Skip to main content

Projekt ASTROGutenberg
KLASYKA ASTROLOGII ZA DARMO
Stowarzyszenie Astrologów w Polsce

William Lilly

ASTROLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA
1647 r.

tłumaczenie rozdziału i redakcja: Izabela Podlaska-Konkel

William LillyKSIĘGA II

ROZDZIAŁ 86
Czy dostanę upragniony awans?

W tym samym czasie w przeciągu czterech czy pięciu minut od zadania poprzedniego pytania pewien szlachcic chciał wiedzieć, czy otrzyma stanowisko czy pracę, o którą się ubiega.

CA_II_86_chart500
Czy dostanę upragniony awans? 28.03.1643 r. g. 18:04, Londyn, Anglia, wykres z programu Solar Fire. Data podana przez Williama Lilly’ego według kalendarza juliańskiego: 18.03.1643 r. g. 6:04 po południu. dzień Saturna, godzina , Księżyc separuje kwadraturą od Merkurego , aplikuje trygonem do Saturna.

Ascendent i Wenus oznaczają pytającego, dziesiąty dom oznacza stanowisko lub awans, którego on oczekuje. Księżyc znajduje się w dziesiątym domu, który oznacza sprawy, o które pytający zabiega czyli stanowisko, co stanowi przynajmniej jeden argument za tym, że pytający je otrzyma.

Po drugie Księżyc aplikuje trygonem do Saturna, który jest wywyższony w znaku ascendentu i który tworzy wzajemną recepcję z Wenus.

Poza tym Księżyc aplikuje do Saturna, który jest władcą domu czwartego, co przemawia za tym, że w końcu otrzyma stanowisko. Ale ponieważ Słońce jest w domu siódmym w opozycji do ascendentu i razem z Ogonem Smoka oraz włada domem jedenastym, stwierdziłem, że weźmie on za przyjaciela człowieka podobnego Słońcu, który jest fałszywy i raczej zazdrosny niż mu przyjazny. Z powodów wyżej wymienionych orzekłem, że pytający otrzyma wysokie stanowisko pomimo trudności, jakich przysporzy mu fałszywy przyjaciel. I tak się stało w przeciągu niecałych trzech tygodni. Pytający odkrył, że jego fałszywym przyjacielem był człowiek, który miał dużą bliznę na twarzy, nie miał jasnych  czy blond włosów, ale ciemne, wpadające w czerń, zapewne z tego powodu, że Słońce jest blisko Ogona Smoka. Separacyjna kwadratura Księżyca z Merkurym wskazuje, że złożył on wiele petycji w tej sprawie, ale jak dotąd bezskutecznie.

Wolna licencja – ten materiał został opublikowany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Stowarzyszenie Astrologów w Polsce i autor tłumaczenia zezwalają na jego kopiowanie na własny użytek, cytowanie i wykorzystanie w celach niekomercyjnych pod następującymi warunkami: należy wyraźnie wskazać autora materiału, tłumacza, redaktorów oraz miejsce pierwotnej publikacji z aktywnym linkiem do tej strony: Stowarzyszenie Astrologów w Polsce – Projekt ASTROGutenberg www.polskaastrologia.pl, a także nazwę licencji (CC BY-NC-ND 3.0) wraz z odnośnikiem do jej postanowień. W przypadku przedruku w internecie konieczne jest także zamieszczenie dokładnego aktywnego odnośnika do materiału objętego licencją.