Skip to main content

Projekt ASTROGutenberg
KLASYKA ASTROLOGII ZA DARMO
Stowarzyszenie Astrologów w Polsce

William Lilly
ASTROLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA
1647 r.
tłumaczenie rozdziału i redakcja: Izabela Podlaska-Konkel

KSIĘGA II

ROZDZIAŁ 43
Czy urodzi chłopca czy dziewczynkę i kiedy to się stanie?

Czy urodzi chłopca czy dziewczynkę" William Lilly, Astrologia chrześcijańska 1647 r.Czy urodzi chłopca czy dziewczynkę i kiedy to się stanie? 17.04.1645 r. g. 14:15:40, Londyn, Anglia, wykres z programu Solar Fire. Data podana przez Williama Lilly’ego według kalendarza juliańskiego: 7.04.1645, 2:15 popołudniu, dzień Księżyca, godzina Księżyca, Księżyc separuje kwadraturą od Wenus i aplikuje kwadraturą do Merkurego

Posługując się regułami związanymi z piątym domem możesz dać odpowiedź na to pytanie. Ja jednak stosuję poniższą metodę, według której rozważam jedynie liczbę właściwych sygnifikatorów męskich lub żeńskich i na tej podstawie wydaję werdykt.

Argumenty za dziewczynką
[Panna] znak ascendentu żeński
[Koziorożec] znak piątego domu żeński
[Księżyc] w znaku żeńskim
[Merkury] władca ascendentu w aspekcie z planetą [Wenus] żeńską

Sygnifikatory chłopca
[Merkury] władca ascendentu w znaku męskim
[Saturn] planeta władająca piątym domem męska
[Saturn] planeta władająca piątym domem w znaku męskim
[Księżyc] w domu męskim
[Saturn] w domu męskim
[Jowisz] władca godziny męski
[Jowisz] w znaku męskim
[Merkury] aplikujący [kwadraturą] do [Marsa], który jest planetą męską

Masz tu osiem argumentów za poczęciem chłopca lub za urodzeniem syna i tylko cztery za dziewczynką. Orzekłem więc, że kobieta nosi w swoim łonie dziecko rodzaju męskiego (i tak się okazało).

Kiedy urodzi?
Znak, w którym zaczyna się piąty dom, czyli [Koziorożec], jest kardynalny. Tak samo jak [Baran], w którym znajdują się władcy ascendentu i piątego domu, co wskazuje, że poród nastąpi szybko. Ale ponieważ [Saturn], władca piątego domu, jest ciężką planetą, która wolno się porusza, wziąłem to pod uwagę w tym werdykcie. To samo tyczy się [Księżyc], ponieważ znajduje się on w znaku, w którym zaczyna się piąty dom. Policzyłem dokładnie  w stopniach i minutach odległość między nimi:

Położenie [Saturna]    w  24   37 [Barana] Położenie [Księżyca]  w     9  50 [Koziorożca] oba znaki są kardynalne

Odległość [Księżyca] od [Saturna], które tworzą [kwadratura], wynosi, jak możesz obliczyć odejmując odległość [Księżyc] od [Saturna], 14 stopni 47 minut.

Potem odjąłem pozycję [Merkurego] od pozycji [Saturna], ponieważ jest on władcą ascendentu, a [Saturn] władcą domu piątego.

[Saturn]    24  37  [Baran] [Merkury]  11  00 [Baran]

Dzieli je 13 stopni 37 minut. Jako że dystans między [Księżyc] i [Saturn], które tworzą [kwadraturę], niewiele różni się od odległości między [Merkury] i [Saturn], które tworzą [koniunkcja], bo różnica wynosi jeden stopnień i dziesięć minut, każdemu ze stopni przyporządkowałem więc jeden tydzień i orzekłem, że kobieta powinna urodzić mniej więcej w ciągu czternastu tygodni od zadania pytania.

Kobieta urodziła 11 lipca tego roku*, kiedy [Mars] tranzytował stopień ascendentu pytania, a [Merkury], władca ascendentu, był w w dziewiątym stopniu [Rak] na przeciwko [Księżyc]. Zauważ też, że [Słońce] tego dnia było w 27 stopniu 48 minutach [Raka], w dokładnej [kwadratura] do swojej pozycji w horoskopie pytania. [Księżyc] zaś znajdował się w znaku [Rak] w [koniunkcja] z [Merkury].

Przypis tłumacza:
* 11 lipca 1645 według kalendarza juliańskiego, zaś według kalendarza gregoriańskiego obowiązującego współcześnie będzie to 21 lipca 1645.

 

 

Wolna licencja – ten materiał został opublikowany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Stowarzyszenie Astrologów w Polsce i autor tłumaczenia zezwalają na jego kopiowanie na własny użytek, cytowanie i wykorzystanie w celach niekomercyjnych pod następującymi warunkami: należy wyraźnie wskazać autora materiału, tłumacza, redaktorów oraz miejsce pierwotnej publikacji z aktywnym linkiem do tej strony: Stowarzyszenie Astrologów w Polsce – Projekt ASTROGutenberg www.polskaastrologia.pl, a także nazwę licencji (CC BY-NC-ND 3.0) wraz z odnośnikiem do jej postanowień. W przypadku przedruku w internecie konieczne jest także zamieszczenie dokładnego aktywnego odnośnika do materiału objętego licencją.