Skip to main content

Projekt ASTROGutenberg
KLASYKA ASTROLOGII ZA DARMO
Stowarzyszenie Astrologów w Polsce

William Lilly

ASTROLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA
1647 r.

tłumaczenie rozdziału i redakcja: Izabela Podlaska-Konkel

William LillyKSIĘGA III

ROZDZIAŁ 130

Służba i zwierzęta domowe

Sygnifikatorami domowników są:
1. szósty dom i jego władca,
2. Merkury jako ogólny sygnifikator służących,
3. planety znajdujące się w szóstym domu.

Jeśli te sygnifikatory lub większość z nich są beneficzne z natury lub dobrze położone, właściciel horoskopu otoczony będzie wspaniałymi domownikami i będzie miał dużo służących, którzy będą gospodarni i przynosić mu będą zysk. Zupełnie odwrotnie będzie, kiedy sygnifikatory są złe z natury i niekorzystnie położone w horoskopie. W ten sam sposób możesz ocenić stan bydła i domowych zwierząt oraz zyski, jakie przyniosą. Jeśli szkodliwa planeta, która oznacza służącego, jest silna w horoskopie, i tworzy dobry aspekt z władcą ascendentu, może to wskazywać na dobrego sługę, który będzie miał trudny charakter.

Władca szóstego domu w dobrej kondycji na którejkolwiek osi horoskopu oznacza dobrych służących. Jeśli władca szóstego domu znajduje się w domu dziesiątym, właściciel horoskopu awansuje swoich służących. Merkury dobrze posadowiony w domu dziesiątym, pierwszym, szóstym lub dwunastym, aplikujący do Jowisza w znaku zmiennym lub kardynalnym, wskazuje na dużą liczbę służących, którzy będą oddani swojemu panu. Ale jeśli Merkury będzie w retrogradacji lub spalony i aplikować będzie do malefików w znakach stałych, służący okażą się złodziejami i będą nielojalni wobec swojego pana. Benefik w domu szóstym lub dwunastym oznacza dobrych służących, których praca przyniesie zyski właścicielowi horoskopu. Peregrynujący Saturn, Węzeł Południowy lub Mars w znakach powietrznych lub ognistych w domu szóstym zazwyczaj oznaczają służących ze złodziejskimi skłonnościami lub że pan domu nie będzie miał z nich żadnego pożytku.

 

Wolna licencja – ten materiał został opublikowany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Stowarzyszenie Astrologów w Polsce i autor tłumaczenia zezwalają na jego kopiowanie na własny użytek, cytowanie i wykorzystanie w celach niekomercyjnych pod następującymi warunkami: należy wyraźnie wskazać autora materiału, tłumacza, redaktorów oraz miejsce pierwotnej publikacji z aktywnym linkiem do tej strony: Stowarzyszenie Astrologów w Polsce – Projekt ASTROGutenberg www.polskaastrologia.pl, a także nazwę licencji (CC BY-NC-ND 3.0) wraz z odnośnikiem do jej postanowień. W przypadku przedruku w internecie konieczne jest także zamieszczenie dokładnego aktywnego odnośnika do materiału objętego licencją.