Skip to main content

Projekt ASTROGutenberg
KLASYKA ASTROLOGII ZA DARMO
Stowarzyszenie Astrologów w Polsce

William Lilly
ASTROLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA
1647 r.
tłumaczenie rozdziału: Jakub Luberda, redakcja Izabela Podlaska-Konkel

Rozdział 7
O dwunastu domach, ich charakterze i znaczeniach

Jak już wspomniałem jest 12 znaków i 12 domów horoskopu. Nadszedł więc czas, by opisać charakter tych dwunastu domów. Wiedza o nich jest niezbędna, bo ten, kto nauczy się znaczeń planet i znaków, nie poznawszy dokładnej charakterystyki domów, jest jak człowiek rozrzutny, który zaopatrzył się w różnorakie sprzęty gospodarstwa domowego i nie wie, gdzie je trzymać.
Nie ma rzeczy, która dotyczyłaby życia człowieka, a nie byłaby w ten czy inny sposób związana z jednym z dwunastu domów horoskopu i tak jak każdemu ze znaków zodiaku przyporządkowane są poszczególne części ludzkiego ciała, tak domom przypisane są nie tylko po kolei części ciała człowieka, ale także jego czyny, jakość i warunki życia.

Dzięki ciekawości naszych astrologicznych poprzedników oraz ich zdolności obserwacji przypisano  każdemu domowi konkretne znaczenie i tym samym rozróżniono to, co wydarza się w życiu człowieka według dwunastu domów. Ten bowiem, kto będzie wiedział, które pytania są przypisane któremu domowi, nie będzie musiał szukać podstaw do tego, by wydać osąd lub udzielić racjonalnej odpowiedzi na zadane pytanie w przypadkowych wydarzeniach i zastanawiać się, czy jego przewidywania będą trafne.

O pierwszym domu i jego znaczeniach
Na wykresie horoskopu dom pierwszy zawiera całą przestrzeń między cyfrą 1 a cyfrą 2, gdzie zaczyna się drugi dom.
Reprezentuje życie człowieka, wzrost, kolor, karnację, budowę ciała i kształty osoby, która zadaje pytanie lub do której należy horoskop urodzeniowy.

W horoskopie zaćmień, wielkich koniunkcji oraz ingresu Słońca do znaku Barana reprezentuje zwykłych ludzi albo ogólny stan królestwa, dla którego horoskop został postawiony.

A ponieważ jest to pierwszy dom, reprezentuje twarz i głowę człowieka. Tak więc, jeśli [Saturn], [Mars] albo [Ogon Smoka] będą w tym domu w czasie zadawania pytania lub były w nim podczas narodzin danej osoby, zauważysz pewne niedoskonałości na twarzy albo na części ciała, którą symbolizuje znak, w którym zaczyna się ten dom. Jeśli [Baran] będzie na ascendencie, to znamię, pieprzyk lub blizna najpewniej będzie na głowie lub twarzy i jeśli ascendent przypadnie na pierwsze stopnie tego znaku, to znamię będzie w górnej części głowy. Jeśli dom zaczyna się w połowie znaku, to pieprzyk, znamię lub blizna będzie na środku twarzy albo w jego pobliżu. Jeśli ascendent znajdzie się w ostatnich stopniach znaku, to niedoskonałości będą w pobliżu podbródka, bardziej w kierunku szyi. Sprawdziłem to na setkach przykładów.

Jeśli chodzi o kolor, to z tym domem jest powiązany kolor biały, co będzie sugerowało , że pytający lub osoba, o którą pyta, ma w swoim wyglądzie coś, co jest bardziej blade, białe lub popielate. Jeśli zaś będziesz pytał o kolor ubrania danej osoby i jej sygnifikator będzie w pierwszym domu i w odpowiadającym mu znaku, to ubiór osoby, o którą pytasz będzie biały, szary lub w kolorze zbliżonym do jednego z nich. Podobnie, jeśli pytanie będzie dotyczyło zwierząt gospodarskich i ich sygnifikator znajdzie się w tym domu, to będzie to znaczyło, że są tego samego lub podobnego koloru. Ten dom jest męski.

