Skip to main content

Projekt ASTROGutenberg
KLASYKA ASTROLOGII ZA DARMO
Stowarzyszenie Astrologów w Polsce
www.polskaastrologia.pl

William Lilly
ASTROLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA
1647 r.
tłumaczenie rozdziału i redakcja: Izabela Podlaska-Konkel

William LillyKSIĘGA II

ROZDZIAŁ 44
cz. 5
Aforyzmy astrologiczne przydatne lekarzom

 

1. W pytaniach dotyczących chorych ascendent, jego władca i władca horoskopu są sygnifikatorami chorego.

2. Ze znaku, w którym wypada szósty dom, z jego władcy i planet, które się w nim znajdują oraz znaku i domu, w którym jest Księżyc, odczytaj chorobę lub chorą część ciała, porównując je do ascendentu.

3. Siódmy dom reprezentuje lekarza, a dziesiąty jego lekarstwo; jeśli władca siódmego domu jest niepomyślny, lekarz nie wyleczy pacjenta; jeśli niepomyślny jest dom dziesiąty lub jego władca, lekarz jest nieodpowiedni.

4. Czwarty dom oznacza koniec choroby oraz to, czy skończy się szybko, czy też potrwa długo: znaki stałe wydłużają, znaki kardynalne pokazują zmianę, znaki zmienne wskazują, że tak czy inaczej, choroba szybko się skończy.

5. Kiedy lekarz złoży pierwszą wizytę choremu w godzinie Saturna, pacjent będzie albo długo chory, albo długo potrwa kuracja, a on będzie dużo cierpiał podczas leczenia; albo nie zostanie wyleczony, dopóki oboje lekarz i pacjent nie stracą nadziei.

6. Kiedy lekarz złoży pierwszą wizytę choremu w godzinie Marsa, pacjent będzie do niego źle nastawiony i w części będzie pogardzał lub odrzucał jego lekarstwa, wysiłki lekarza zostaną słabo wynagrodzone, a on sam zostanie znieważony.

7. Kiedy lekarz złoży pierwszą wizytę choremu w godzinie Jowisza lub Wenus, pacjent będzie się do niego dobrze odnosił, jego praca zostanie doceniona, a on dobrze wynagrodzony. Nawet jeśli kuracja nie będzie skuteczna, lekarz nie straci reputacji i szacunku.

8. Kiedy uryna zostanie przyniesiona, niech ascendent reprezentuje chorego, czy pytający ma jego pozwolenie czy nie, ponieważ uryna czasami bywa kwintesencją pacjenta.

9. Jeśli lekarzowi nie zostanie przyniesiona uryna, ani nie przyjdzie do niego osoba reprezentująca chorego, wtedy ascendent reprezentuje pytającego; ale w takim przypadku sygnifikatory chorego i choroby muszą być odczytane stosownie do relacji pytającego z chorym: jeśli człowiek pyta o swojego sługę, wtedy szósty dom pokaże chorego, a nie jego chorobę, którą odczytujemy z szóstego domu odliczonego od szóstego domu, czyli z domu jedenastego itp., inaczej nic nie będzie się zgadzać.

10. Rozważając każdą chorobę weź pod uwagę położenie Księżyca, bo on jest ogólnym sygnifikatorem w każdej sprawie.

11. Chory jest w wielkim niebezpieczeństwie, jeśli w momencie zadania pytania lub wystąpienia pierwszych objawów choroby oba światła Słońce i Księżyc znajdują się pod horyzontem.

12. Jako że na tym świecie nie ma światła bez Słońca lub Księżyca, nie jest więc bezpiecznie lub nie ma nadziei, że chory wyzdrowieje, kiedy światła są zasłonięte lub pod horyzontem, kiedy chory po raz pierwszy się położy. Jeśli oba światła są  uszkodzone, jest to silny argument za śmiercią.

13. Kwadratury i opozycje z benefikami nie powodują szkód, tak samo korzystne aspekty z malefikami nie polepszają sytuacji, chyba że aspektowi towarzyszy recepcja.

14. Jeśli Słońce i Księżyc lub władca horoskopu, albo władca ascendentu nie są uszkodzeni i nie tworzą aspektu z władcą ósmego domu, to bez wątpienia znak, że chory wyzdrowieje.

15. Jeśli władca ascendentu jest w upadku, uszkodzony lub spalony, lub też w takiej kondycji jest władca horoskopu, wątpliwe jest, czy pacjent umrze na tę chorobę.

