Skip to main content

Projekt ASTROGutenberg
KLASYKA ASTROLOGII ZA DARMO
Stowarzyszenie Astrologów w Polsce

William Lilly
ASTROLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA
1647 r.
tłumaczenie rozdziału i redakcja: Izabela Podlaska-Konkel

ROZDZIAŁ 18
O podstawowych godnościach planet

Aby wydawać trafne prognozy astrologiczne, należy po pierwsze doskonale znać naturę planet i znaków. Po drugie trzeba znać siłę, wzmocnienie lub osłabienie planet oraz sygnifikatorów i ich posadowienie oraz ich aspekty oraz uwzględnić również wiele ich wzajemnych wpływów.

Po trzecie trzeba właściwie odczytać układów na niebie w postawionym horoskopie oraz aspekty planet w momencie zadania pytania według naturalnych (i nie narzuconych) reguł sztuki; bo im bardziej starasz się wydać werdykt niezgodny z horoskopem, tym bardziej powiększasz swój błąd.

Uważa się więc, że planeta jest bardzo silna, kiedy ma wiele podstawowych godności, czyli kiedy jest zarówno w swoim domu, w wywyższeniu, triadzie, termie lub facji w momencie stawiania horoskopu.

Godność podstawowa przez dom
Jeśli w jakimkolwiek horoskopie planeta znajduje się w jednym ze znaków, które nazywamy jej domem lub domami, jest ona wtedy silna przez godność podstawową i dajemy jej za to pięć punktów; na przykład [Saturn] w [Koziorożcu], [Jowisz] w [Strzelcu] etc.

Podczas wydawania werdyktu, jeśli planeta lub sygnifikator jest w swoim własnym domu, oznacza wtedy mężczyznę na takiej pozycji, jakby był on właścicielem swojego własnego domu, posiadłości i bogactwa; lub opisuje mężczyznę, który nie potrzebuje bogactw tego świata; lub mówi ci to o tym, że ten mężczyzna jest bardzo szczęśliwy lub w świetnej kondycji. Tak będzie, chyba że sygnifikator jest w retrogradacji, spalony lub uszkodzony przez którąś z planet maleficznych lub w niekorzystnym aspekcie.

Wywyższenie
Jeśli planeta jest w znaku, w którym jest wywyższona, możesz dać jej cztery punkty podstawowej godności, bez względu na to, czy będzie blisko rzeczywistego stopnia swojego wywyższenia, czy nie; na przykład [Mars] w [Koziorożcu] lub [Jowisz] w [Raku].

Jeśli sygnifikator jest w znaku swojego wywyższenia, w żaden sposób nieograniczany i w domu kątowym, oznacza osobę wyniosłą, arogancką, która przypisuje sobie więcej zasług niż jej się należy. Zaobserwowano, że planety, które znajdują się w pewnych odcinkach zodiaku, posiadają zauważalnie większe działanie niż w innych i myślę, że zachodzi to w tym znakach i stopniach, gdzie znajduje się duża ilość gwiazd stałych o podobnej naturze do tych planet i które są bliżej ekliptyki.

Triada
Jeśli planeta jest w jednym ze znaków, które są jej przypisane ze względu na jej przynależność do triady, możesz dać jej trzy punkty podstawowej godności. Musisz jednak być ostrożny. Na przykład jeśli w pytaniu, horoskopie urodzeniowym lub innym [Słońce] znajduje się w [Baranie], a horoskop pytania, osoby lub schemat nieba jest nocny, a ty chcesz sprawdzić siłę [Słońca], damy mu cztery punkty godności podstawowej, bo jest w wywyższeniu ze względu na znak zodiaku. Nie będziesz mógł dać mu żadnych punktów ze względu na triadę, bo [Jowisz], a nie [Słońce], jest nocnym władcą triady ognistej. Jeśli on byłby na miejscu [Słońca] w horoskopie nocnym, moglibyśmy dać mu trzy punkty podstawowej godności. Dotyczy to wszystkich planet z wyjątkiem Marsa, który jest dziennym i nocnym władcą triady wodnej.

Planeta w swojej triadzie wskazuje na człowieka, który umiarkowanie i skromnie korzysta z dóbr tego świata, jest dobrze urodzony i warunki jego życia w chwili zadania pytania są dobre, ale nie tak korzystne, jak w poprzednich dwóch godnościach.

Termy
Jeśli któraś z planet znajduje się w stopniach przypisanych jej termom, dajemy jej dwa punkty godności podstawowej. Bez względu na to, czy horoskop jest dziennym czy nocny, jeśli [Jowisz] jest w pierwszym, drugim, trzecim lub czwartym itd. stopniu [Barana], jest w swoich termach i dostaje dzięki temu dwa punkty godności podstawowej. Tak samo [Wenus], jeśli znajduje się w pierwszych ośmiu stopniach [Byka], etc.

Jeśli planeta jest wzmocniona tylko przez termy, opisuje raczej mężczyznę słusznej postury i usposobienia pokrewnego tej planecie, niż wyjątkowe szczęście lub karierę polityczną.

Facja
Jeśli któraś z planet przebywa w swoim dekanacie, dekurii lub facji, jak na przykład [Mars] w pierwszych dziesięciu stopniach [Barana] lub [Merkury] w pierwszych dziesięciu stopniach [Byka], możemy jej wtedy dać jeden punkt godności podstawowej. Jako że jest w swoim dekanacie lub facji nie może być nazywana wędrowcem.

