Skip to main content

Projekt ASTROGutenberg
KLASYKA ASTROLOGII ZA DARMO
Stowarzyszenie Astrologów w Polsce

William Lilly
ASTROLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA
1647 r.

tłumaczenie rozdziału i redakcja: Izabela Podlaska-Konkel

ROZDZIAŁ 16 A
O dwunastu znakach zodiaku oraz ich rozmaitych podziałach

Cały zodiak jest podzielony na dwanaście równych części, które zwiemy znakami i dajemy im nazwy od żyjących stworzeń, albo ze względu na łączące je cechy, albo z powodu  usytuowania gwiazd stałych w tych samych miejscach na zodiaku, które do pewnego stopnia przypominają z wyglądu pewne żyjące stworzenia. Ich nazwy i charakter opisuję poniżej.

1         2    3            4     5     6
Baran Byk Bliźnięta Rak Lew Panna

7        8            9           10              11        12
Waga Skorpion Strzelec Koziorożec Wodnik Ryby

Każdy z tych znaków liczy trzydzieści stopni lub części długości ekliptycznej. Jako że cały zodiak liczy 360 stopni, każdy stopień liczy sześćdziesiąt minut kątowych, które również nazywamy skrupułami (*1), każda minuta liczy sześćdziesiąt sekund i tak dalej, jeśli masz ochotę liczyć, ale w astrologii używamy tylko stopni, minut i sekund.

Te znaki są z kolei podzielone na wiele sposobów. Po pierwsze na cztery kwadraty lub ćwiartki, które odwołują się do czterech pór roku.

Wiosenna ćwiartka jest sangwiniczna, gorąca i wilgotna i obejmuje pierwsze trzy znaki: Barana, Byka i Bliźnięta. Letnia ćwiartka jest gorąca, sucha i choleryczna i obejmuje czwarty, piąty i szósty znak: Raka, Lwa i Pannę. Jesienna i żniwna ćwiartka jest zimna, sucha i melancholiczna i obejmuje siódmy, ósmy i dziewiąty znak: Wagę, Skorpiona i Strzelca. Zimowa ćwiartka jest zimna, wilgotna i flegmatyczna i obejmuje dziesiąty, jedenasty i dwunasty znak: Koziorożca, Wodnika i Ryby.

Znaki są poza tym podzielone według żywiołów, bo pewne znaki są z natury ogniste, gorące i suche, jak [Baran], [Lew] i [Strzelec] i tworzą one triadę ognistą. Inne znaki są suche, zimne i ziemskie, jak [Byk], [Panna] i [Koziorożec], które tworzą triadę ziemską. Kolejne są powietrzne, gorące i wilgotne, jak [Bliźnięta], [Waga] i [Wodnik], które tworzą triadę powietrzną. Inne znaki są wodne, zimne i wilgotne, jak [Rak], [Skorpion] i [Ryby], które są nazywane triadą wodną.

Z kolei jedne znaki są męskie, dzienne i dlatego uważane za gorące, jak [Baran], [Bliźnięta], [Lew], [Waga], [Strzelec], [Wodnik]. Inne są żeńskie, nocne i dlatego uważane za zimne, jak [Byk], [Rak], [Panna], [Skorpion], [Koziorożec], [Ryby]. Stosujesz to w ten sposób, że jeśli masz męską planetę w męskim znaku, czyni to z niego lub z niej bardziej męski typ. Jeśli zaś męska planeta znajduje się w żeńskim znaku, mężczyzna lub kobieta wykazuje mniej odwagi.

Niektóre znaki są nazywane borealnymi, septentrionalnymi lub północnymi, ponieważ zmierzają od równika niebieskiego w kierunku północnym. Są to: [Baran], Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna. Te sześć znaków stanowi połowę zodiaku lub połowę jego koła. Pewne znaki są nazywane australnymi, południkowymi lub południowymi, ponieważ zmierzają w kierunku południowym licząc od równika niebieskiego. Są to: [Waga], Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby.

Znaki ruchome. Znaki są z kolei podzielone na ruchome, stałe i wspólne. [Baran], Rak, [Waga] i [Koziorożec] są znakami ruchomymi lub kardynalnymi. Nazywane są ruchomymi, ponieważ kiedy Słońce wkracza do [Barana] i [Wagi], szybko zmienia się pogoda i pora roku. Nazywane są kardynalnymi, ponieważ kiedy Słońce wkracza do każdego z tych znaków, od tego momentu zmieniamy nazwy poszczególnych kwartałów roku.

Dlatego kiedy Słońce wkracza do [Barana] i [Wagi], zaczyna się równonoc czy też wiosna lub jesień; wraz z wejściem Słońca do [Raka] i [Koziorożca], zaczyna się przesilenie letnie lub zimowe. Dlatego znaki równonocne to [Baran] i [Waga], a znaki przesilenia lub zwrotnikowe to [Rak] i [Koziorożec].

Znaki stałe. Znaki stałe to te, które następują po znakach równonocnych i zwrotnikowych. Nazywane są stałymi, bo kiedy wkracza do nich Słońce, pora roku stabilizuje się, a my wyraźnie odczuwamy gorąco lub zimno, wilgoć lub suchość. Znaki stałe to: [Byk], [Lew], [Skorpion], [Wodnik].

