Skip to main content

Projekt ASTROGutenberg
KLASYKA ASTROLOGII ZA DARMO
Stowarzyszenie Astrologów w Polsce

William Lilly

ASTROLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA
1647 r.

tłumaczenie rozdziału i redakcja: Izabela Podlaska-Konkel

William LillyKSIĘGA III

ROZDZIAŁ 172

O solariuszach

Dawni astrologowie opracowali wiele różnych sposobów na znalezienie odpowiedniego momentu powrotu Słońca do konkretnego miejsca (co do stopnia i minuty) na zodiaku, w którym było na początku (na przykład w horoskopie urodzeniowym). Solariusz czyli coroczny nawrót to nic innego jak powrót Słońca do miejsca, w którym znajdowało się w horoskopie urodzeniowym lub horoskopie jakiejś sprawy. Trzeba dokładnie policzyć ruch Słońca, aby nie popełnić błędu, ponieważ jedna minuta kątowa ruchu Słońca odpowiada 24 minutom czasu zegarowego.

Jak policzyć solariusz
Aby wykonać tę pracę, musisz otworzyć efemerydy na rok, dla którego chcesz wykonać solariusz. Znajdź pozycję Słońca w przybliżeniu trochę mniejszą niż jego pozycja w horoskopie urodzeniowym i porównaj je ze sobą. W ten sposób dowiesz się, ile minut brakuje ci, aby w dniu powrotu Słońce znalazło się dokładnie w tym samym miejscu w zodiaku. Sprawdź dzienną prędkość Słońca, z jaką w dniu powrotu porusza się po zodiaku, i przelicz minuty, których brakuje do dokładnej pozycji Słońca w południe tego dnia, na sekundy kątowe. Następnie przelicz 24 godziny na minuty i przyporządkuj do nich sekundy kątowe. W ten sposób uzyskasz dokładną porę czyli godzinę i minutę, kiedy Słońce w solariuszu znajdzie się w tym samym miejscu, które zajmuje w horoskopie urodzeniowym.

Poniżej podaję, jak obliczyć dokładny solariusz dla osoby, która kończy właśnie trzydzieści jeden lat metodą Maginusa [od tłum. w spisie ksiąg Lilly’ego na końcu książki jest ta pozycja: Manginus, Antonius – Nova Dirigenii Ars, 8, Bononiae, 1616]

Sprawdziłem w Efemerydach Origanusa [od tłum. w spisie ksiąg Lilly’ego na końcu książki jest ta pozycja: Origanus, David – Ephemerides, 4, Frankford, 1606 in 3 Tomes], które porównałem z horoskopem urodzeniowym tej osoby, że 19 września 1646 roku Słońce w południe znajdzie się w 6 stopień 12 minutach znaku Wagi. Tę pozycję odjąłem pod pozycji Słońca w horoskopie urodzeniowym.

6 37 Wagi  – pozycja Słońca w radiksie
6 12           – pozycja Słońca w dniu powrotu Słońca
——
0 25           – różnica

Dzienny ruch Słońca wynosi 59 minut i 10 sekund kątowych.

Otworzyłem Tabelę Powrotów Maginusa na stronie 259 i znalazłem w niej pozycję 59 minut i 10 sekund, co jest najbardziej dokładną liczbą. Najpierw przeliczyłem 20 minut i uzyskałem 8 godzin, 7 minut i 2 sekundy. Tak samo przeliczyłem 5 minut, c dało mi 2 godziny, 1 minutę i 45 sekund. Podliczyłem oba te czasy razem i uzyskałem co następuje:

20 minut kątowych daje    8 godzin   7 minut    2 sekundy
5 minut kątowych daje      2 godziny 1 minutę  45 sekund
——————————————
10 godzin  8 minut  47 sekund

Z tego wynika, że Słońce powraca na swoją pozycję urodzeniową 19 września 1646 roku we Frankfurcie 10 godzin i 8 minut po południu. Jednak jako że znajdujemy się bardziej na zachód, musimy policzyć pozycję Słońca względem naszego meridianu. Dlatego odejmiemy jedną godzinę i siedem minut od uzyskanego wcześniej czasu:

10  8
1   7
——-
9  1

W ten sposób uzyskaliśmy odpowiedni dla naszej strefy czas, który posłuży mi do narysowania horoskopu na 19 września 1646 roku na godzinę 9.01 po południu. Muszę do tego dodać czas w południe z Tabeli Domów dla 53 stopnia szerokości geograficznej, odpowiadającej Słońcu w 6. stopniu Wagi. Wychodzi mi 12 godzin 26 minut. Do tego dodaję poprzedni wynik czyli 9 godzin i 1 minutę, co odpowiada 16 minutom i daje wynik 21 godzin 43 minut.

