Skip to main content

Projekt ASTROGutenberg
KLASYKA ASTROLOGII ZA DARMO
Stowarzyszenie Astrologów w Polsce

William Lilly

ASTROLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA
1647 r.

tłumaczenie rozdziału i redakcja: Izabela Podlaska-Konkel

William LillyKSIĘGA III

ROZDZIAŁ 179

Rodzice kupca

Do opisania ojca kupca można użyć horoskopu wywiedzionego z horoskopu kupca i pozycji jego Słońca za pomocą metody Regiomontanusa opisanej w rozdziale 126. Ten sam horoskop może posłużyć za horoskop matki, bo sygnifikatory obojga rodziców znajdują się w horoskopie kupca prawie w tym samym miejscu.

W horoskopie kupca Słońce nie jest uszkodzone żadnym niekorzystnym aspektem, a wręcz jest dobrze położone, bo w recepcji z Wenus oraz w korzystnej z nią koniunkcji. Można przypuszczać, że ojciec kupca jest ludzki, rozumny i w sposób przyjemny próżny, ujmujący, postawny. Jego majątek, który symbolizuje Mars w znaku Lwa, nie może być zbyt duży, bo uszczuplili go fałszywi przyjaciele, żołnierze itp.

Relacje między ojcem i jego żoną wydają się bardzo dobre, bo Wenus znajduje się w sercu Słońca i jest silniejsza od niego, co oznacza, że matka przeżyje ojca. Przypuszczam, że ponieważ Wenus jest we wzajemnej recepcji z Saturnem czyli sygnifikatorem kupca, uczucia matki do syna powinny być bardzo silne i raczej większe niż te, które żywi do niego ojciec.

Ptolemeusz daje wskazówki, jak wywieść z horoskopu pierworodnego dziecka horoskopy ojca i matki:

Jeśli horoskop dziecka jest dzienny, weź pod uwagę pozycję Słońca, które symbolizuje ojca. Na podstawie jego położenia wykreśl nowy horoskop na miejsce urodzenia dziecka, jakby ojciec tam właśnie się urodził. Za pomocą tablicy domów na to miejsce wykreśl wierzchołki domów horoskopu lub zastosuj metodę Regiomontanusa. W omawianym horoskopie urodzeniowym punkt 6 st. 37 min. znaku Wagi posłuży za ascendent w horoskopie ojca.

Wolna licencja – ten materiał został opublikowany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Stowarzyszenie Astrologów w Polsce i autor tłumaczenia zezwalają na jego kopiowanie na własny użytek, cytowanie i wykorzystanie w celach niekomercyjnych pod następującymi warunkami: należy wyraźnie wskazać autora materiału, tłumacza, redaktorów oraz miejsce pierwotnej publikacji z aktywnym linkiem do tej strony: Stowarzyszenie Astrologów w Polsce – Projekt ASTROGutenberg www.polskaastrologia.pl, a także nazwę licencji (CC BY-NC-ND 3.0) wraz z odnośnikiem do jej postanowień. W przypadku przedruku w internecie konieczne jest także zamieszczenie dokładnego aktywnego odnośnika do materiału objętego licencją.