Planeta, która ma mało godności podstawowej lub nie ma jej wcale, ale znajduje się w swoim dekanacie lub facji, jest jak człowiek, którego za chwilę mają wyrzucić za drzwi, który musi zrobić wiele, żeby zasłużyć na zaufanie lub swoją reputację: a w genealogii reprezentuje rodzinę na wymarciu, niezdolną do zadbania o siebie.

Planety mogą być silne w inny sposób, przez godność przygodną, chwilową, kiedy są w ruchu prostym, szybkie, kątowe, w aspekcie [sekstylu] z Jowiszem lub Wenus etc. lub w [koniunkcji] z pewnymi szlachetnymi gwiazdami stałymi, jak to będzie później pokazane. Przestudiuj poniższą tabelę podstawowych godności, dzięki której wystarczy rzut oka, żeby ocenić, jak silna lub słaba jest planeta pod względem godności podstawowej.

Jest duża różnica w traktowaniu podstawowych godności przez Arabów, Greków i Hindusów pod względem przydzielania punktów każdej planecie. Wiele wieków upłynęło i do czasów Ptolemeusza astrologowie nie rozwiązali dobrze tego problemu. Ale od czasów Ptolemeusza Grecy zgodnie naśladują metodę, którą on przekazał, a którą aż do naszych czasów inni chrześcijanie z Europy uważają za najlepszą. Jednak Morowie z Barbarii i astrologowie pochodzący z tego narodu, którzy mieszkają w Hiszpanii, używają teraz zupełnie innej metody; mimo tego przedstawiam tu tabelę za Ptolemeuszem.

Tabela podstawowych godności planet według Ptolemeusza

tabelka_Lilly_godnosci_planet600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korzystanie z tabeli
Każda planeta posiada dwa znaki jako swoje domy z wyjątkiem Słońca i Księżyca, które mają po jednym znaku: [Saturn] ma [Koziorożca] i [Wodnika], [Jowisz] [Strzelca] i [Ryby], [Mars] [Barana] i [Skorpiona], [Słońce] [Lwa], [Wenus] [Byka] i [Wagę], [Merkury] [Bliźnięta] i [Pannę], [Księżyc] [Raka]. Jeden z tych domów nazywany jest domem dziennym i jest oznaczony w drugiej kolumnie tabeli literą „D”. Drugi jest domem nocnym i oznaczony jest w tabeli literą „N”. Trzecia kolumna pokazuje znaki wywyższenia planet; jak na przykład [Słońce] w 19 stopniu [Barana], [Księżyc] w 3 stopniu [Byka], [Głowa Smoka] w 3 stopniu [Bliźniąt] są wywyższone, etc.

Dwanaście znaków jest podzielonych na cztery triady Czwarta kolumna pokazuje, która planeta lub planety w zależności od dnia lub nocy rządzą każdą triadą: [Baranem], [Lwem] i [Strzelcem] rządzą [Słońce] i [Jowisz]; [Słońce] jest władcą dziennym tej triady, a [Jowisz] nocnym. [Bykiem], [Panną] i [Koziorożcem] rządzi [Wenus] i [Księżyc], przy czym [Wenus] włada tą triadą w dzień, a [Księżyc] w nocy. [Bliźniętami], [Wagą] i [Wodnikiem] rządzą [Saturn] i [Merkury], tak samo jak w poprzednim zdaniu. [Rakiem], [Skorpionem] i [Rybami] rządzi [Mars], który według Ptolemeusza i Naiboda jest jedynym władcą tej triady, zarówno dziennym, jak i nocnym.

[Baranowi] w piątej, szóstej, siódmej, ósmej i dziewiątej kolumnie został przypisany [Jowisz] 6, [Wenus] 14, co oznacza, że pierwsze sześć stopni [Barana] to termy [Jowisza], od szóstego do czternastego stopnia są to termy [Wenus], etc.

W dziesiątej, jedenastej i dwunastej kolumnie dla [Barana] znajdziesz [Mars] 10, [Słońce] 20, [Wenus] 30, co oznacza, że pierwsze dziesięć stopni [Barana] to facja [Marsa], od dziesiątego do dwudziestego stopnia to facja [Słońca], od dwudziestego do trzydziestego stopnia to facja [Wenus] etc.

W trzynastej kolumnie dla [Barana] znajdziesz [Wenus] na wygnaniu, co oznacza, że [Wenus] w [Baran] jest w znaku opozycyjnym do własnego domu, dlatego mówi się, że jest tam na wygnaniu.

W czternastej kolumnie dla [Barana] znajdziesz [Saturna], a nad nim słowo „upadek”, co oznacza, że [Saturn] będąc w [Baranie] w opozycji do [Wagi], gdzie jest wywyższony, jest w niekorzystnym położeniu. Wszystko to już wcześniej zostało wytłumaczone przy omawianiu natury planet, ale w tej tabeli łatwiej to szybko odczytać.

 

 

Wolna licencja – ten materiał został opublikowany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Stowarzyszenie Astrologów w Polsce i autor tłumaczenia zezwalają na jego kopiowanie na własny użytek, cytowanie i wykorzystanie w celach niekomercyjnych pod następującymi warunkami: należy wyraźnie wskazać autora materiału, tłumacza, redaktorów oraz miejsce pierwotnej publikacji z aktywnym linkiem do tej strony: Stowarzyszenie Astrologów w Polsce – Projekt ASTROGutenberg www.polskaastrologia.pl, a także nazwę licencji (CC BY-NC-ND 3.0) wraz z odnośnikiem do jej postanowień. W przypadku przedruku w internecie konieczne jest także zamieszczenie dokładnego aktywnego odnośnika do materiału objętego licencją.