Skip to main content

Projekt ASTROGutenberg
KLASYKA ASTROLOGII ZA DARMO
Stowarzyszenie Astrologów w Polsce

William Lilly

ASTROLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA
1647 r.

tłumaczenie rozdziału i redakcja: Izabela Podlaska-Konkel

William LillyKSIĘGA II

ROZDZIAŁ 73
Czy dostanę obiecany posag?

Saturn, sygnifikator pytającego, jest w retrogradacji i w domu dwunastym, jakby pytający stracił już nadzieję, co mi wyznał.

CA_II_73_chart500
Czy dostanę obiecany posag? 25.07.1634, g. 18:17:47, Londyn, Anglia, wykres z programu Solar Fire. Data podana przez Williama Lilly’ego według kalendarza juliańskiego: 15.07.1634 r. g. 6:15 po południu.

Kobietę reprezentuje Jowisz i Księżyc. Jowisz jest w znaku swojego wywyższenia, a Księżyc w Lwie, znaku stałym, co świadczy, że jest bardzo dumna, pewna siebie, szlachetna i skromna. Księżyc, jej sygnifikator, jest blisko Słońca, co wskazuje, że ma bliznę blisko prawego oka, bo Księżyc oznacza prawe oko kobiety.

Według powyższego rozwiązanie sprawy jest takie: Wenus jest w ósmym domu, który jest dla kobiety drugim domem. Słońce, które jest jego władcą, znajduje się w swoim znaku, a Księżyc separuje od koniunkcji z nim i przenosi swoją moc na Saturna, który jest władcą ascendentu i dyspozytorem Punktu Fortuny, jak również władcą drugiego domu pytającego. Na tej podstawie pocieszyłem tępego mężczyznę i zapewniłem go, że nie ma powodu do obaw, iż nie dostanie posagu żony, bo uzyska, cokolwiek zostało mu obiecane. I pocieszyłem go, że jest ona cnotliwą, szlachetną kobietą, ale nieco dumną. Wszystko to okazało się prawdą, co pytający potwierdził mi osobiście.

Wolna licencja – ten materiał został opublikowany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Stowarzyszenie Astrologów w Polsce i autor tłumaczenia zezwalają na jego kopiowanie na własny użytek, cytowanie i wykorzystanie w celach niekomercyjnych pod następującymi warunkami: należy wyraźnie wskazać autora materiału, tłumacza, redaktorów oraz miejsce pierwotnej publikacji z aktywnym linkiem do tej strony: Stowarzyszenie Astrologów w Polsce – Projekt ASTROGutenberg www.polskaastrologia.pl, a także nazwę licencji (CC BY-NC-ND 3.0) wraz z odnośnikiem do jej postanowień. W przypadku przedruku w internecie konieczne jest także zamieszczenie dokładnego aktywnego odnośnika do materiału objętego licencją.