Skip to main content

VII Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Astrologicznego
14-18.05.2015, Warszawa
„Różne oblicza Wenus”

Polskie Stowarzyszenie Astrologiczne
zaprasza w niedzielę 17.05.2015 o g. 13:30 – 15:00
Millenium Plaza, Al. Jerozolimskie, sala A, 26. piętro

na wykład Emy Kurent
„Deklinacja Wenus (Venus by declination)”

Wykład w języku angielskim tłumaczony na język polski.


Mój wykład poświęcony będzie Wenus w horoskopach urodzeniowych i progresywnych, z punktu widzenia deklinacji. Planetarna deklinacja jest często bagatelizowana w interpretacji horoskopu. Jest jednak tak samo ważna jak długość ekliptyczna planety. Deklinacji brakuje odniesienia do znaków zodiaku, ale planety przez deklinację mogą tworzyć paralele i kontrparalele, mogą znajdować się w wielu tak zwanych punktach krytyczych mierzonych od równika lub mogą znajdować się poza orbą. Wenus obserwowana z punktu widzenia swojej deklinacji, odrywa przed nami fascynujące fakty o naszym życiu miłosnym i małżeńskim. Wyjaśnia również niezwykłe artystyczne predyspozycje, talenty i sukcesy.

My talk will focus on Venus in natal and progressed charts, measured in declination. Planetary declination is often overlooked in chart delineation, although it is no less important and revealing as the usual celestial longitude. It lacks division by zodiacal signs but planets in declination can be aligned by parallels and contrapralles, they can be found at several »critical« degrees as measured from the equator, or they can be placed OOB (out-of-bounds). Venus, when observed in its declinational position, reveals fascinating facts about our love and marriage lives, and can also explain unusual artistic leanings, talent and success.

Ema Kurent astrologEma Kurent (DFAstrolS, QHP, CMA, ISAR CAP) mieszka w Lubljanie na Słoweni, jest astrologiem od 1989 roku. Jest nauczycielem, pisaką i badaczem, zrobiła magisterium z anglistyki i germanistyki na Uniwersytecie w Lubljanie. Jest dyrektorem ISAR na Słowenię i prowadzi swoją szkołę astrologii. Jest autorką bestsellerów Sonce in Luna (Księzyc i Słońce – 144 zodiakalne kombinacje) i Lunin vodnik (Przewodnik księżycowy, coroczna publikacja), dziewięciu podręczników w języku słoweńskim, a także wielu artykułów w prasie lokalnej i zagranicznej. Wykładała na wielu międzynarodowych konferencjach (na Słowenii, w Serbii, Anglii, Indiach i USA). Jej adres mailowy: ema.kurent@gmail.com. Jej strona: www.emakurent.com

Ema Kurent (DFAstrolS, QHP, CMA, ISAR CAP) from Ljubljana, Slovenia, has been a professional astrologer since 1989, consulting, teaching, writing and researching. She also holds a BA in English and German languages from the University in Ljubljana. She specializes in traditional and predictive astrology. She is the head of the ISAR- affiliated Astrological Academy Stella and author of the bestselling books, Sonce in Luna (The Moon and the Sun — 144 zodiacal combinations) and Lunin vodnik (Moon Guide, a yearly publication), plus nine teaching manuals (in Slovenian). Her articles have appeared in journals worldwide; she writes regular columns in the Slovenian astrological press and has spoken at several international conferences (in Slovenia, Serbia, England, India and USA). Her website is www.emakurent.com, email address is ema.kurent@gmail.com

Więcej o konferencji i warunkach udziału w wykładach znajdziesz na stronie:
VII Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Astrologicznego