Skip to main content

Projekt ASTROGutenberg
KLASYKA ASTROLOGII ZA DARMO
Stowarzyszenie Astrologów w Polsce

William Lilly

ASTROLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA
1647 r.

tłumaczenie rozdziału i redakcja: Izabela Podlaska-Konkel

William LillyKSIĘGA III

ROZDZIAŁ 178

Rodzeństwo kupca

Jeśli ściśle trzymalibyśmy się reguł podanych przez Ptolemeusza, kupiec nie powinien mieć dużo rodzeństwa. Ponieważ znak, w którym wypada wierzchołek trzeciego domu, jego władca i znak, w którym on się znajduje, są jałowe. Jednak Jowisz aspektuje wierzchołek trzeciego domu, a Mars tworzy lewy sekstyl z trzema planetami w znaku płodnym czyli w Wadze, kupiec ma więc aż siedmiu braci. Aspekt Jowisza do wierzchołka domu może wskazywać na dwóch braci, Mars w Lwie na trzeciego, a pozostali to Merkury, Wenus i Słońce. Księżyc jest naturalnym sygnifikatorem sióstr. W horoskopie tworzy aspekty z wieloma planetami, ale mimo to kupiec ma tylko jedną siostrę. Tak więc oszacowanie liczby braci i sióstr z horoskopu najstarszego brata jest bardzo trudne. Jeśli chcemy dowiedzieć się czegoś o losie rodzeństwa kupca i czy będą długo żyli, musimy rozważyć siłę Marsa. Jest on mocny poprzez godność przypadkową, nie tworzy trudnego ścisłego aspektu z Saturnem, ale jest w kwadraturze z nim w obrębie orby. Robi też sekstyl ze Słońcem, Wenus i Merkurym. Możemy z tego wywnioskować, że niektórzy jego bracia nie dożyją wieku dorosłego, a inni będą żyli i zdobędą wysoką pozycję w świecie.

Księżyc znajduje się blisko gwiazdy Aldebaran w znaku Byka,w lewym sekstylu z Marsem, który jest prawie aspektem kwadratury. W Bliźniętach Księżyc nie ma żadnej godności. To może oznaczać, że siostra kupca jest chorowita i niedołężna i nie będzie żyła tak długo jak jej bracia.

Zgoda

Kwadratura między Saturnem czyli władcą ascendentu i Marsem wskazuje, że bracia nie będą się darzyć wielkim uczuciem. A z biegiem lat między nimi narastać będzie wrogość i niezgoda, bo Mars, sygnifikator braci, jest w siódmym domu w opozycji do ascendentu. Jeśli chcielibyśmy wiedzieć, co stanie się kością niezgody, patrzymy na dom Marsa, który symbolizuje kobiety, handel z nimi, umowy i transakcje. Ponieważ Słońce jest dyspozytorem Marsa i włada ósmym domem, powodem niezgody może być spadek, ziemia lub to, co podarowali umarli. Jako że Mars znajduje się w siódmym domu, który jest drugim domem odliczonym od szóstego, a szósty dom symbolizuje wujków i rodzeństwo ojca, można się obawiać, że kupiec będzie prowadził spory z jednym ze swoich braci dotyczące majątku wujka.

 

Wolna licencja – ten materiał został opublikowany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Stowarzyszenie Astrologów w Polsce i autor tłumaczenia zezwalają na jego kopiowanie na własny użytek, cytowanie i wykorzystanie w celach niekomercyjnych pod następującymi warunkami: należy wyraźnie wskazać autora materiału, tłumacza, redaktorów oraz miejsce pierwotnej publikacji z aktywnym linkiem do tej strony: Stowarzyszenie Astrologów w Polsce – Projekt ASTROGutenberg www.polskaastrologia.pl, a także nazwę licencji (CC BY-NC-ND 3.0) wraz z odnośnikiem do jej postanowień. W przypadku przedruku w internecie konieczne jest także zamieszczenie dokładnego aktywnego odnośnika do materiału objętego licencją.