Współsygnifikatorami tego domu jest znak Barana i [planeta] Saturn, ponieważ tak samo jak Baran jest pierwszym znakiem, tak Saturn jest pierwszą z planet i jeśli jest choćby tylko umiarkowanie silny w tym domu i w jakimkolwiek korzystnym aspekcie z Jowiszem, Wenus, Słońcem lub Księżycem, to daje dobrą, umiarkowaną budowę ciała i zwykle jest obietnicą zapowiada długie życie. Jest to również dom radości Merkurego, ponieważ odpowiada za głowę, język, wyobraźnię i pamięć. Gdy posiada dobrą ilość godności i jest dobrze posadowiony w tym domu, sprawia, że ludzie są dobrymi mówcami.

Nazywa się go ascendentem, bo gdy Słońce zbliża się do szczytu tego domu, to się wznosi – czy też, inaczej mówiąc, wschodzi – i jest widoczne na horyzoncie.

Pytania dotyczące drugiego domu
Patrzysz na ten dom , gdy pytanie dotyczy posiadłości czy majątku pytającego bądź też jego bogactwa lub biedy, wszelkich ruchomych dóbr, pożyczonych pieniędzy, zysków lub zarobku czy też strat lub szkód. W przypadku spraw sądowych jest sygnifikatorem przyjaciół lub pomocników danego człowieka, a w przypadku prywatnych pojedynków – sekundanta pytającego. W horoskopie zaćmienia lub wielkiej koniunkcji – biedę lub bogactwo ludu. W horoskopie ingresu Słońca do Barana oznacza on amunicję, sojuszników i wsparcie, jakie państwo będzie mieć. To dotyczy także należących do jej wojska magazynów z amunicją i zasobami.

W opisie ciała oznacza szyję i jej tylną część, bliżej barków. Symbolizuje kolor zielony.

Jeśli ktoś będzie pytał o rzecz związaną z tym, co wymieniłem powyżej, musisz szukać sygnifikatorów właśnie tam.
To żeński, następujący dom, przez niektórych łacińskich autorów nazywany anaphora.

Jego współsygnifikatorami są [Jowisz] i [Byk]. Jeśli [Jowisz] jest posadowiony w tym domu lub jest jego władcą, jest to argument za kupieniem posiadłości lub za majątkiem. Słońce i Mars nigdy nie czują się dobrze, przebywając w tym domu, bowiem oba wskazują na ubywanie dóbr, co jest oczywiście zależne od cech i umiejętności oraz dóbr materialnych osoby urodzonej z tym położeniem czy też zadającej pytanie.

Trzeci dom
Oznacza braci, siostry, kuzynów lub krewnych, sąsiadów, krótkie podróże lub podróże w granicach państwa, częste przemieszczanie się z miejsca na miejsce, listy formalnych i prywatne, plotki, posłańców itp.

Włada ramionami, rękoma, dłońmi i palcami.

Jeśli chodzi o kolor, to włada czerwonym lub żółtym albo też szafranowym lub kolorem orzecha włoskiego.

Jego współsygnifikatorem są [Bliźniąt] i planeta [Mars], co jest jedynym powodem tego, że Mars – o ile nie jest połączony z Saturnem – nie jest źle posadowiony w tym domu.

Jest to dom upadający i dom radości Księżyca. Jeśli będzie on w nim posadowiony, szczególnie w znaku ruchomym, jest to argument za licznymi podróżami, bieganiem z miejsca na miejsce, mozolnego maszerowania lub że ktoś rzadko jest cicho. Jest to dom męski.

