Skip to main content

Projekt ASTROGutenberg
KLASYKA ASTROLOGII ZA DARMO
Stowarzyszenie Astrologów w Polsce

William Lilly

ASTROLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA
1647 r.

Tłumaczenie: Dyrla Podedworna
Redakcja: Izabela Podlaska-Konkel

William LillyKSIĘGA II
O dwunastym domu i pytaniach, które do niego się odnoszą

O uwięzieniu, bydłu domowym, urokach, ukrytych wrogach, sile roboczej, osobach wyjętych spod prawa, itd.

ROZDZIAŁ 89
O ukrytych wrogach

Jeśli pytanie dotyczy wrogów ukrytych, patrzymy na władcę dwunastego domu, ale jeśli któryś z nich będzie nazwany po imieniu, patrzymy na siódmy dom i jego władcę; skrupulatnie badamy ich relację z ascendentem i jego wladcą, jakie tworzą do niego aspekty i z którego domu. Bo gdy władca dwunastego domu utworzy kwadraturę lub opozycję z domu ósmego, szóstego lub dwunastego, albo z domu, który jest w kwadraturze do ascendentu, bądź z domu, który nie tworzy żadnego z nim aspektu, to  znaczy, że ktoś ukradkiem źle mu życzy, działa na jego szkodę, albo jest jego wrogiem.

Aby zidentyfikować ukrytych wrogów

Kiedy pytający żąda odkrycia tożsamości ukrytego wroga, spójrz na władcę dwunastego domu, co na niego wpływa i czy będzie z dobroczynnymi czy złoczynnymi planetami, oraz na położenie ascendentu i jego  władcy, bo jeśli  znajdzie się on w szóstym domu lub w koniunkcji z jego władcą, pokazuje to, że ukryty wróg jest dotknięty wstydliwą  chorobą. Podobnie, gdy władca szóstego domu znajdzie sie w domu dwunastym; ale jeśli  władca dwunastego domu będzie w koniunkcji z władcą dziesiątego domu, cieszy się on względami króla, albo jest człowiekiem poważanym, czy też  mieszka z kimś  poważanym i dla pytającego niedobrze jest szukać z nim zwady, zwłaszcza, gdy jednocześnie władca dwunastego domu tworzy kwadraturę lub opozycję z władcą ascendentu.

Ale jeżeli  władca dwunastego domu będzie w domu czwartym lub ósmym, albo w koniunkcji z ich władcą, uznaj go za chorego lub bliskiego śmierci, albo nawet umierającego z powodu cierpienia ponad siły. Oceń sytuację i osądzaj według swojego uznania w takich przypadkach, stosując się do uprzednich wskazówek.

Wolna licencja – ten materiał został opublikowany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Stowarzyszenie Astrologów w Polsce i autor tłumaczenia zezwalają na jego kopiowanie na własny użytek, cytowanie i wykorzystanie w celach niekomercyjnych pod następującymi warunkami: należy wyraźnie wskazać autora materiału, tłumacza, redaktorów oraz miejsce pierwotnej publikacji z aktywnym linkiem do tej strony: Stowarzyszenie Astrologów w Polsce – Projekt ASTROGutenberg www.polskaastrologia.pl, a także nazwę licencji (CC BY-NC-ND 3.0) wraz z odnośnikiem do jej postanowień. W przypadku przedruku w internecie konieczne jest także zamieszczenie dokładnego aktywnego odnośnika do materiału objętego licencją.