Skip to main content

Projekt ASTROGutenberg
KLASYKA ASTROLOGII ZA DARMO
Stowarzyszenie Astrologów w Polsce

William Lilly

ASTROLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA
1647 r.

tłumaczenie rozdziału i redakcja: Izabela Podlaska-Konkel

William LillyKSIĘGA III

ROZDZIAŁ 124

Spadek po ojcu

Słońce lub Wenus w koniunkcji z Jowiszem w horoskopie dziennym, albo Saturn lub Księżyc w horoskopie nocnym w dobrym aspekcie z tymi benefikami, szczególnie w drugim domu lub czwartym, ewentualnie jeśli władają domem czwartym, wskazują, że człowiek dostanie korzystny spadek po ojcu, o który zadba i znacząco go pomnoży. Jeśli jednak Mars w jakikolwiek sposób uszkadza Słońce w horoskopie dziennym lub Saturna w horoskopie nocnym, i żadna beneficzna planeta nie osłabia negatywnego działania tego aspektu, człowiek zmarnuje i pomniejszy majątek ojca.

Jeśli Księżyc w horoskopie nocnym jest w fazie malejącej i uszkodzony przez Marsa lub Saturna, do tego jednocześnie władcy drugiego i czwartego domu nie są korzystnie położeni, a czwarty dom i drugi są uszkodzone, właściciel horoskopu wyda cały majątek ojca i całkowicie go roztrwoni.

Saturn w dwunastym domu z władcą czwartego domu, oba peregrynujące, wskazują, że człowiek nie utrzyma majątku ojca. To samo stanie się, kiedy malefiki są w domu czwartym razem z władcą domu piątego w słabym położeniu. Słońce i Mars w koniunkcji, peregrynujące, uszkadzające drugi dom, wskazują na to samo.

 

Wolna licencja – ten materiał został opublikowany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Stowarzyszenie Astrologów w Polsce i autor tłumaczenia zezwalają na jego kopiowanie na własny użytek, cytowanie i wykorzystanie w celach niekomercyjnych pod następującymi warunkami: należy wyraźnie wskazać autora materiału, tłumacza, redaktorów oraz miejsce pierwotnej publikacji z aktywnym linkiem do tej strony: Stowarzyszenie Astrologów w Polsce – Projekt ASTROGutenberg www.polskaastrologia.pl, a także nazwę licencji (CC BY-NC-ND 3.0) wraz z odnośnikiem do jej postanowień. W przypadku przedruku w internecie konieczne jest także zamieszczenie dokładnego aktywnego odnośnika do materiału objętego licencją.