16. Jeśli sygnifikator chorego jest słaby, a władca ósmego domu silny i tworzy z nim aspekt, istnieje obawa, że pacjent umrze z powodu swojej wątłości i niemocy, z natury będąc słabym i że choroba zwycięży.

17. Jeśli władca ascendentu znajduje się w ósmym domu i jest przyjęty przez władcę ósmego domu przez jedną z podstawowych godności, lecz władca ascendentu nie odwzajemnia mu się, chory wyzdrowieje wbrew oczekiwaniom.

18. Lekarz może słusznie obawiać się o swojego pacjenta, jeśli jednocześnie władca ascendentu i Księżyc tworzą złe aplikacyjne aspekty z planetą, która znajduje się pod horyzontem; odwrotnego efektu można się spodziewać, jeśli tworzą one aspekt aplikacyjny do planety, która jest nad horyzontem: dom dwunasty, jedenasty, dziesiąty, dziewiąty, ósmy i siódmy są nad horyzontem, pozostałe znajdują się pod horyzontem.

19. Jeśli władca ósmego domu jest na wierzchołku domu dziesiątego i władca ascendentu znajduje się pod horyzontem, jest wielka obawa, czy nastąpi wyzdrowienie.

20. Jeśli Księżyc porusza się szybko i jest wzrastający oraz tworzy aplikacyjny sekstyl lub trygon z władcą ascendentu, nawet jeśli jest pod horyzontem, to przyspiesza leczenie, a jeszcze lepiej jest, jeśli zachodzi recepcja; leczenie musi odbyć się szybciej, jeśli ten aspekt ma miejsce nad horyzontem do władcy ascendentu.

21. Jeśli władca ascendentu znajduje się w szóstym domu lub władca szóstego domu znajduje się na ascendencie, to wydłuża w czasie chorobę i wskazuje na większe cierpienie; tak samo działa kwadratura lub opozycja władcy szóstego domu do władcy ascendentu.

22. Jeśli oba benefiki Jowisz i Wenus są najsilniejsze w horoskopie, daje to nadzieję i jest korzystne dla chorego; jeśli najsilniejsze są malefiki, oznacza to coś przeciwnego.

23. Aplikacyjna koniunkcja władcy czwartego domu do władcy ósmego domu wydłuża chorobę; oznacza to również śmierć, jeśli władca czwartego domu jest malefikiem; jeśli jest benefikiem, spodziewaj się czegoś przeciwnego.

24. Planeta w ruchu wstecznym będąca sygnifikatorem choroby pokazuje, że będzie ona trwała dalej i wskazuje na osłabienie ciała i powrót choroby.

25. Jeśli sygnifikator jest stacjonarny, wskazuje to na skłonność do wymiotów i często pokazuje zmianę lub modyfikację choroby; ale gdy jest on spalony przez Słońce, w większości przypadków pacjent umiera, a powodem jest to, że planeta stacjonarna ma czas aby działać na szkodę, ponieważ się nie porusza.

26. Sygnifikator w upadku lub na wygnaniu wskazuje chorobę i duże zagrożenie; jest to argument za tym, aby być nieufnym i obawiać się o chorego.

27. Jeśli ascendent i Księżyc są uszkodzone, a władca jednego i dyspozytor drugiego nie, choroba dotyczy ciała, a nie ducha.

28. Ale jeśli ascendent i Księżyc nie są osłabione, a ich władca uszkodzony, boleść zalęgła się w duszy, nie w ciele; ale gdy wszystkie są uszkodzone, zarówno ciało, jak i umysł są udręczone. Tak samo jeśli malefik jest w aspekcie z ascendentem, ale nie z Księżycem, choroba jest w duszy, nie w ciele; i odwrotnie.

29. Jeśli władca szóstego domu jest na ascendencie, w dziewiątym, jedenastym lub dziesiątym domu, choroba już się ujawniła; jeśli jest w siódmym lub w czwartym, pozostaje w ukryciu i nie jest jeszcze rozpoznana, tak samo w dwunastym i ósmym.

30. Znaki kardynalne łatwo powodują, że choroba się zmienia; znaki stałe sprawiają, że trwa długo i jest przewlekła i nie bez wielu problemów; znaki zmienne, wspólne pokazują, że choroba znów się pojawi, czyli raz jest tu, raz tam, lub chory czuje się lepiej w danym czasie niż czuł się wcześniej.

