Skip to main content

Projekt ASTROGutenberg
KLASYKA ASTROLOGII ZA DARMO
Stowarzyszenie Astrologów w Polsce

William Lilly
ASTROLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA
1647 r.

tłumaczenie rozdziału i redakcja: Izabela Podlaska-Konkel

ROZDZIAŁ 17
Nauka o tym, jaki użytek może być z poprzedniej rozprawy o dwunastu znakach

Jeśli ktoś pyta astrologa, jakiego usposobienia, stanu lub wzrostu jest osoba, o którą się pyta, wtedy sprawdź znak, w którym zaczyna się dom, który symbolizuje tą osobą, oraz znak, w którym jest jego władca i znak, w którym jest Księżyc. Oceń te informacje razem i  i z wielką starannością wydaj werdykt. Jeśli znak jest ludzki, powietrzny, wznoszący się lub opadający, a jego władca lub władca Księżyca jest w znaku tej samej triady lub tej samej natury, możesz orzec, że ma ona piękne ciało i że osoba, o którą pyta, jest towarzyska lub bardzo uprzejma.

Jeśli pytanie dotyczy choroby, a [znak Barana] będzie albo na ascendencie, albo zaczynać się w  nim będzie dom szósty, możesz orzec, że jego choroba ma w sobie coś z natury [Barana], ale co to jest dokładnie, dowiesz się na podstawie tego, co potwierdzą pozostałe sygnifikatory.

Jeśli mieszkaniec wsi lub miasta stracił lub zgubił bydło lub jakąś rzecz w swoim domu, pokaż mu, w jakim znaku jest sygnifikator tej rzeczy. Jeśli w [Baranie] i będzie to zabłąkane zwierzę lub coś podobnego, pokaż mu, na jakie miejsca wskazuje ten znak zodiaku i niech uda się z powrotem, zaczynając poszukiwania od kierunku świata, który ten znak symbolizuje. Jeśli będzie to przedmiot, wtedy każ mu szukać w tych częściach domu lub wokół niego, które symbolizuje [Baran].

Jeśli pytając o podróż ktoś chce wiedzieć, który kraj, miasto czy królestwo będzie dla niego korzystne lub które przyniesie mu dostatek, a który nie, wtedy zobacz, w którym znaku w horoskopie jest władca ascendentu. Jeśli jego sygnifikator jest dobrze położony w [Baranie] lub jeśli są tam [Jowisz] lub [Wenus], może on bezpiecznie podróżować i przebywać w tych miastach lub krajach, które przypisane są do [znaku Barana], co możesz łatwo znaleźć w poprzednim rozdziale. Te kraje, które są przypisane do znaku, w którym znajdują się malefiki, są zawsze niesprzyjające, chyba że one same są sygnifikatorami. Przy czym pamiętaj, że szlachcic zwykle pyta, czy w tym lub innym kraju czy mieście będzie mu się żyło zdrowo i przyjemnie, a kupiec głównie kieruje swoją uwagę na handel i powiększenie swoich zasobów. Jednak w horoskopie kupca musisz rozważyć kraj lub miasto symbolizowane przez znak, w którym zaczyna się drugi dom lub w którym znajduje się Punkt Fortuny, czy też gdzie jest władca drugiego domu. W zależności od tego, który z nich jest najsilniejszy, tam poleć mu handlować.

 

Wolna licencja – ten materiał został opublikowany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Stowarzyszenie Astrologów w Polsce i autor tłumaczenia zezwalają na jego kopiowanie na własny użytek, cytowanie i wykorzystanie w celach niekomercyjnych pod następującymi warunkami: należy wyraźnie wskazać autora materiału, tłumacza, redaktorów oraz miejsce pierwotnej publikacji z aktywnym linkiem do tej strony: Stowarzyszenie Astrologów w Polsce – Projekt ASTROGutenberg www.polskaastrologia.pl, a także nazwę licencji (CC BY-NC-ND 3.0) wraz z odnośnikiem do jej postanowień. W przypadku przedruku w internecie konieczne jest także zamieszczenie dokładnego aktywnego odnośnika do materiału objętego licencją.