Skip to main content

Projekt ASTROGutenberg
KLASYKA ASTROLOGII ZA DARMO
Stowarzyszenie Astrologów w Polsce

William Lilly

ASTROLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA
1647 r.

tłumaczenie rozdziału i redakcja: Izabela Podlaska-Konkel

William LillyKSIĘGA III

ROZDZIAŁ 173

O powrotach planet na swoje pozycje urodzeniowe i do miejsc, w których znajdują się planety w radiksie

SATURN
Kiedy w solariuszu Saturn powraca na swoją pozycję urodzeniową i jest dobrze położony, zapowiada godności dla właściciela horoskopu. Będą one jeszcze większe, jeśli Saturn znajduje się na medium coeli. Zapowiada również wiele dóbr i wskazuje szczęśliwie na spadek.

Kiedy jest na miejscu Jowisza, uszczęśliwia właściciela horoskopu zarówno w sprawach zdrowia, jak i dóbr.

Kiedy jest na miejscu Marsa, osoba podróżuje, ale jest zmuszona do kłamstwa. Zapowiada kłopoty dla jego rodzeństwa.

Kiedy jest w miejscu urodzeniowego Słońca, wskazuje na walkę z potężnymi osobami, stratę domów, pogorszenie wzroku, melancholię.

Kiedy jest na miejscu Wenus, wskazuje na małe libido i problemy z potencją, ale mimo to osoba przebywa w towarzystwie cór Koryntu.

Kiedy jest na miejscu Merkurego, daje przytępiony umysł, niezrozumiałe pomysły, irytację przez słowa lub pisma czy też z powodu dzieci.

Kiedy jest na miejscu Księżyca, niesie niebezpieczeństwo śmierci, dużo złego humoru, melancholię, dręczący kaszel i chorą żonę.

JOWISZ
Kiedy Jowisz powraca na swoją urodzeniową pozycję, zapowiada dziecko i wiele dóbr, zdrowie i szacunek.

Kiedy jest na miejscu Saturna, jeśli w horoskopie urodzeniowym zapowiada dobre rzeczy, Jowisz zapowiada ich zwiększenie. Jeśli Saturn oznacza nieszczęścia, Jowisz je pomniejszy.

Kiedy jest na miejscu Marsa, przynosi zysk z podróży, handlu, korzyści dla żołnierzy i krewnych.

Kiedy jest na miejscu Słońca, wskazuje na niebezpieczeństwo gorączki, ale również zapowiada wzrost zaszczytów i sławę.

Kiedy jest na miejscu Wenus, zachęca do trzeźwości, wzmacnia reputację i zapowiada nieruchomości dzięki kobietom.

Kiedy jest na miejscu Merkurego, korzystny dla nauki, bycia religijnym, skromnym, dogadywania się z dobrymi ludźmi.

Kiedy jest na miejscu Księżyca, oznacza poprawę zdrowia, powiększenie majątku, dla żonatych narodziny dziecka; dobra ze strony kobiet, reputacja wśród zwykłych ludzi, korzyści dzięki krewnym i podróżom.

MARS
Jeśli jest tam, gdzie Saturn, wskazuje na krótkie podróże, spowolnienie w interesach, kłótnie, ranę w okolicy twarzy, chorobę lub śmierć ojca.

Jeśli jest tam, gdzie Jowisz, zapowiada zyski dzięki krewnym i duchowieństwu, a także dzięki wspaniałemu pogłowiu bydła.

Jeśli znajduje się na swojej urodzeniowej pozycji, ostrzega przed niebezpieczeństwem z powodu ognia, wskazuje na zyski dzięki żołnierzom, dużo miłości i przyjaźni.

Jeśli jest tam, gdzie Słońce, ostrzega przed schwytaniem lub ryzykiem gniewu ze strony pewnego szlachetnego mężczyzny, zagrożenie ze strony żołnierzy, za dużo cholerycznego nastroju.

Jeśli jest tam, gdzie Wenus, zapowiada wielką żądzę i zmysłowość, skłonny do nadmiaru i zdrad małżeńskich, ryzyko chorób gardła i wenerycznych.

Jeśli jest tam, gdzie Merkury, skłania do kłamstw i oszczerstw wobec innych, wskazuje na zagrożenia spowodowane słowami.

Jeśli jest tam, gdzie Księżyc, dużo poświęca się uwagi piciu alkoholu, wskazuje na liczne podróże i oszczerstwa ze strony kobiet niższego stanu.