31. Na początku choroby zawsze obawiaj się złej pozycji lub uszkodzenia Księżyca, uzależnij interpretację od dobrego lub złego położenia władcy ascendentu i po tym oceń, czy chorego czeka polepszenie czy pogorszenie stanu zdrowia.

32. Jeśli można uzyskać horoskop urodzeniowy chorego, obserwuj, czy Księżyc w momencie, na który stawia się horoskop choroby (decumbiture) lub pytania, jest w tym samym miejscu, gdzie malefik w horoskopie urodzeniowym lub w kwadraturze czy opozycji do niego, bo wtedy kuracja będzie przebiegać powoli i będzie trudniejsza do przeprowadzenia.

33. Jeśli na początku choroby Księżyc jest w szóstym domu horoskopu urodzeniowego, czwartym, siódmym, ósmym lub dwunastym i w obu przypadkach zdarzy się, że będzie malefikiem, to pokazuje śmierć, chyba że benefik w choć jednym przypadku robi z nim aspekt.

34. Jeśli ascendent choroby jest w opozycji do ascendentu horoskopu urodzeniowego, czy też do domu czwartego, szóstego, ósmego, dwunastego lub siódmego, a ascendent solariusza nie jest taki sam, nie pokazuje to wyzdrowienia.

35. Jeśli władca drugiego domu osłabia władcę ascendentu, chory nie wyzdrowieje bez dużych wydatków finansowych; lub jeśli umrze, wyda na próżno większość pieniędzy.

36. Słońce na ascendencie przynosi natychmiastowe wyzdrowienie; jeśli jest w szóstym domu, choroba niebawem się zmieni; jeśli władca ósmego dom jest spalony, chory wyzdrowieje i nie umrze tym razem.

37. Słońce jest świecą lub światłem nieba i duchem, który rozjaśnia i upiększa te znaki, w których się znajduje, niszcząc naturalnych wrogów.

38. Nie bój się o to, że pacjent umrze, jeśli Jowisz jest w dobrym aspekcie do Słońca, nawet kiedy władca ascendentu robi aspekt aplikacyjny z władcą ósmego domu.

39. Kiedy choroba po raz pierwszy zaatakuje wtedy, gdy Księżyc wychodzi ze spalenia, choroba będzie postępować, aż Księżyc znajdzie się w opozycji ze Słońcem.

40. Jeśli władca ascendentu jest uszkodzony i znajduje się w ósmym domu, pacjent przez swoje zachowanie i nieostrożność pogłębi chorobę i opóźni leczenie.

41. Jeśli sygnifikator chorego jest zachodni, wskazuje to na chroniczną chorobę, ale jeśli jest wschodni, wskazuje to na nową chorobę: rozważ aspekty separacyjne i aplikacyjne Księżyca, one pokażą, czy choroba nasili się, czy zacznie ustępować.

42. Jeśli Saturn jest przyczyną choroby, rozwijać się ona będzie z powodu zimna; jeśli Mars lub Słońce, z powodu gorąca i suchości; i tak dalej w zależności od znaczenia planet.

43. Księżyc jest bardziej uszkodzony przez Marsa, jeśli go przybywa, a bardziej uszkodzony przez Saturna, kiedy go ubywa: uważaj na początku choroby, kiedy Księżyc jest maleficzny i pamiętaj, że Mars jest bardziej szkodliwy, kiedy przebywa w znakach męskich i jest wschodni oraz kiedy znajduje się powyżej horyzontu: odwrotnie jest w przypadku Saturna.

 

Wolna licencja – ten materiał został opublikowany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Stowarzyszenie Astrologów w Polsce i autor tłumaczenia zezwalają na jego kopiowanie na własny użytek, cytowanie i wykorzystanie w celach niekomercyjnych pod następującymi warunkami: należy wyraźnie wskazać autora materiału, tłumacza, redaktorów oraz miejsce pierwotnej publikacji z aktywnym linkiem do tej strony: Stowarzyszenie Astrologów w Polsce – Projekt ASTROGutenberg www.polskaastrologia.pl, a także nazwę licencji (CC BY-NC-ND 3.0) wraz z odnośnikiem do jej postanowień. W przypadku przedruku w internecie konieczne jest także zamieszczenie dokładnego aktywnego odnośnika do materiału objętego licencją.