Skip to main content

Projekt ASTROGutenberg
KLASYKA ASTROLOGII ZA DARMO
Stowarzyszenie Astrologów w Polsce

William Lilly
ASTROLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA
1647 r.
tłumaczenie rozdziału: Tomasz Wiński, redakcja: Izabela Podlaska-Konkel

ROZDZIAŁ 20
Co jest sygnifikatorem kwerenta i kwezytora
oraz wprowadzenie do oceny pytania

Kwerentem jest mężczyzna lub kobieta, która zadaje pytanie i pragnie jego rozstrzygnięcia. Kwezytorem jest mężczyzna, kobieta lub rzecz, której szukamy i której dotyczy pytanie.

Sygnifikatorem jest nic innego, jak planeta, która włada domem, który oznacza  rzecz, o którą ktoś pyta. I tak, jeśli znakiem wschodzącym jest [Baran], którego władcą jest [Mars], to powinien on być sygnifikatorem kwerenta, a mianowicie, po części znak wschodzący powinien sygnifikować jego posturę, ciało lub wzrost. Władca ascendentu, Księżyc i planeta na ascendencie lub aspekt między Księżycem i władcą ascendentu, powinny proporcjonalnie pokazać jego cechy i kondycję. W ten sposób jeżeli jakiś znak wschodzi, to planeta, która nim włada, powinna być nazwana władcą domu lub sygnifikatorem osoby pytającej, itd.

Czyli pierwszą rzeczą, którą robisz, kiedy ktoś zadaje pytanie, to przypisujesz tej osobie znak wschodzący i jego władcę.

Po drugie, musisz wziąć pod uwagę sprawę, której dotyczy pytanie i zobaczyć, do którego z dwunastu domów prawidłowo przynależy. Kiedy znalazłeś dom, weź pod uwagę znak i jego władcę oraz jak i w którym znaku i części nieba jest on położony, w jakiej jest godności, jaki tworzy aspekt z władcą ascendentu, kto przeszkadza twojemu sygnifikatorowi, kto jest jego przyjacielem, a mianowicie, co to jest za planeta, którego domu jest władcą lub w którym domu jest położona. Mężczyzna lub kobieta sygnifikowana przez tę planetę wzmocni cię lub osłabi. Albo też będziesz miał z nim lub z nią taką relację, jaką sygnifikuje ta planeta. Jeśli jest władcą domu, który oznacza wrogów, wtedy zaiste jest to wróg. Jeśli zaś jest władcą przyjaznego domu, wtedy jest przyjacielem. Cały rzeczywisty klucz do astrologii spoczywa w powyższych słowach, jeśli zostaną prawidłowo zrozumiane. W kolejnych przykładach przedstawię wszystko bardziej prosto, ponieważ niczego bardziej nie pragnę, ani nie oczekuję, niż tego, aby uczeń mógł mieć wgląd w prawidłowe zrozumienie, co dla niego jest z pożytkiem i jest najlepszym sposobem na poznanie. ponieważ nie pragnę niczego zachowywać dla siebie, tak aby uczeń był w niepewności, czy dobrze rozumie, co jest dla niego użyteczne i co jest najbardziej odpowiednie do nauczenia się.

W każdym pytaniu bierzemy pod uwagę Księżyc jako współsygnifikatora kwerenta lub władcę ascendentu (niektórzy za sygnifikatora uważają także planetę, od której Księżyc separuje, czego ja w żadnym wypadku nie pochwalam, jako że w mojej praktyce nie mogłem nigdy tego potwierdzić).

W podobny sposób niektórzy stosują przy werdykcie planetę, do której Księżyc aplikuje w czasie zadania pytania i uważają ją za współsygnifikatora razem z władcą domu, którego dotyczy pytanie lub rzeczy, o którą ktoś pyta.

Kiedy wziąłeś już pod uwagę wiele aspektów aplikacyjnych i separacyjnych władców tych domów, które sygnifikują twoje pytanie, jak również Księżyc, schemat nieba i jakość aspektów Księżyca oraz wszystkich sygnifikatorów do siebie nawzajem, wtedy możesz zacząć stawiać werdykt i ocenić, czy rzecz, której dotyczy pytanie, wydarzy się, czy nie; a przez to także określić czas, kiedy rzecz się wydarzy i czy będzie to z korzyścią dla kwerenta, aby próbował osiągnąć cele, o które pyta, czy nie.

 

Wolna licencja – ten materiał został opublikowany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Stowarzyszenie Astrologów w Polsce i autor tłumaczenia zezwalają na jego kopiowanie na własny użytek, cytowanie i wykorzystanie w celach niekomercyjnych pod następującymi warunkami: należy wyraźnie wskazać autora materiału, tłumacza, redaktorów oraz miejsce pierwotnej publikacji z aktywnym linkiem do tej strony: Stowarzyszenie Astrologów w Polsce – Projekt ASTROGutenberg www.polskaastrologia.pl, a także nazwę licencji (CC BY-NC-ND 3.0) wraz z odnośnikiem do jej postanowień. W przypadku przedruku w internecie konieczne jest także zamieszczenie dokładnego aktywnego odnośnika do materiału objętego licencją.