Skip to main content

Projekt ASTROGutenberg
KLASYKA ASTROLOGII ZA DARMO
Stowarzyszenie Astrologów w Polsce

William Lilly

ASTROLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA
1647 r.

tłumaczenie rozdziału i redakcja: Izabela Podlaska-Konkel

William LillyKSIĘGA III

ROZDZIAŁ 126

Relacje z rodzicami

Najpierw weź pod uwagę główne sygnifikatory ojca i matki. W horoskopie dziennym Słońce oznacza ojca, a Wenus matkę. Jeśli są one w sekstylu lub trygonie z władcą pierwszego domu albo z ascendentem, między właścicielem horoskopu i jego rodzicami będzie miłość i zgoda.

W horoskopie nocnym ojca symbolizuje Saturn, a matkę Księżyc. Jeśli tworzą one przyjazny aspekt z władcą horoskopu, nie ma wątpliwości, że właściciela horoskopu i jego rodziców łączyć będzie miłość i zgoda.

Jeśli sygnifikatory tworzą kwadraturę lub opozycję do władcy ascendentu, właściciel horoskopu nie będzie w dobrych stosunkach z rodzicami.

Kiedy Księżyc lub Wenus tworzą sekstyl albo trygon do władcy ascendentu, a Saturn lub Słońce nie tworzą żadnego z nim aspektu, wtedy matka będzie darzyć większym uczuciem właściciela horoskopu niż ojciec. Jeśli jest odwrotnie, to ojciec będzie bardziej kochał właściciela horoskopu. Sprawdź też czy zachodzi recepcja pomiędzy władcą ascendentu a sygnifikatorami ojca i matki. Z tym rodzicem będzie bardziej związany emocjonalnie, z którego sygnifikatorem władca ascendentu jest w recepcji.

Regiomontanus uczył, jak z horoskopu syna wywieść horoskop ojca. Technika ta jest często używana przez znamienitych astrologów tego Królestwa i w skrócie polega na tym: Jeśli horoskop syna jest dzienny, a Słońce nie znajduje się ani na szczycie domu dziesiątego, ani czwartego, niech stopień, w którym znajduje się Słońce, posłuży za stopień ascendentu horoskopu ojca, jaki tworzymy. Na podstawie tabel domów dla tego stopnia oblicz pozycję medium coeli i pozostałych wierzchołków domów według systemu Regiomontanusa na miejsce urodzenia właściciela horoskopu. Potem dodaj wszystkie planety zgodnie z ich położeniem.

Wolna licencja – ten materiał został opublikowany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Stowarzyszenie Astrologów w Polsce i autor tłumaczenia zezwalają na jego kopiowanie na własny użytek, cytowanie i wykorzystanie w celach niekomercyjnych pod następującymi warunkami: należy wyraźnie wskazać autora materiału, tłumacza, redaktorów oraz miejsce pierwotnej publikacji z aktywnym linkiem do tej strony: Stowarzyszenie Astrologów w Polsce – Projekt ASTROGutenberg www.polskaastrologia.pl, a także nazwę licencji (CC BY-NC-ND 3.0) wraz z odnośnikiem do jej postanowień. W przypadku przedruku w internecie konieczne jest także zamieszczenie dokładnego aktywnego odnośnika do materiału objętego licencją.