WENUS
Kiedy w solariuszu znajdzie się w miejscu Saturna, osobę nawiedzi silne pożądanie i chęć uprawiania seksu, ale jej możliwości będą słabe. Jeśli Wenus będzie dodatkowo spalona, zapowiada zaspokojenie swoich żądzy w cywilizowany sposób. Jeśli jest ona niekorzystnie położona, wskazuje na poniżający seks (ex turpi coitu).

W miejscu Jowisza oznacza przyjaźń z jowialnym mężczyzną, otrzymanie spadku, wizyty krewnych i przyjaciół.

W miejscu Marsa wskazuje na ślub lub gotowość do niego, a także skłonność do prostytutek, gry w kości i sportów.

W miejscu Słońca zapowiada obciążenie wieloma obowiązkami, zazdrość o żonę lub kochankę. Jeśli Słońce jest w godności, osoba awansuje lub jego sława wzrośnie.

Na swojej urodzeniowej pozycji oznacza same sukcesy, zainteresowanie muzyką, dobre zdrowie.

W miejscu Merkurego, jeśli jest dobrze położona, zapowiada zaszczyty dzięki nauce, cieszenie się towarzystwem uczonych mężów i tym samym zdobycie dóbr.

W miejscu Księżyca zapowiada polepszenie warunków życia i zdobycie przychylności nowych znajomych dzięki pochlebstwom.

MERKURY
W miejscu Saturna przynosi zyski z małżeństwa i dobra od starego mężczyzny.

W miejscu Jowisza oznacza zdobycie posady, zyski z handlu i dobrze płatną pracę.

W miejscu Marsa wskazuje na skłonności do kradzieży i kłótni, konfrontację z żołnierzami oraz choleryczne usposobienie.

W miejscu Słońca wskazuje na zajmowanie się dysputami, otrzymanie stanowiska w urzędzie.

W miejscu Wenus oznacza przywiązanie do poezji, sportu, przyjemności i towarzystwa, dobrze wyglądać i adorować kobiety.

Na swojej urodzeniowej pozycji oznacza awans dzięki swoim umiejętnościom lub z polecenia.

W miejscu Księżyca zapowiada zatrudnienie dzięki swoim przyjaciołom, co przyniesie duże zyski.

KSIĘŻYC
Na miejscu Saturna zapowiada znajomość z starszą kobietą, spór dotyczący nieruchomości po zmarłych, złe wieści w ogólności na temat kobiet.

Na miejscu Jowisza oznacza liczne podróże na lądzie i wodzie, które przyniosą duże zyski. Dla żonatych zapowiada poczęcie lub powicie dziecka.

Na miejscu Marsa ostrzega przed niebezpieczeństwem choroby lub ostrej gorączki, daje podatność na cholerę, zagrożenie w podróży, wiele sporów z kobietami i swoimi krewnymi.

Na miejscu Słońca wskazuje na ryzyko i niebezpieczeństwa, bycie zmuszonym krążyć z jednego miejsca do drugiego, chorobę oczu.

Na miejscu Wenus oznacza wszelkiego rodzaju przyjemności, zdrowie i zadowolenie.

Na miejscu Merkurego zapowiada częste przemieszczanie się z miejsca na miejsce, ale jest nadzieja na duże zyski z handlu, sprzedaży i obrotu towarem.

Na swojej pozycji urodzeniowej oznacza powodzenie, jeśli Księżyc w horoskopie urodzeniowy jest korzystnie położony. Jeśli jednak jest słaby w radiksie, zapowiada szkody, których naturę opisuje położenie Księżyca w solariuszu.

Wolna licencja – ten materiał został opublikowany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Stowarzyszenie Astrologów w Polsce i autor tłumaczenia zezwalają na jego kopiowanie na własny użytek, cytowanie i wykorzystanie w celach niekomercyjnych pod następującymi warunkami: należy wyraźnie wskazać autora materiału, tłumacza, redaktorów oraz miejsce pierwotnej publikacji z aktywnym linkiem do tej strony: Stowarzyszenie Astrologów w Polsce – Projekt ASTROGutenberg www.polskaastrologia.pl, a także nazwę licencji (CC BY-NC-ND 3.0) wraz z odnośnikiem do jej postanowień. W przypadku przedruku w internecie konieczne jest także zamieszczenie dokładnego aktywnego odnośnika do materiału objętego licencją.