascendencie, w aspekcie z beneficznymi planetami lub Węzłem Północnym, oznaczają szybki poród.

Właściciel horoskopu szybko i bezproblemowo wyłoni się z łona matki, kiedy benefiki tworzą koniunkcję lub jakikolwiek aspekt z Księżycem. Albo kiedy Słońce albo Księżyc znajdują się w horoskopie mężczyzny w znakach męskich w Lwie, Wadze, Strzelcu, lub w horoskopie kobiety w znakach żeńskich w Raku, Pannie, Skorpionie.

Malefiki w dwunastym domu oznaczają długi poród i zagrożenie życia matki.

Księżyc w znaku Koziorożca, Wodnika, Ryb, Barana, Byka lub Bliźniąt z planetą w retrogradacji, stacjonarną lub wolno się poruszającą, oznacza, że matka długo cierpiała, kiedy rodziła właściciela horoskopu.

Jeśli władca dziesiątego domu znajduje się w domu ósmym, jest obawa, że matka umrze w połogu.

 

Wolna licencja – ten materiał został opublikowany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Stowarzyszenie Astrologów w Polsce i autor tłumaczenia zezwalają na jego kopiowanie na własny użytek, cytowanie i wykorzystanie w celach niekomercyjnych pod następującymi warunkami: należy wyraźnie wskazać autora materiału, tłumacza, redaktorów oraz miejsce pierwotnej publikacji z aktywnym linkiem do tej strony: Stowarzyszenie Astrologów w Polsce – Projekt ASTROGutenberg www.polskaastrologia.pl, a także nazwę licencji (CC BY-NC-ND 3.0) wraz z odnośnikiem do jej postanowień. W przypadku przedruku w internecie konieczne jest także zamieszczenie dokładnego aktywnego odnośnika do materiału objętego licencją.