Czwarty dom
Mówi ogólnie o ojcach, a zawsze o ojcu tego, kto zadaje pytanie lub tego, do kogo horoskop urodzeniowy należy. Mówi o ziemiach, domach, miejscach zamieszkania, prawach do posiadania majątku, podziale ziemi, ukrytych skarbach, ustaleniach lub zakończeniu czegoś, miasteczkach, miastach, zamkach – obleganych i nieobleganych lub nie, o wszystkich starych budynkach, ogrodach, polach, pastwiskach, sadach, jakości i rodzaju zakupywanych ziem – czy to chodzi o winnice czy pola uprawne, itp. Mówi o tym, czy ziemia jest zalesiona, kamienista, czy też jałowa.

Znak na szczycie czwartego domu mówi o miasteczku, a władca tego znaku o tym, kto nim zarządza.

Ten dom oznacza pierś i płuca.

Powiązany jest z kolorem czerwonym.

Jego współsygnifikatorem jest [Rak], a spośród planet [Słońce]. Nazywamy go domem kątowym lub imum coeli. Ma naturę żeńską i jest domem kątowym północnym. W horoskopach urodzeniowych i pytaniowych czwarty dom oznacza ojców i tak samo jest Słońce w dzień i Saturn w nocy. Jeśli Słońce znajduje się w tym domu, to ojciec, którego pytanie dotyczy, nie ma złego charakteru, lecz wskazuje to raczej, że ma on szlachetne usposobienie.

Piąty dom
Na podstawie tego domu wydajemy osąd o dzieciach, ambasadorach, stanie kobiety w ciąży, bankietach, browarach, tawernach, sztukach teatralnych, posłańcach lub osobach działających w imieniu republik, o majątku ojca, o zapasach amunicji obleganego miasta, jak również o tym, czy kobieta urodzi syna czy córkę, a także o zdrowiu bądź chorobie syna lub córki osoby zadającej pytanie.

Włada żołądkiem, wątrobą, sercem, bokami i plecami.

Ma charakter męski.

Jeśli chodzi o kolor, to odpowiada za czarny i biały lub miodowy.

Jest to dom następujący. Jego współsygnifikatorami są [Lew] oraz [Wenus], bo jest to dom jej radości i ponieważ jest to dom przyjemności, rozkoszy i wesołości. To jest  zupełnie niekorzystny dom dla Marsa i Saturna, bo ich położenie w tym domu to wskazuje na nieposłuszne i niemiłe dzieci.

Szósty dom
Odpowiada za służących i służące, niewolników w galerach, wieprze, owce, kozy, króliki, zające, wszelkiego rodzaju mniejsze zwierzęta hodowlane oraz za zyski lub straty, jakie przynoszą.

Oznacza chorobę, jej zaawansowanie i przyczynę, główne zaburzenie substancji we krwi, czy jest ona uleczalna, czy też nie i czy będzie trwała krótko czy długo.

Mówi o pracownikach dziennych, lokatorach, farmerach, pasterzach, trzodzie chlewnej, stadach bydła, hodowcach. Oznacza też stryjków lub stryjenki czyli braci lub sióstr ojca.

Włada dolną częścią brzucha i jelitami aż do samego odbytu.

Ten dom jest żeński, upadający i niepomyślny, bo nie tworzy żadnego aspektu z ascendentem.
Sygnifikuje kolor czarny.

Jest to dom radości Marsa, ale jego współsygnifikatorem jest znak [Panna], a z planet [Merkury]. Zwykle, gdy [Wenus] i [Mars] są w koniunkcji w tym domu, jest to argument, że człowiek ten ma predyspozycje do bycia dobrym lekarzem.

Siódmy dom
Pozwala wydać osąd o małżeństwie i mówi o osobie, o którą pytający pyta – czy jest to mężczyzna, czy kobieta. Odpowiada też na różnego rodzaju pytania dotyczące miłości i otwartych wrogów. W procesach sądowych to oskarżony, na wojnie to przeciwnik. Dotyczy wszystkich kłótni, pojedynków, spraw sądowych. W przypadku astrologii mówi o samym astrologu, a w przypadku wizyty u lekarza – o lekarzu.