Znaki wspólne znajdują się między znakami ruchomymi i stałymi, dlatego mają wspólne cechy lub są podobnej natury ze znakami je poprzedzającymi i po nich następującymi. Są to: [Bliźnięta], [Panna], [Strzelec], [Ryby]. Nazywane są znakami podwójnymi lub mającymi dwa ciała, ponieważ symbolizują dwa ciała, tak jak [Bliźniąt], które oznaczają bliźnięta czy [Ryby], które oznaczają dwie ryby.

Prawidłowa wiedza astrologiczna na ten temat jest ważna i musisz to wszystko dobrze pojąć. Jeśli w horoskopie pytania lub horoskopie urodzeniowym planeta, która jest władcą ascendentu, znajduje się w znaku ruchomym, tak samo jak znak wschodzący, wskazuje to, że osoba jest niestabilna, niezdecydowana, bardzo zmienna, zdemoralizowana, waha się.

Przypuśćmy, że ascendent i jego władca są w znaku stałym. Wtedy możesz sądzić, że osoba jest stała w swoich postanowieniach, niezmienna lub, jak to się mówi, jest to ktoś, kto będzie podtrzymywał to, co powiedział lub zrobił, bez względu na to, czy jest to dobre czy złe.

Jeśli znak wschodzący będzie w znaku wspólnym, a władca tego znaku też będzie w znaku wspólnym, możesz sądzić, że mężczyzna lub kobieta jest ani zbyt nieustępliwa, ani łatwo zmienna, ale reprezentuje coś między jednym a drugim zachowaniem.

Znaki dzielą się również na:
Zwierzęce lub czterokopytne, czyli [Baran], [Byk], [Lew], [Strzelec], [Koziorożec]. Symbolizują     one stworzenia na czterech nogach.
Urodzajne lub płodne, czyli [Rak], [Skorpion], [Ryby].
Znaki jałowe (*2): [Bliźnięta], [Lew], [Panna].
Człowiecze lub ludzkie, kulturalne znaki: [Bliźnięta], [Panna], [Waga], [Wodnik].
Znaki dzikie to [Lew] i druga połowa [Strzelca].
Znaki nieme lub milczące: [Rak], [Skorpion], [Ryby]; tym bardziej, jeśli [Merkury] znajduje się w którymś z tych znaków w o-, o-o lub [] z Saturnem.

Stosujemy to ten sposób, że jeśli twój sygnifikator lub władca ascendentu jest w [Baranie], [Byku], [Lwie], [Strzelcu] lub [Koziorożcu], to dana osoba ma w sobie coś z natury zwierzęcia, które reprezentuje znak, w którym sygnifkator się znajduje. Jeśli jest w [Baranie], człowiek jest popędliwy, odważny i pożądliwy. Jeśli jest w [Byku], człowiek jest nieugięty i zdecydowany, czasem mętny, wypaczony, posiadający pewne osobiste niedoskonałości, etc., i podobnie robimy z zresztą znaków.

Przypuśćmy, że ktoś zada pytanie, czy będzie miał dzieci. Wtedy jeśli [Księżyc] i główny sygnifikator znajdować się będą w płodnych znakach i będą silne, bez wątpienia doczeka się potomstwa. Tak samo postępuj, jeśli pytanie dotyczy problemów z poczęciem. Jeśli ascendent lub piąty dom znajdują się w znakach, które nazywamy jałowymi, wskazuje to na mało dzieci lub wcale.

Jeśli w horoskopie pytania wschodzą znaki [Bliźnięta], [Panna], [Waga] lub [Wodnik] albo jeśli władca ascendentu jest w znaku ludzkim, możemy wtedy wywnioskować, że mężczyzna jest dobrze wychowany, cywilizowany, bardzo uprzejmy i łatwo z nim nawiązać rozmowę.

Przypisy tłumacza:
(*1) Skrupuł – archaiczna nazwa na coś małego; ang. scruple, łac. scrupulus, mały kamień, także dawna jednostka miary równa 20 granom (1,296 gram), 1/24 uncji.
(*2) Znaki jałowe, inaczej zwane nieproduktywnymi, niepłodnymi, bezowocnymi.

 

Wolna licencja – ten materiał został opublikowany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Stowarzyszenie Astrologów w Polsce i autor tłumaczenia zezwalają na jego kopiowanie na własny użytek, cytowanie i wykorzystanie w celach niekomercyjnych pod następującymi warunkami: należy wyraźnie wskazać autora materiału, tłumacza, redaktorów oraz miejsce pierwotnej publikacji z aktywnym linkiem do tej strony: Stowarzyszenie Astrologów w Polsce – Projekt ASTROGutenberg www.polskaastrologia.pl, a także nazwę licencji (CC BY-NC-ND 3.0) wraz z odnośnikiem do jej postanowień. W przypadku przedruku w internecie konieczne jest także zamieszczenie dokładnego aktywnego odnośnika do materiału objętego licencją.