12 26
9 01
16
——-
21 43

W Tabeli Domów [patrz księga I strona Xliv] szukam 21 godzin i 43 minut i nad pozycją 21 41 znajduję 23. stopień Wodnika na wierzchołek dziesiątego domu. W ten sposób znajduję pozostałe domy jeden po drugim. Ascendent wypada w 0 st. 32 min. znaku Raka. W ten sposób masz domy. Tak samo musisz odczytać pozycje planet i umieścić je na rysunku horoskopu. Potem aby uzyskać Punkt Fortuny, musisz odjąć od pozycji Księżyca pozycję Słońca i otrzymaną liczbę stopni i minut odliczyć od ascendentu solariusza. Tak wygląda solariusz na 31 rok życia dla osoby, której horoskop omawiamy:

William Lolly solariusz angielskiego kupca na 1646 rok
Solariusz angielskiego kupca na 31 rok życia 19 września 1646 roku g. 21.17, Londyn (data nowego stylu: 29 września 1646 g. 21.15, Londyn, inna pozycja Merkurego – u Lilly’ego jest on w 13 stopniu Wagi, na podaną przez Lilly’ego godzinę wg współczesnych efemeryd wychodzi medium coeli w 25 st. 11 min. Wodnika)

Nie będę się tu szeroko rozpisywać na temat tego, jak interpretować solariusz. Podaję jednak poniżej przydatne uwagi, z których Czytelnik może skorzystać, aby udoskonalić swoją interpretację.

Interpretacja solariusza
Porównaj solariusz z horoskopem urodzeniowym. Zbadaj, jak położone są w obu horoskopach wierzchołki domów, ich władcy oraz główne sygnifikatory i czy są ze sobą zgodne czy nie. Prawidłowa analiza umożliwi trafną interpretację solariusza.

Jeżeli ascendent solariusza współgra lub jest w tym samym znaku, co ascendent urodzeniowy, oznacza to dobre rzeczy: dobre zdrowie, działania właściciela horoskopu uwieńczone sukcesem, jak również powiększenie jego zasobów, jeśli władca ascendentu będzie również dobrze położony. Jeśli władca ascendentu będzie spalony, właściciel horoskopu może doznać wielu szkód, których natura zależeń będzie od natury planety, która jest władcą roku. Trzeba również uwzględnić Słońce i dom, w którym się znajduje oraz jego władcę. Jeśli Księżyc jest silny lub znajduje się w swoim znaku, albo w jakiejkolwiek swojej godności podstawowej, szczególnie w horoskopie nocnym, to szkód będzie mniej. Będzie ich więcej natomiast, jeśli Księżyc jest zarówno słaby, jak i nie korzystnie położony.

Jeśli ascendent solariusza znajduje się w kwadraturze lub opozycji do ascendentu urodzeniowego, albo znajduje się w znaku, w którym są niekorzystne domy, albo w znaku, który zapowiada złe rzeczy w horoskopie urodzeniowym, osobę w danym roku czekają strata i szkody, na jakie wskazuje natura domu urodzeniowego, w którym wypada ascendent solariusza. Dlatego jeśli ascendent solariusza wypada w urodzeniowym szóstym, dwunastym lub siódmym domu, w danym roku osoba może się obawiać choroby, osłabienia ciała lub wielu uszkodzeń, głównie jeśli te domy w horoskopie urodzeniowym są niekorzystnie położone.

Kiedy ascendent solariusza przebywa w znaku, w którym znajduje się urodzeniowy siódmy dom, oznacza to w danym roku spory i awantury. Właściciel horoskopu może pragnąć ślubu lub ożenić się w tym roku. I wiedząc, że sygnifikatory z horoskopu urodzeniowego powinny co roku realizować się poprzez znaczenia domów solariusza, w których się znajdują. Czyli w zależności od tego, w którym domu solariusza znajduje się urodzeniowy władca drugiego domu, Punkt Fortuny i Jowisza, osoba może spodziewać się powiększenia majątku lub spadku zgodnie z naturą tego domu i dzięki rzeczom, które on oznacza. Tak trzeba zinterpretować pozostałe punkty.

Kiedy na ascendent solariusza działają wrogie promienie malefików lub ascendent wypada w miejscu, gdzie się one znajdują zarówno w urodzeniowym, jak i w solariuszu, osobie może grozić wielkie niebezpieczeństwo w danym roku, które nadejdzie, kiedy władca roku zrobi aspekt z planetą, która symbolizuje nieszczęście.

W każdym solariuszu, w którym planety są położone przeciwnie to swojej pozycji urodzeniowej, mimo że są w dobrej kondycji, i tak będą zapowiadać problemy. Tak samo, jeśli w urodzeniowym horoskopie wszystkie planety są pod horyzontem, a w solariuszu znajdą się nad ziemią. Lub gdy wszystkie planety w urodzeniowym horoskopie nie znajdują się w swoich znakach, a w solariuszu są położone w znakach, którymi władają, to i tak zapowiada to niekorzystny obrót sprawy.

Wolna licencja – ten materiał został opublikowany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Stowarzyszenie Astrologów w Polsce i autor tłumaczenia zezwalają na jego kopiowanie na własny użytek, cytowanie i wykorzystanie w celach niekomercyjnych pod następującymi warunkami: należy wyraźnie wskazać autora materiału, tłumacza, redaktorów oraz miejsce pierwotnej publikacji z aktywnym linkiem do tej strony: Stowarzyszenie Astrologów w Polsce – Projekt ASTROGutenberg www.polskaastrologia.pl, a także nazwę licencji (CC BY-NC-ND 3.0) wraz z odnośnikiem do jej postanowień. W przypadku przedruku w internecie konieczne jest także zamieszczenie dokładnego aktywnego odnośnika do materiału objętego licencją.