Mówi o kradzieżach i złodziejach, jak również o tym, czy ten, kto kradnie to mężczyzna czy kobieta. Opisuje żony czy ukochane, mówi o ich budowie ciała, kondycji fizycznej i tym czy są szlachetnie urodzone, czy też nie.

W horoskopie roku odpowiada na pytanie, czy będzie wojna czy pokój. Mówi też o zwycięstwach i kto je odniesie, a kto zostanie pokonany. Oznacza zbiegłych więźniów lub uciekinierów, ludzi wygnanych i wyjętych spod prawa.

Jego współsygnifikatorem jest [Waga] i [Księżyc]. Gdy  [Saturn] lub [Mars] są tutaj niekorzystnie posadowione,  pokazują nieszczęście w małżeństwie.
Oznacza kolor czarny i ciemny.

Włada mięsistą częścią po bokach, przy biodrach1 i częścią od poziomu pępka do pośladków.

Ten dom jest nazywany zachodnim domem kątowym i ma charakter męski.

Dom ósmy
Odpowiada za posiadłości ludzi zmarłych, śmierć, jej jakość i charakter, dziedzictwo i testamenty zmarłych ludzi. Mówi o posagu żony, majątku panny na wydaniu2, o tym, czy jest duży, czy mały, czy łatwo bądź trudno go zdobyć. W przypadku pojedynków opisuje sekundanta przeciwnika, a w przypadku spraw sądowych – przyjaciół oskarżonego. Wskazuje, jaką śmiercią umrze dany człowiek. Mówi o lękach i tym, co dręczy umysł człowieka. Pokazuje, kto skorzysta lub dziedziczy po osobie zmarłej.

Włada genitaliami.

Sygnifikuje kolor zielony i czarny. Jego współsygnifikatorami są znak [Skorpion] i [Saturn].

Temu domowi przyporządkowane są hemoroidy, kamica żółciowa, bolesne oddawanie moczu kroplami, trucizna i pęcherz.
To jest dom następujący i ma charakter żeński.

Dom dziewiąty
Na podstawie tego domu wydajemy osądy o podróżach zagranicznych lub długich wyprawach zamorskich, o ludziach religijnych, klerze – czy to biskupach, czy też pomniejszych kaznodziejach. Mówi o snach, wizjach, obcych krajach, książkach, uczeniu się, sprawach, beneficjach3, prawach do mianowania ludzi na stanowiska z beneficjami, o krewnych żony i odwrotnie (o krewnych męża w horoskopie kobiety).

Wskazuje na kolor zielony i biały.

Włada okolicą pośladków, biodrami i udami.

Współsygnifikatorami tego domu są [Strzelec] i [Jowisz]. Jeśli znajdzie się tu [Jowisz], będzie to wskazywało na człowieka oddanego swojej religii, a przynajmniej umiarkowanie wierzącego. Zauważyłem, że często gdy Ogon Smoka, [Mars] lub [Saturn] był niekorzystnie posadowiony w tym domu, pytający był albo niewierzący, albo fanatykiem bez żadnej tolerancji dla innych wyznań. Jest to dom radości [Słońca]. Ma charakter męski i jest domem upadającym.

Dziesiąty dom
Zwykle reprezentuje królów, książęta, hrabiów, earlów (*4), sędziów, pierwszych oficerów, naczelnych dowódców czy to w armiach, czy też w miastach, wszelkiego rodzaju zwierzchnią władzę czy urzędników państwowych.
Odpowiada za matki, zaszczyty, awans, godność, urząd, prawników i wykonywaną przez kogoś profesję lub rzemiosło. Oznacza królestwa, imperia, księstwa, kraje.

Wskazuje na kolor czerwony lub biały.

Włada kolanami i tylną częścią ud.

