Skip to main content

Projekt ASTROGutenberg
KLASYKA ASTROLOGII ZA DARMO
Stowarzyszenie Astrologów w Polsce

William Lilly

ASTROLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA
1647 r.

Tłumaczenie: Dyrla Podedworna
Redakcja: Izabela Podlaska-Konkel

William LillyKSIĘGA II

ROZDZIAŁ 90
Czy ktoś wtrącony do więzienia wkrótce odzyska wolność?

[ Musisz znać dokładny ascendent oraz wiedzieć, jakie relacje łączą pytającego z osobami o które pyta itd. ]

Przyjrzyj się Księżycowi, czy porusza się szybkim czy powolnym kursem: kiedy szybkim, wskazuje na krótki pobyt w więzieniu, i na odwrót, gdy wolnym. Jeśli wzmacnia planetę w trzecim lub dziewiątym domu, to oznacza, że osoba powinna wkrótce wyjść na wolność. Jeśli wzmacnia władcę domu dziewiątego lub trzeciego i nie będzie w domu kątowym, działa podobnie. W ten sam sposób oceń władcę ascendentu.

Zauważ również , że ćwiartki horoskopu mają ogromną siłę i znaczenie, bo sygnifikatory w ćwiartkach żeńskich oznaczają, że wyjście na wolność nastąpi szybko, w męskich, że się odwlecze. A także, że znaki wspólne oznaczają średni czas. Gdy sygnifikator znajdzie się w jednym z nich, wskazuje na to, że osoba zostanie uwięziona ponownie.

Jeśli odnajdziesz władców osi w domach kątowych, osoba nie wyjdzie z wiezienia. Tym gorzej dla niej, jeśli władca ascendentu znajdzie się w domu czwartym, albo wzmacnia władcę dwunastego domu, czy też władca dwunastego wzmacnia władcę ascendentu.  Jeszcze gorzej, gdy władca ascendentu wzmacnia planetę w domu kątowym. W przypadku, gdy jest to niekorzystna planeta, jest fatalnie. Jeśli do tego będzie ona władcą ósmego domu, osoba umrze w więzieniu. Jeśli Księżyc daje siłę władcy ascendentu, jest to zły omen. Jeszcze gorszy, gdy planeta przebywa w domu kątowym, poruszając się powoli. Jeśli porusza się szybko, to wyrządzi trochę mniejszą szkodę, i pobyt w więzieniu nie przeciągnie się aż tak bardzo.

Każda planeta w retrogradacji oznacza spowolnienie. Jeśli władca ascendentu będzie spalony, osoba nie wyjdzie nigdy z więzienia. Gdy władca ascendentu nie będzie aspektowany przez Słońce, osoba umrze w więzieniu.

O uwięzionych

Księżyc i Merkury w znakach ruchomych i w aspektach z benefikiem, albo Merkury w aspekcie z benefikiem, wskazują na uwolnienie. Tak jest, gdy Merkury jest władcą ascendentu.

Jowisz, Mars lub Księżyc w pierwszym domu w momencie aresztowania, bądź Wenus z Księżycem w pierwszym domu, lub  Merkury z Jowiszem aspektujące Księżyc, lub Księżyc aplikujący do Jowisza czy Wenus oznaczają uwolnienie.

Władca Księżyca w aspekcie z benefikiem pokazuje, że osoba zostanie wypuszczona wkrótce i w dogodnym czasie.

Pytanie o jeńca lub więźnia

Przyjrzyj się władcy ascendentu. Jeśli będzie separował od władcy czwartego domu, albo władca czwartego domu od niego, oznacza to, że osoba wkrótce wyjdzie na wolność. Gdy władca ascendentu separując od władcy czwartego domu jednocześnie aplikuje do benefika, i sam opuszcza dom kątowy, to jeszcze pewniejszy znak, że osoba uniknie najgorszego i opuści więzienie. Gdy władca ascendentu będzie w domu upadającym, to również jest oznaka wyjścia z więzienia.

Gdy władca ascendentu sam separuje od Słońca, albo Księżyc znajdzie się w promieniach Słońca, oznacza to ucieczkę, zwłaszcza gdy osoba znajduje się w królewskim więzieniu.

W każdym przypadku, gdy w momencie zadania pytania któryś z niefortunnych znaków, czyli stałych, będzie wschodził w momencie uwięzienia, albo jeśli władca ascendentu lub Księżyc będą nieszczęśliwie położone w którymś  ze znaków: [Byk, Lew, Wodnik, Ryby], oznacza to długi pobyt w więzieniu. Jeśli Księżyc będzie niekorzystnie położony w pierwszych dwóch znakach, w opozycji do [Marsa], oznacza to, że osoba zginie od miecza w po długim uwięzieniu lub w niebezpiecznej awanturze. Jeśli tam znajdzie się Saturn to wskazuje na ciężkie tortury, piętnowanie żelazem i najsroższe kary. Jeśli malefik będzie w dwóch ostatnich znakach, wskazuje na długi pobyt w więzieniu, ale krótszy, gdy jest w Rybach. Władca ascendentu w znaku poprzedzającym znak swojego władztwa lub wywyższenia, i Księżyc w Wodniku wskazują na długotrwałe uwięzienie. Władca ascendentu lub Księżyc w ósmym domu oznaczają to samo. Jeśli Merkury jest w koniunkcji z malefikiem, przysparza jeszcze więcej zła i niedoli uwięzionemu i gotuje mu fatalny koniec.

W skrócie: nie może być nic lepszego dla więźnia, niż Księżyc w fazie malejącej, schodzący pod horyzont i zacieśniający aspekty z benefikami, oraz szczęśliwie położony ascendent i jego władca.

Pamiętaj także, że Wenus działa korzystniej dla więźnia niż Jowisz i zapowiada szybsze uwolnienie, szczególnie gdy współsygnifikatorem będzie Księżyc lub Merkury. Jeśli Księżyc będzie w koniunkcji z Saturnem i Jowisz utworzy do nich kwadraturę, a Mars trygon, znaczy to, że po długim uwięzieniu i niedoli osobie uda się zbiec z więzienia.

 

Wolna licencja – ten materiał został opublikowany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Stowarzyszenie Astrologów w Polsce i autor tłumaczenia zezwalają na jego kopiowanie na własny użytek, cytowanie i wykorzystanie w celach niekomercyjnych pod następującymi warunkami: należy wyraźnie wskazać autora materiału, tłumacza, redaktorów oraz miejsce pierwotnej publikacji z aktywnym linkiem do tej strony: Stowarzyszenie Astrologów w Polsce – Projekt ASTROGutenberg www.polskaastrologia.pl, a także nazwę licencji (CC BY-NC-ND 3.0) wraz z odnośnikiem do jej postanowień. W przypadku przedruku w internecie konieczne jest także zamieszczenie dokładnego aktywnego odnośnika do materiału objętego licencją.