Skip to main content

VII Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Astrologicznego
14-18.05.2015, Warszawa
„Różne oblicza Wenus”

Polskie Stowarzyszenie Astrologiczne
zaprasza w niedzielę 17.05.2015 o g. 11:15 – 12:45
Millenium Plaza, Al. Jerozolimskie 123a, sala A, 26. piętro

na wykład Roda Changa

„Wenus w retrogradacji (Venus retrograde)”

Wykład w języku angielskim tłumaczony na język polski.

 

Planeta w retrogradacji zazwyczaj postrzegana jest jako zły znak. W starożytnej astrologii retrogradacja przeważnie symbolizuje słabość lub przynosi niechciane skutki. Kiedy Merkury jest w retrogradacji, zazwyczaj uważamy wtedy na sprawy związane z transportem czy biznesem. Jak mamy zachowywać się, kiedy Wenus jest w retrogradacji? Jak współcześni astrologowie postrzegają Wenus w retro? Co oznacza retrogradująca Wenus w horoskopie urodzeniowym? Co wydarzy się w progresjach sekundarnych, tranzytach i solariuszu, kiedy Wenus jest w retro?

Planet Retrograde has been usually seen as a bad omen, in ascent astrology retrograde usually present weakness or it bring undesirable favour. We usually see Mercury retrograde as a moment we need to be careful with transport and business but what should we do with Venus retrograde? How modern astrologer regard Venus retrograde ? What Venus retrograde suggest in a natal chart? What’s going to happen during Venus retrograde in secondary progression, in transit, in solar return?

Rod Chang astrologRod Chang zgłębiał tajniki astrologii przez ponad dwadzieścia lat. Uczył się zarówno samodzielnie, jak i w the London School of Astrology oraz na the Faculty of Astrological Studies. Jego ulubionymi dziedzinami są astrologia mundalna i astrologia humanistyczna. Jest autorem licznych książek na temat astrologii w języku chińskim, przez ponad dziesięć lat nauczał też astrologii po mandaryńsku. Jest współzałożycielem (razem z Jupiter Lai) Akademii Astrologii, w której promują zachodnią astrologię wśród chińskich słuchaczy.

Rod Chang has studied astrology for over twenty years, both through self-study and through the LSA and the Faculty of Astrological Studies. His favourite aspects are mundane astrology and a humanistic approach to astrology. He has written a number of books on astrology in Chinese and has taught it in Mandarin for around ten years. He is co-founder of the Academy of Astrology with Jupiter Lai, which aims to promote Western Astrology to Chinese speakers.

Więcej o konferencji i warunkach udziału w wykładach znajdziesz na stronie:
VII Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Astrologicznego