Skip to main content

Projekt ASTROGutenberg
KLASYKA ASTROLOGII ZA DARMO
Stowarzyszenie Astrologów w Polsce

William Lilly

ASTROLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA
1647 r.

Tłumaczenie: Dyrla Podedworna
Redakcja: Izabela Podlaska-Konkel

William LillyKSIĘGA II

ROZDZIAŁ 91
O jeńcu lub niewolniku

Spójrz na dom szósty lub dwunasty, jeżeli przebywa tam jakaś planeta, będzie  ona sygnifikatorem jeńca, bo te domy są domami jeńców  czy uwięzienia. Jeżeli  nie znajdziesz tam żadnej, patrz na planetę w promieniach Słońca, ona będzie sygnifikatorem.

Zwróć uwagę na godzinę w której jeniec został wzięty, jeśli władca godziny jest malefikiem, wskazuje na długie uwięzienie. Ale jeśli władcą godziny jest benefik, oznacza to krótkie uwięzienie czy niewolę.

Jak powiadali starożytni: ten, kto został pojmany w godzinie Słońca, zostanie uwolniony w ciągu miesiąca; w godzinie Wenus – po 40 dniach; w godzinie Merkurego – będzie uwięziony długo; w godzinie Księżyca – jego sytuacja będzie się zmieniać według aplikacji Księżyca do planet dobroczynnych czy złoczynnych; po tym ocenisz, czy odzyskanie wolności będzie łatwe czy się odwlecze. Ten, którego uwięziono w godzinie Saturna, spędzi w więzieniu długi czas; w godzinie Jowisza – wyjdzie wkrótce; ale tego, którego  pojmano w godzinie Marsa – czekają w więzieniu wielkie kłopoty, bo będzie zakuty w kajdany albo bity. To się odnosi do kryminalistów, żołnierzy, zbiegłych więźniów, szaleńców itp.

Wolna licencja – ten materiał został opublikowany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Stowarzyszenie Astrologów w Polsce i autor tłumaczenia zezwalają na jego kopiowanie na własny użytek, cytowanie i wykorzystanie w celach niekomercyjnych pod następującymi warunkami: należy wyraźnie wskazać autora materiału, tłumacza, redaktorów oraz miejsce pierwotnej publikacji z aktywnym linkiem do tej strony: Stowarzyszenie Astrologów w Polsce – Projekt ASTROGutenberg www.polskaastrologia.pl, a także nazwę licencji (CC BY-NC-ND 3.0) wraz z odnośnikiem do jej postanowień. W przypadku przedruku w internecie konieczne jest także zamieszczenie dokładnego aktywnego odnośnika do materiału objętego licencją.