Nazywany jest medium coeli lub środkiem nieba i ma charakter żeński. Jego współsygnifikatorami są [Koziorożec] i [Mars]. Zarówno [Jowisz], jak i [Słońce] są bardzo szczęśliwe dla tego domu, gdy są w nim posadowione. [Saturn] lub [Ogon Smoka] zwykle pozbawiają szlachetnego człowieka zaszczytów i nie dają zwykłym ludziom uznania w oczach świata. Jeśli dana osoba jest osobą pracującą fizycznie, przy pomocy narzędzi, nie będzie czerpała wiele radości ze swojej profesji, rzemiosła lub pracy w cechu.

Jedenasty dom
Z natury oznacza przyjaciół i przyjaźń, nadzieję, wiarę, zaufanie, chwalenie lub potępianie kogokolwiek, wierność lub fałszywość przyjaciół. Jeśli chodzi o króli, to mówi on o ich faworytach, doradcach, sługach, asystentach lub sprzymierzeńcach, o ich pieniądzach, skarbie państwa czy też skarbcu. W przypadku wojny opisuje ich zapasy amunicji i liczbę żołnierzy. Reprezentuje on dworzan, a w przypadku państwa rządzonego przez kilku szlachciców i członków rady, mówi o opozycji, jaką szlachcice mają wśród członków rady, np. w Londynie dziesiąty dom reprezentuje burmistrza Londynu, a jedenasty – radę miasta, zaś ascendent – większość zwykłych ludzi w danym mieście.

Z części ciała opisuje nogi do kostek.

Oznacza kolor szafranowy i żółty.

Jego współsygnifikatorami są znak [Wodnika] i [Słońce]. Jest to dom radości [Jowisza]. To dom następujący i męski. Jest tak samo silny jak dom siódmy i czwarty.

Dwunasty dom
Symbolizuje ukrytych wrogów, wiedźmy, duże zwierzęta domowe, takie jak konie, woły, słonie itp. Mówi o smutkach, prześladowaniach, uwięzieniu, wszelkiego rodzaju cierpieniach, szkodzeniu samemu sobie, itp. Wskazuje też na ludzi, którzy złośliwie „kopią dołki” pod sąsiadami albo po cichu na nich donoszą.

Jego współsygnifikatorami są [znak Ryb] i [Wenus]. Jest to dom radości [Saturna], bo Saturn z natury przynosi kłopoty.
W ciele człowieka ten dom włada stopami.

Reprezentuje kolor zielony.

Jest domem upadającym, ma naturę żeńską i jest czasami powszechnie nazywany, jak i inne domy upadające, cataphora.
To jest prawdziwy charakter domów, zgodny z doktryną Ptolemejską i z moim wieloletnim doświadczeniem, jakie zebrałem podczas kilkuletniej pracy z nią. Muszę przyznać, że choć Arabowie dokonali kilku innych podziałów domów, to w swojej praktyce nigdy nie mogłem potwierdzić ich trafności, więc się o nich nie wypowiem.

Przypisy tłumacza
(*1) Czasem słowo, które tą część ciała określa oznacza również część pośladków i górną część ud.
(*2) Chodzi o rozróżnienie, że pieniądze żony należą też do jej męża, ale pieniądze narzeczonej czy panny na wydaniu należą jeszcze wyłącznie do niej.
(*3) Prawo do dożywotniego czerpania dochodów z piastowania urzędu w strukturach Kościoła.
(*4) Earl – angielski tytuł arystokratyczny.

 

Wolna licencja – ten materiał został opublikowany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Stowarzyszenie Astrologów w Polsce i autor tłumaczenia zezwalają na jego kopiowanie na własny użytek, cytowanie i wykorzystanie w celach niekomercyjnych pod następującymi warunkami: należy wyraźnie wskazać autora materiału, tłumacza, redaktorów oraz miejsce pierwotnej publikacji z aktywnym linkiem do tej strony: Stowarzyszenie Astrologów w Polsce – Projekt ASTROGutenberg www.polskaastrologia.pl, a także nazwę licencji (CC BY-NC-ND 3.0) wraz z odnośnikiem do jej postanowień. W przypadku przedruku w internecie konieczne jest także zamieszczenie dokładnego aktywnego odnośnika do materiału objętego licencją.