Skip to main content

Projekt ASTROGutenberg
KLASYKA ASTROLOGII ZA DARMO
Stowarzyszenie Astrologów w Polsce

William Lilly

ASTROLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA
1647 r.

Tłumaczenie: Marcin Nowak
Redakcja: Izabela Podlaska-Konkel

William LillyKSIĘGA II
Jedenasty dom i pytania prawidłowo do niego przynależące.
Jest to dom przyjaciół, nadziei, majątku i bogactw królów.

ROZDZIAŁ 87
O poprawnych i wadliwych pytaniach dotyczących jedenastego domu

Jeśli władca tego domu jest silny, pomyślny i dobrze aspektowany przez władcę ascendentu, zapowiada to uzyskanie rzeczy będących w danym momencie przedmiotem nadziei; a także – miłości i zgody przyjaciół i znajomych, jeśli pytanie tegoż dotyczyło.

Czy pytający wejdzie w posiadanie rzeczy, z którą wiąże swe nadzieje?

Spójrz czy istnieje jakikolwiek dobry aspekt między władcą ascendentu i domu jedenastego lub recepcja czy przeniesienie światła. Ewentualnie czy władca ascendentu jest w domu jedenastym lub czy władca domu jedenastego jest na ascendencie. Wszystko to lub choć jeden warunek daje nadzieję na otrzymanie wyżej wspomnianej rzeczy. Jeśli nic takiego nie ma, spójrz na Księżyc. Jeśli nie będzie on w żaden wyżej wymieniony sposób współdziałać z władcą jedenastego domu, oceń, że pytający nie uzyska tego, na co ma nadzieję.

Inna ocena dotycząca poprzedniego pytania
Jeśli pytający ma nadzieję otrzymać od swego księcia, władcy, mistrza czy arystokraty pewne stanowisko itp., spójrz czy władca jedenastego domu tworzy aplikacyjny aspekt do władcy ascendentu, lub władca ascendentu aplikuje do władcy jedenastego domu. Oceń wówczas, że pytający otrzyma to, na co ma nadzieję. I jeśli to trygon lub sekstyl, otrzyma to szybko i z łatwością. Jeśli natomiast jest to kwadratura lub opozycja, otrzyma to, ale po większych staraniach. Otrzyma to również, jeśli występuje recepcja sygnifikatorów.
Jeśli znajdziesz władcę jedenastego domu aspektowanego w domu kątowym, oceń, że sprawy przebiegną tak, jak życzyłby sobie tego pytający.

Jeśli znajdziesz władcę Księżyca w znaku wspólnym, oceń, że pytający uzyska tylko część tego, na co ma nadzieję. Jeśli jest on w znaku ruchomym, pytający będzie mieć jedynie tytuł do czegoś lub posiadanie tego będzie prawdopodobne, albo możliwe tylko w niewielkim stopniu. Gdy władca jest w znaku stałym, pytający uzyska rzecz całkowicie i w całości. Jeśli jednak władca Księżyca jest niepomyślny, rzecz ulegnie zniszczeniu bądź uszkodzeniu w czasie, gdy pytający będzie w jej posiadaniu.
Jeśli władca Księżyca będzie aspektowany, pytający również otrzyma to, na co ma nadzieję, i więcej niż oczekuje. Jeśli władca ascendentu jest aspektowany, pytający otrzyma to, na ma nadzieję. Będą to rzeczy wykonalne i możliwe.

Wolna licencja – ten materiał został opublikowany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Stowarzyszenie Astrologów w Polsce i autor tłumaczenia zezwalają na jego kopiowanie na własny użytek, cytowanie i wykorzystanie w celach niekomercyjnych pod następującymi warunkami: należy wyraźnie wskazać autora materiału, tłumacza, redaktorów oraz miejsce pierwotnej publikacji z aktywnym linkiem do tej strony: Stowarzyszenie Astrologów w Polsce – Projekt ASTROGutenberg www.polskaastrologia.pl, a także nazwę licencji (CC BY-NC-ND 3.0) wraz z odnośnikiem do jej postanowień. W przypadku przedruku w internecie konieczne jest także zamieszczenie dokładnego aktywnego odnośnika do materiału objętego licencją.